Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Medlemskapet är personligt, och gäller från och med det startdatum som anges samt för den period som Medlemmen har bundit sig för. Vid organisationsmedlemskap gäller medlemskapet för de personer som har meddelats UI av ansvarig vid medlemsorganisationen.

Utrikespolitiska institutet kan inte alltid garantera plats för Medlemmen på de evenemang som anordnas.

Medlemmens ansvar
Medlemmen förbinder sig:
1.) att alltid ange sitt medlemskap vid anmälan
2.) att snarast informera UI om förhållanden som förändrar Medlemmens rätt till medlemskap eller annan särskild medlemsförmån

Varukorg

Totalt 0