Portugal

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/Portugal/

Portugal är södra Europas utpost mot Atlanten. Landets tid som ledande kolonialmakt och sjöfararnation är sedan länge över.  1974 gick Portugal från diktatur till demokrati. Landet har idag ett fungerande demokratiskt system. Efter en period av svåra ekonomiska problem, då många portugiser utvandrade på jakt efter arbete, har läget förbättrats. 

Portugal – Geografi och klimat

Portugal ligger på Iberiska halvöns västkust i Europas sydvästra hörn. I norr och öster gränsar landet mot Spanien. I väster och söder utgör Atlanten landgräns. Portugal är till ytan ungefär en femtedel så stort som Sverige.

Södra Portugal har ett varmt och torrt klimat som mildras vid västkusten av Atlantens inverkan. I de inre delarna och på Algarvekusten i söder finns risk för torka och vattenbrist.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
92 100 km2 (2020) 1
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Spanien
Huvudstad med antal invånare
Lissabon med förstäder knappt 3 miljoner (uppskattning 2021)
Övriga större städer
Vila Nova de Gaia, Porto, Braga, Amadora, Guimarães, Coimbra
Högsta berg
Pico (Azorerna, 2 351 m ö h), Serra da Estrela (på fastlandet, 1 991 m ö h)
Viktiga floder
Tejo, Douro, Guadiana
Medelnederbörd/månad
Lissabon 109 mm (jan), 2 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Lissabon 11 °C (jan), 22 °C (aug)
1. inklusive Madeira och Azorerna

Källor

Portugal – Befolkning och språk

Portugiserna säger sig härstamma från de så kallade lusitanerna, men invånarna har vanligtvis en relativt blandad etnisk bakgrund. Geografiskt är befolkningen koncentrerad till kuststäderna. Landets invånarantal minskar stadigt, då fler portugiser dör än föds och fler utvandrar än invandrar.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
portugiser 1
Antal invånare
10 269 417 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
112 (2018)
Andel invånare i städerna
64,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
8,4 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
10,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
-0,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,3 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
52,7 procent (2017)
Förväntad livslängd
81 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
84 år (2019)
Förväntad livslängd för män
78 år (2019)
Språk
portugisiska
1. små grupper av invandrare från Central- och Östeuropa samt från forna kolonier såsom Brasilien, Angola och Kap Verde

Källor

Portugal – Religion

Drygt åtta av tio portugiser är enligt den senaste folkräkningen 2011, katoliker, men det finns även små grupper av protestanter, ortodoxt kristna, muslimer och judar i landet. knappt sju procent av portugiserna angav 2011 att de saknade regligion. Religionsfriheten är garanterad i författningen och kyrkan är skild från staten.

Portugal – Utbildning

Utbildningsnivån i Portugal är låg jämfört med andra OECD-länder. Men läget har börjat förbättras, då en rad regeringar satsat på utbildning. Skolplikten har förlängts till tolv år och numera börjar nästan alla barn i skolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
96,3 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
13 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
94,5 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,1 procent (2015)

Källor

Portugal – Kultur

Portugals vemodiga fadomusik är internationellt känd. En fadosångerska som nådde världsrykte var Amália Rodrigues. Bland landets mest erkända författare märks José Saramago, som 1998 tilldelades Nobelpriset i litteratur.

Portugal – Arbetsmarknad

Nästan sju av tio portugiser arbetade 2019 inom den stora tjänstesektorn, däribland turistnäringen. Under den ekonomiska krisen från 2008 steg arbetslösheten snabbt, inte minst bland ungdomar, kvinnor och invandrare. Från mitten av 2010-talet skedde en påtaglig återhämtning, men coronakrisen 2020/2021 innebar att arbetslösheten tog fart på nytt.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
6,1 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
17,7 procent (2019)

