Portugal – Jordbruk och industri

Jordbrukets betydelse för Portugals ekonomi har minskat stadigt. På 1960-talet stod jordbruket för en fjärdedel av BNP, numera svarar det bara för drygt två procent av BNP. Men lantbruk är fortfarande en viktig inkomstkälla för invånarna och sysselsätter nästan en tiondel av arbetskraften, om man även räknar in dem som arbetar med fiske och skogsbruk. Industrisektorn domineras av textiltillverkning.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0