Portugal
Foto: Shutterstock/davidelliottphotos

Portugal

Portugal är södra Europas utpost mot Atlanten. Landets tid som ledande kolonialmakt och sjöfararnation är sedan länge över. 1974 gick Portugal från diktatur till demokrati. Landet har i dag ett fungerande demokratiskt system. Efter en period av svåra ekonomiska problem mellan 2008 och 2016, då många portugiser utvandrade på jakt efter arbete, har läget i landet förbättrats. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • Maj

  • EU-sanktioner mot Rysslands handel med olja

   EU:s stats- och regeringschefer enas om ett sjätte paket med sanktioner mot Ryssland med anledning av kriget i Ukraina. Syftet är att begränsa ryska statens inkomster och därmed försvåra finansieringen av krigsinsatser. Senast vid slutet av 2022 ska nästan all import till EU-länder av rysk olja ha upphört. Toppmötet beslutar att anslå 9 miljarder euro till Ukrainas regering för att täcka ”omedelbara likviditetsbehov”.

  • Ryssland utvisar portugisiska diplomater

   Ryssland utvisar fem portugisiska diplomater. Det sker som ett svar på att Portugal i april utvisade tio ryska diplomater samtidigt som flera andra EU-länder gjorde det.

  • April

  • EU stoppar ryskt kol och ryska fartyg

   I en femte omgång av sanktioner mot Ryssland beslutar EU att införa ett embargo på import av ryskt kol och att stänga EU-ländernas hamnar för ryska fartyg samt förbjuda ryska och belarusiska åkerier att köra inom EU. 45 procent av den kol som används i EU kommer från Ryssland och importen motsvarar 4 miljarder euro om året. Vidare förbjuds export av vissa högteknologiska varor till Ryssland och fler ryska banker får sina tillgångar i EU frysta. Listan över personer som beläggs med sanktioner utvidgas med 200 namn, däribland namnen på Putins vuxna döttrar (se lista över alla EU:s sanktioner här). EU beslutar även att avsätta ytterligare 500 miljoner euro för att finansiera vapen till Ukraina vilket betyder att EU nu gett sammanlagt 1,5 miljarder euro i vapenhjälp till landet.
  • Mars

  • Lag som gav Abramovitj medborgarskap ändras

   Portugal ändrar nu på den lagstiftning från 2015 som gjorde det möjligt för den ryska oligarken Roman Abramovitj att i april 2021 bli portugisisk medborgare. Han kunde bli det genom att hävda släktskap till sefardiska judar som fördrevs från Portugal på 1400-talet. Lagändringen, som sker via ett dekret från presidenten, betyder att den som ansöker om medborgarskap måste kunna visa på en direkt koppling till Portugal för att få den beviljad. I januari 2022 inledde portugisiska myndigheter en utredning av hur det gick till när Abramovitj blev portugisisk medborgare. Både EU och Storbritannien har riktat sanktioner mot Abramovitj för hans kontakter till Rysslands president Vladimir Putin.

  • EU-direktiv ger ukrainare skydd

   EU beslutar att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet med anledning av Rysslands attack mot Ukraina. Det innebär att personer som lämnat Ukraina efter den 24 februari har rätt till skydd ”direkt” och ska erbjudas ett års uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. De får också rätt till begränsad sjukvård och barnen får rätt till skolgång. Massflyktsdirektivet utfärdades av ministerrådet 2001 men har aldrig tidigare tillämpats. Runt 1,2 miljoner människor har flytt från Ukraina på den vecka som gått sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0