Källor

Portugal – Sociala förhållanden

De senaste årens allvarliga ekonomiska kris har gjort att såväl medelklassen som fattiga portugiser har fått se sin levnadsstandard sjunka. Reallönerna har dalat och socialförsäkringssystemen har urholkats, samtidigt som arbetslösheten stigit snabbt. En viss återhämtning har dock skett, bland annat har arbetslösheten åter minskat. Den socialistiska regering som tillträdde i slutet av 2015 har försökt återställa vissa sociala förmåner.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
99,9 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,6 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 801 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
40 procent (2020)

Källor

Portugal – Seder och bruk

När du pratar med en portugis är det viktigt att se honom eller henne i ögonen. Att undvika ögonkontakt kan uppfattas som oartigt eller rent av opålitligt. Det är vanligtvis lätt att samtala med portugiser, som ofta uppfattas ha en ledig umgängesstil. Det uppskattas att man talar om sin familj eller frågar om andras familjer. Fråga om landet och kulturen, säg gärna något positivt om Portugal. Undvik att prata om religion eller pengar och inkomster.

Portugal – Äldre historia

Det område som idag utgör Portugal enades på 1200-talet under en härskare. Kungariket utvecklades med tiden till en stor sjöfartsnation och kolonialmakt. 1903 störtades kungen och Portugal blev republik. En militärkupp genomfördes 1926 och sju år senare utropades en fascistinspirerad ny stat under diktatorn António de Oliveira Salazar.

Portugal – Modern historia

Den fascistiskt inspirerade regimen under diktatorn António de Oliveira Salazar och hans efterföljare Marcello Caetano innehade makten i Portugal från slutet av 1920-talet till 1974. Den styrde med stöd av jordägare, statsförvaltningen samt den katolska kyrkan. Under 1950- och 1960-talen var Portugal ett av Europas fattigaste länder, vilket ledde till massutvandring. En militärkupp 1974 gjorde slut på diktaturen. Socialistpartiet segrade i det första fria valet 1975 och behöll makten i tio år, tills det borgerliga Socialdemokratiska partiet tog över. Makten har därefter växlat mellan dessa två partier.

Portugal – Politiskt system

Portugal är en republik vars president har stort politiskt inflytande, trots begränsade formella befogenheter. Den verkställande makten innehas av regeringen, som är ansvarig inför presidenten och den lagstiftande nationalförsamlingen. Statsförvaltningen plågas av en stor och ineffektiv byråkrati samt utbredd korruption. Två politiska partier dominerar och brukar växla om vid makten: Socialistpartiet och Socialdemokratiska partiet, som trots namnet är ett borgerligt parti. Sedan november 2015 styrs Portugal av en minoritetsregering som leds av Socialistpartiet.

Portugal – Demokrati och rättigheter

1974 gick Portugal från diktatur till demokrati. Landet har idag ett fungerande demokratiskt system, där flera maktskiften har skett under ordnade former. Yttrande-, mötes- och pressfrihet garanteras i författningen. Korruption och usla förhållanden i landets fängelser utgör dock allvarliga problem.

Portugal – Aktuell politik

Portugisisk politik präglas i hög grad av efterdyningarna av den allvarliga ekonomiska kris som landet genomgick från 2008. Sedan 2015 styrs landet styrs av det socialdemokratiska Socialistpartiet (PS). Regeringen har fortsatt att föra en stram ekonomisk politik, men har också höjt pensionerna och minimilönerna och sänkt skatterna för låginkomsttagare. I valet 2019 stärkte PS sin ställning men lyckades inte nå egen majoritet och kommer därför att fortsätta att vara beroende av stöd från ett eller flera partier.

