Portugal
Foto: Shutterstock/davidelliottphotos

Portugal

Portugal är södra Europas utpost mot Atlanten. Landets tid som ledande kolonialmakt och sjöfararnation är sedan länge över.  1974 gick Portugal från diktatur till demokrati. Landet har idag ett fungerande demokratiskt system. Efter en period av svåra ekonomiska problem, då många portugiser utvandrade på jakt efter arbete, har läget förbättrats. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Mars

  • Portugal utlyser 15 dagars undantagstillstånd

   Portugal utlyser ett 15 dagar långt undantagstillstånd för att bekämpa den pågående pandemin. Det sker bland annat för att regeringen ska kunna begränsa människors rörelsefrihet och det är första gången denna möjlighet används sedan återgången till demokrati på 1970-talet. Vilka åtgärder som vidtas kommer att beslutas vid ett regeringssammanträde den 19 mars. Fram till nu har 448 fall av covid-19 upptäckts i Portugal, och två människor har avlidit i sjukdomen.

  • Turism mellan Portugal och Spanien begränsas

   Portugal och Spanien enas om att införa restriktioner på turism mellan länderna under de kommande månaderna. Däremot ska godstransporterna kunna fortsätta som förut. Bägge länderna lovar också att respektera arbetslagstiftningen.

  • Stimulanspaket ska hjälpa företagen under coronakrisen

   Regeringen aviserar ett stimulanspaket på drygt 2 miljarder euro för att underlätta för företagen under den pågående coronakrisen. Det innehåller såväl lån till förmånliga villkor, skattelättnader men också pengar för att företagen inte ska säga upp personal. Hittills har 78 bekräftade fall rapporterats, men oron för sjukdomen har redan slagit mot den för Portugal så viktiga turistindustrin.

  • Portugal stänger skolor för att hindra smittspridning

   Premiärminister António Costa aviserar att alla skolor ska hålla stängt från och medd den kommande veckan för att förhindra fortsatt spridning av det nya coronaviruset. Alla arbetstagare som måste stanna hemma för att ta hand om barn upp till tolv år ska få 66 procent av sin grundlön. Vården och räddningstjänsten försätts i högsta beredskap. Några dagar senare införs förbud mot alla evenemang som samlar mer än 100 deltagare.

  • Februari

  • Lagförslag om dödshjälp godkänns

   Parlamentet, nationalförsamlingen, antar flera lagförslag som ska bana väg för att Portugal ska tillåta dödshjälp och assisterade självmord. Frågan är dock känslig och de flesta ledamöterna från det borgerliga Socialdemokratiska partiet, Kommunistpartiet, det konservativa Demokratisk och social center-Folkpartiet (CDS-PP) och det högerpopulistiska Chega röstade nej till förslagen. Även den katolska kyrkan och delar av läkarkåren motsätter sig lagändringen. De fem förslag som godkänns är tämligen lika varandra och ska nu samlas i ett enda förslag som Nationalförsamlingen ska röta om förre sommaren. Förslagen innebär i stora drag att alla över 18 år, som inte är psykiskt sjuka, kan be om hjälp att dö om de lider av en dödlig sjukdom, har mycket svåra smärtor och det inte finns något hopp om att finna ett botemedel. Men ännu återstår en lång process innan en lag kan vara klar, i nästa steg ska lagförslagen diskuteras i konstitutionsutskottet som kan föreslå förändringar i lagen. Presidenten kan också lägga in sitt veto och återföra den till kammaren. Flera liknande förslag lades fram 2018, men då vann nej-sidan med knapp marginal. Sedan dess har katolska kyrkan börjat förespråka att frågan ska avgöras i en folkomröstning.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0