Österrike – Jordbruk och fiske

De bästa jordbruksmarkerna ligger längs Donau och på slätterna i öster. Här finns spannmåls-, grönsaks-, frukt- och vinodlingar, liksom bestånd av nötkreatur. I alpområdena i väster dominerar djurskötseln.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0