Fakta – politik

Officiellt namn
República Portuguesa/ Republiken Portugal
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Marcelo Rebelo de Sousa (2016–)
Regeringschef
premiärminister António Costa (2015–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Socialistpartiet (PS) 108, Socialdemokraterna (PSD) 79, Vänsterblocket 19, Demokratiska enhetskoalitionen 12, Folkpartiet (PP) 5, Människor, djur och natur (PAN) 4, Chega 1 Liberala initativet (IL), Livre 1 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Framåt Portugal (inklusive Socialdemokraterna, PSD)102, Socialistpartíet (PS) 86, Vänsterblocket 19, Kommunistpartiet 17, samt två mindre partier (2015)
Valdeltagande
54,5 % i parlamentsvalet 2019, 49 % i presidentvalet 2016
Kommande val
parlamentsval 2023, presidentsval 2021

Källor

Portugal – Utrikespolitik och försvar

Portugals två dominerande politiska partier är i stora drag ense i utrikespolitiska frågor. Portugal har varit med i EU sedan 1986, och portugiserna har länge varit varma anhängare av ett fördjupat samarbete inom unionen. Landet har till exempel deltagit i eurosamarbetet sedan starten 1999. Så har också EU-bidragen till den portugisiska ekonomin varit betydande och 2011 hjälpte EU den portugisiska regeringen med ett stort nödlån för att Portugal skulle undvika statsbankrutt som en följd av den ekonomiska krisen från 2008.

Fakta – försvar

Armén
16 500 man (2017)
Flygvapnet
6 000 man (2017)
Flottan
8 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,9 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
4,4 procent (2019)

Källor

Portugal – Ekonomisk översikt

Portugal upplevde en stabil ekonomisk tillväxt från EU-inträdet 1986 till dess att en budgetkris uppstod i början av 2000-talet. Den globala finanskrisen från 2008 slog hårt mot landet och portugiserna har sedan dess fått se sin levnadsstandard sjunka i takt med att arbetslösheten stigit och landet fått allvarliga problem med att betala av sin höga statsskuld. Ett stort budgetunderskott tvingade Portugal att i maj 2011 ta ett nödlån av EU och Internationella valutafonden (IMF). Villkoret för lånet var en tuff åtstramningspolitik, som drabbat stora delar av befolkningen. I mitten av 2010-talet kunde en viss ekonomisk återhämtning skönjas, men coronakrisen 2020 slog hårt mot den portugisiska ekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
23 146 US dollar (2018)
Total BNP
237 979 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,2 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
2,0 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
12,4 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
65,0 procent (2018)
Inflation
0,3 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
120,1 procent (2018)
Valuta
euro
Varuexport
67 317 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
84 625 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 1 508 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
66 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
jordbruksprodukter (t ex vin), maskiner, elektrisk utrustning, fordon, kläder, textilier, skor, pappersmassa, kork
Största handelspartner
Frankrike, Tyskland, Spanien

Källor

Portugal – Naturtillgångar, energi och miljö

Gruvnäringen i Portugal har gamla anor men sysselsätter numera endast en bråkdel av befolkningen. Samtidigt har inkomsterna från sektorn vuxit tack vare en modernisering och ökade investeringar sedan Portugal blev EU-medlem. Portugal har traditionellt varit beroende av importerad olja, men på senare år har stora satsningar gjorts på förnyelsebar energi.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 132 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
4663 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
48 742 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,7 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
27,2 procent (2015)

Källor

Portugal – Jordbruk och fiske

Jordbrukets betydelse för den nationella ekonomin har minskat stadigt. På 1960-talet stod jordbruket för en fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP). 2013 hade jordbrukets andel av BNP sjunkit till drygt två procent. Men jordbruk är fortfarande en viktig inkomstkälla för invånarna och sysselsätter en dryg tiondel av arbetskraften, en ovanligt hög andel för ett EU-land.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,0 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
39,5 procent (2016)

Källor

Portugal – Industri

Industrisektorn domineras av lätt industri, främst textil- och konfektionstillverkning. Dessutom framställs skor, pappersmassa, kork, fisk- och grönsakskonserver, cement, keramik, kemiska och elektriska artiklar. Den tyngre industrin utgörs främst av järn- och stålverk, skeppsvarv och gruvor. Industrin uppskattades 2015 ha bidragit med drygt en femtedel av Portugals bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsatte året innan närmare en fjärdedel av den formella arbetskraften.