Österrike

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/osterrike/

Österrike domineras av vackra bergsvyer. Men landet genomflyts också av Donau, en viktig handelsled för det centraleuropeiska industrilandet. Socialdemokraterna och borgerliga Folkpartiet dominerade länge politiken men har under senare decennier förlorat väljare till i synnerhet det högerpopulistiska och invandrarkristiska partiet FPÖ. Partiets framgångar i valet 2017 ledde till att det kunde bilda regering med Folkpartiet.

Österrike – Geografi och klimat

Österrike består till nästan två tredjedelar av berg. Alperna sträcker sig från gränsen mot Schweiz i väster bort mot Wien i öster, där landet övergår i ett slättlandskap. Österrike är till ytan inte mycket större än Svealand, men gränsar ändå till åtta nationer.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
83 858 km2 (2020)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Tyskland, Schweiz, Liechtenstein, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Italien
Huvudstad med antal invånare
Wien 1 524 000 (2003)
Övriga större städer
Graz 226 400, Linz 186 300, Salzburg 144 800, Innsbruck 113 800, Klagenfurt 90 300 (2001)
Högsta berg
Grossglockner (3798 m ö h)
Viktiga floder
Donau
Största sjö
Neusiedlersjön
Medelnederbörd/månad
Wien 38 mm (jan), 63 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Wien -0,7 °C (jan), 19,7 °C (juli)

Källor

Österrike – Befolkning och språk

Historiskt sett har Österrike en enhetlig befolkning med endast små inslag av etniska minoriteter. Stor invandring sedan slutet av 1900-talet gör att en femtedel av invånarna idag har rötter i ett annat land.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
österrikare 98%, övriga (bland annat kroater, slovener, ungrare och tjecker) 2%
Antal invånare
8 917 205 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
107 (2018)
Andel invånare i städerna
58,1 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
10,0 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
9,2 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,8 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,0 procent (2017)
Förväntad livslängd
82 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
84 år (2019)
Förväntad livslängd för män
80 år (2019)
Språk
tyska är officiellt språk

Källor

Österrike – Religion

De flesta österrikare är katoliker och en mindre del är protestanter. De senaste årtiondenas invandring har lett till att andelen muslimer och ortodoxt kristna ökat.

Österrike – Utbildning

Barnen i Österrike måste  gå minst ett år i förskola från fem års ålder. Därpå följer minst nio skolpliktiga år.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
94,3 procent (1989)
Antal elever per lärare i grundskolan
10 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,5 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,7 procent (2015)

Källor

Österrike – Kultur

Österrike har ett stort och varierande kulturutbud med allt från byggnadsminnesmärken från skilda historiska epoker till alla slags konserter, teater- och operaföreställningar, museer och festspel.

Österrike – Äldre historia

Dagens Österrike styrdes från 1276 av ätten Habsburg, vars rike expanderade under seklernas gång. 1867 bildades den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Vid ett besök i Sarajevo 1914 mördades dubbelmonarkins tronföljare Franz Ferdinand, vilket blev inledningen till första världskriget. Österrike-Ungern förlorade kriget 1918 och dubbelmonarkin upplöstes i nationalstater, däribland Österrike. På 1930-talet utvecklades landet till en fascistisk diktatur, och 1938 inlemmandes det i Tyska riket och deltog i andra världskriget på nazisternas sida.

Österrike – Modern historia

Tio år efter andra världskrigets slut enades de allierade om att häva ockupationen av Österrike. Fram till 1966 styrdes landet av en koalition mellan det borgerliga Folkpartiet (ÖVP) och Socialistpartiet (SPÖ). I nyvalet 1986 nästan fördubblades stödet för det högerpopulistiska FPÖ, med Jörg Haider som ledare. Sedan skiftade regeringsmakten mellan ÖVP, SPÖ och FPÖ. 1995 blev Österrike medlem av EU.

Österrike – Politiskt system

Österrike är en parlamentarisk republik och en förbundsstat med nio delstater. Presidenten har traditionellt hållit sig till en ceremoniell roll medan regeringen har den verkställande makten. Rösträttsåldern för nationella val är bara 16 år. Landet har en lång tradition av samregeringar mellan det konservativa Folkpartiet (ÖVP) och Socialdemokraterna (SPÖ).

