Portugal
Foto: Shutterstock/davidelliottphotos

Portugal

Portugal är södra Europas utpost mot Atlanten. Landets tid som ledande kolonialmakt och sjöfararnation är sedan länge över.  1974 gick Portugal från diktatur till demokrati. Landet har idag ett fungerande demokratiskt system. Efter en period av svåra ekonomiska problem, då många portugiser utvandrade på jakt efter arbete, har läget förbättrats. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • December

  • Första budgetöverskottet på 45 år väntas 2020

   För första gången sedan demokratin återinfördes i Portugal lägger regeringen fram en budget där man förutspår ett mindre överskott i statens affärer på 0,2 procent av BNP. Budgeten innehåller en smärre skattesänkning för småföretag, skattelättnader för familjer med många barn och högre skatt på evenemang med tjurfäktningar. Enligt prognosen kommer underskottet i statsbudgeten att landa på 0,1 procent av BNP.  Portugals ekonomin väntas växa med knappt 2 procent 2019, och ungefär lika mycket 2020, vilket är nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för EU-länder.

  • November

  • Höjning av minimilönen aviseras

   Den portugisiska regeringen kommer från och med nästa år att höja minimilönen till 635 euro i månaden, vilket är 6 procent mer än tidigare. Trots det är det den lägsta minimilönen i Västeuropa. Premiärminister António Costa har tidigare lovat att den ska höjas till 750 euro i månaden fram till år 2023.

  • Oktober

  • Översyn av gyllene visum aviseras

   Regeringen aviserar en översyn av de så kallade gyllene visum, vilka infördes i samband med skuldkrisen 2012. Enligt detta kan medborgare utanför EU få uppehållstillstånd i Portugal mot att de investerar minst en halv miljon euro i landet. Omkring 8000 personer har därigenom fått rätt att bosätta sig i Portugal, plus deras familjer. Upp till 90 procent av investeringarna har gått till fastighetsbranschen, och har bidragit till att trissa upp fastighetspriserna i framför allt Lissabon och Porto. De flesta som har fått sådana gyllene visum är kineser, brasilianare och turkar. Översynen syftar bland annat till att investeringarna ska spridas jämnare över landet och för att skapa nya arbetstillfällen. Systemet har bland annat kritiserats av Transparency International för att ge personer inblandade i korruption en möjlighet att komma till Europa och att det kan utnyttjas för penningtvätt.

    

  • Costa lovar höjd minimilön

   Premiärminister António Costa lovar att höja den portugisiska minimilönen med 25 procent till år 2023 (den ligger idag kring 600 euro). Hur mycket den ska höjas varje år ska bestämmas i förhandlingar med arbetsmarknadens parter, men beror också på hur ekonomin ser ut och sysselsättningsläget. Samtidigt ger Costa löften om att sänka statsskulden till under 100 procent av BNP, från 119 procent idag. 

  • Socialistpartiet (PS) bildar en minoritetsregering

   Socialistpartiet (PS) kommer att bilda en minoritetsregering och kommer inte att söka en formell uppgörelse med Vänsterblocket och Kommunispartiet som man gjorde efter valet 2015. Premiärminister António Costa säger att han istället kommer att söka göra uppgörelser med skilda partier i olika sakfrågor. Vänsterblocket är berett att stödja en PS-regering men på villkor att de arbetsmarknadslagar som infördes av den tidigare borgerliga regeringen ska skrotas (något som EU och IMF ställde som villkor för ekonomiskt stöd till det då svårt krisdrabbade Portugal).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0