Kalendarium

Detta kalendarium är under uppbyggnad.

Informationen i detta kalendarium är i första hand hämtad från nyhetstjänster/nyhetsbyråer som BBC,  AFP, Reuters och Deutsche Welle samt en rad dagstidningar/tidskrifter.

Senaste händelser

 • 2019

  • Oktober

  • Socialistpartiet (PS) bildar en minoritetsregering

   Socialistpartiet (PS) kommer att bilda en minoritetsregering och kommer inte att söka en formell uppgörelse med Vänsterblocket och Kommunispartiet som man gjorde efter valet 2015. Premiärminister António Costa säger att han istället kommer att söka göra uppgörelser med skilda partier i olika sakfrågor. Vänsterblocket är berett att stödja en PS-regering men på villkor att de arbetsmarknadslagar som infördes av den tidigare borgerliga regeringen ska skrotas (något som EU och IMF ställde som villkor för ekonomiskt stöd till det då svårt krisdrabbade Portugal).

  • Costa vill fortsätta att samarbeta med vänsterpartierna

   President Marcelo Rebelo de Sousa ber formellt premiärminister António Costa att bilda en ny regering. Costa säger sig vilja inleda samtal för att få till stånd en ny regering så snart som möjligt, inte minst på grund av EU-toppmötet 17 och 18 oktober då frågor kring Storbritanniens utträde ur EU kan avgöras. Costa har för avsikt att inleda samtal med oppositionen den 10 oktober. Han säger sig vilja fortsätta samarbetet med Vänsterblocket och Kommunistpartiet, men väntas också ha överläggningar med Människor, djur och natur. Costas ställning har stärkts av att hans Socialistparti har fler mandat än de borgerliga partierna tillsammans. Ett orosmoln är att de ekonomiska konjunkturerna är på väg nedåt, vilket kan försvåra alla uppgörelser med vänsterpartierna som knappast skulle stödja några nya nedskärningar i den sociala välfärden.

  • Socialistpartiet vinner parlamentsvalet

   Socialistpartiet (PS) blir som väntat största parti i parlamentsvalet. När nästan alla röster har räknats har PS fått drygt 38 av rösterna och får minst 106 av de 230 platserna i nationalförsamlingen. Det borgerliga Socialdemokratiska partiet (PSD) kommer på andra plats med 29 procent av rösterna, och troligtvis 77 mandat, medan Vänsterblocket får 10 procent av rösterna och 19 mandat, Demokratiska enhetskoalitionen, där De gröna ingår, får knappt 7 procent och 12 mandat.  Människor, djur och natur (Pan) kar från 1 till 4 mandat, medan det eko-socialistiska Fri (Livre), Liberala initativet och Chega vinner 1 mandat var. Ytterligare 4 mandat ska tillsättas när rösterna som avlagts utomlands har räknats. Resultatet betyder att PS stärker sin ställning, men partiet får ändå inte egen majoritet i kammaren utan behöver fortsatt stöd från flera mindre partier. Valdeltagandet ligger på 54,5 procent.

  • September

  • Betryggande ledning för PS

   Det styrande Socialistpartiet (PS) tappar viss mark inför parlamentsvalet i oktober, men befinner sig ändå i en betryggande ledning, enligt opinionsundersökningar: drygt 39 procent. Det borgerliga Socialdemokratiska partiet (PDS) ligger på andra plats på drygt 23 procent. PS leder trots att partiet drabbats av flera skandaler, och bland annat anklagats för nepotism och för att ha försökt mörklägga uppgifter om en stöld från en armédepot i Tancos juni 2017 (se Oktober 2018).

  • Augusti

  • Stödet för Socialistpartiet växer

   Det styrande Socialistpartiet (PS) leder i opinionsundersökningarna inför parlamentsvalet den 6 oktober och ser ut att få nästan 44 procent av rösterna, långt för det borgerliga Socialdemokratiska partiet (PSD) som ligger på dryga 20 procent. Om detta står sig till valet kan PS vinna egen majoritet i nationalförsamlingen. Sedan 2015 styr PS med hjälp av Vänsterblocket och Kommunistpartiet. António Costa har lyckats få ekonomin att växa samtidigt som man kunnat avskaffa en del av de besparingsåtgärder som infördes under den ekonomiska krisen, samtidigt som man haft balans i statsutgifterna.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0