Österrike – Demokrati och rättigheter

Österrike är en rättsstat och har ett utvecklat demokratiskt system som garanterar politiska och medborgerliga rättigheter. Men människorättsorganisationer och andra bedömare har oroats av det högerpopulistiska och invandringsfientliga partiet FPÖ:s växande politiska inflytande under senare år. 

Österrike – Aktuell politik

Regeringssamarbetet mellan ÖVP och FPÖ efter valet 2017 sprack redan 2019 efter att FPÖ dragits in i en korruptionsskandal. Nyvalet samma år ledde till att ÖVP:s Sebastian Kurz återkom som förbundskansler i spetsen för en ny koalitionsregering, den här gången mellan ÖVP och De gröna. Men redan hösten 2021 tvingades Kurz avgå, själv misstänkt för korruption.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republik Österreich/ Republiken Österrike
Statsskick
republik, förbundsstat
Statschef
förbundspresident Alexander Van der Bellen (2017–)
Regeringschef
förbundskansler Karl Nehammer (2021−)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkpartiet (ÖVP) 71, Socialdemokraterna (SPÖ) 40, Frihetliga partiet (FPÖ) 31, De gröna 26, NEOS 15 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkpartiet (ÖVP) 62, Socialdemokraterna (SPÖ) 52, Frihetliga partiet (FPÖ) 51, NEOS 10, Peter Pilz List (8) (2017)
Valdeltagande
76 % i parlamentsvalet 2019, 73 % i presidentvalet 2016
Kommande val
parlamentsval 2024, presidentval 2022

Källor

Österrike – Utrikespolitik och försvar

Det kalla krigets slut i början av 1990-talet förändrade Österrikes säkerhetspolitiska situation. Österrike höll visserligen fast vid ställningen som neutralt land, men det blev möjligt att göra en friare tolkning av neutraliteten. Det tog sig bland annat uttryck i en ansökan om medlemskap i dåvarande EG. Österrike blev medlem av EU 1995.

Fakta – försvar

Armén
12 200 man (2017)
Flygvapnet
2 800 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,8 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
1,4 procent (2020)

Källor

Österrike – Ekonomisk översikt

Österrike är ett utvecklat industriland med en bruttonationalprodukt (BNP) per invånare som sedan slutet av 1980-talet hör till Europas högsta. Arbetslösheten har i allmänhet varit lägre än i de flesta andra europeiska länder. Exporten spelar en viktig roll för landets ekonomi, liksom den stora tjänstesektorn, där inte minst turismen är betydelsefull.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
51 513 US dollar (2018)
Total BNP
455 737 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,6 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
1,2 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
16,6 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
62,7 procent (2018)
Inflation
1,5 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
73,8 procent (2018)
Valuta
euro 1
1. 1 euro=100 cent

Källor

Österrike – Naturtillgångar och energi

Österrike har relativt få naturresurser vid sidan av vattenkraft och timmer. Mindre tillgångar finns av bland annat järnmalm och magnesit samt olja, naturgas och brunkol.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
3 802 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
8361 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
61 448 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
7,0 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
34,4 procent (2015)

Källor

Österrike – Jordbruk och fiske

De bästa jordbruksmarkerna ligger längs Donau och på slätterna i öster. Här finns spannmåls-, grönsaks-, frukt- och vinodlingar, liksom bestånd av nötkreatur. I alpområdena i väster dominerar djurskötseln.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,2 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
32,4 procent (2016)

Källor

Österrike – Industri

Järn- och stålproduktion samt annan metallbearbetning och tung industri har en betydande roll i ekonomin. Tidigare var stora delar av industrin i statlig ägo men sedan 1990-talet finns inga helt statsägda industrier.

Österrike – Sociala förhållanden

Österrike har ett av världens mest generösa system för social välfärd med obligatorisk sjuk-, pensions- och arbetslöshetsförsäkring med mera. Lagstiftning och praxis i fråga om arbetstid, anställningstrygghet, semester, studieledighet och andra typer av tjänstledighet påminner i stor utsträckning om svenska förhållanden.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
100,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
10,3 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
4 688 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
39 procent (2020)

Källor

Österrike – Seder och bruk

Österrike har en lång tradition som turistmål och präglas på många håll av en gemytlig stämning och en gästfrihet mot besökare. Många österrikare är stolta över sitt land, inte minst det vackra alplandskapet. Att värna om miljön är viktigt och på fritiden ägnar sig många åt skidåkning och annat friluftsliv.