Portugal
Foto: Shutterstock/davidelliottphotos

Portugal

Portugal är södra Europas utpost mot Atlanten. Landets tid som ledande kolonialmakt och sjöfararnation är sedan länge över.  1974 gick Portugal från diktatur till demokrati. Landet har idag ett fungerande demokratiskt system. Efter en period av svåra ekonomiska problem, då många portugiser utvandrade på jakt efter arbete, har läget förbättrats. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • November

  • Höjning av minimilönen aviseras

   Den portugisiska regeringen kommer från och med nästa år att höja minimilönen till 635 euro i månaden, vilket är 6 procent mer än tidigare. Trots det är det den lägsta minimilönen i Västeuropa. Premiärminister António Costa har tidigare lovat att den ska höjas till 750 euro i månaden fram till år 2023.

  • Oktober

  • Costa lovar höjd minimilön

   Premiärminister António Costa lovar att höja den portugisiska minimilönen med 25 procent till år 2023 (den ligger idag kring 600 euro). Hur mycket den ska höjas varje år ska bestämmas i förhandlingar med arbetsmarknadens parter, men beror också på hur ekonomin ser ut och sysselsättningsläget. Samtidigt ger Costa löften om att sänka statsskulden till under 100 procent av BNP, från 119 procent idag. 

  • Socialistpartiet (PS) bildar en minoritetsregering

   Socialistpartiet (PS) kommer att bilda en minoritetsregering och kommer inte att söka en formell uppgörelse med Vänsterblocket och Kommunispartiet som man gjorde efter valet 2015. Premiärminister António Costa säger att han istället kommer att söka göra uppgörelser med skilda partier i olika sakfrågor. Vänsterblocket är berett att stödja en PS-regering men på villkor att de arbetsmarknadslagar som infördes av den tidigare borgerliga regeringen ska skrotas (något som EU och IMF ställde som villkor för ekonomiskt stöd till det då svårt krisdrabbade Portugal).

  • Costa vill fortsätta att samarbeta med vänsterpartierna

   President Marcelo Rebelo de Sousa ber formellt premiärminister António Costa att bilda en ny regering. Costa säger sig vilja inleda samtal för att få till stånd en ny regering så snart som möjligt, inte minst på grund av EU-toppmötet 17 och 18 oktober då frågor kring Storbritanniens utträde ur EU kan avgöras. Costa har för avsikt att inleda samtal med oppositionen den 10 oktober. Han säger sig vilja fortsätta samarbetet med Vänsterblocket och Kommunistpartiet, men väntas också ha överläggningar med Människor, djur och natur. Costas ställning har stärkts av att hans Socialistparti har fler mandat än de borgerliga partierna tillsammans. Ett orosmoln är att de ekonomiska konjunkturerna är på väg nedåt, vilket kan försvåra alla uppgörelser med vänsterpartierna som knappast skulle stödja några nya nedskärningar i den sociala välfärden.

  • Socialistpartiet vinner parlamentsvalet

   Socialistpartiet (PS) blir som väntat största parti i parlamentsvalet. När nästan alla röster har räknats har PS fått drygt 38 av rösterna och får minst 106 av de 230 platserna i nationalförsamlingen. Det borgerliga Socialdemokratiska partiet (PSD) kommer på andra plats med 29 procent av rösterna, och troligtvis 77 mandat, medan Vänsterblocket får 10 procent av rösterna och 19 mandat, Demokratiska enhetskoalitionen, där De gröna ingår, får knappt 7 procent och 12 mandat.  Människor, djur och natur (Pan) kar från 1 till 4 mandat, medan det eko-socialistiska Fri (Livre), Liberala initativet och det högerpopulistiska Chega (Nog) vinner 1 mandat var. Ytterligare 4 mandat ska tillsättas när rösterna som avlagts utomlands har räknats. Resultatet betyder att PS stärker sin ställning, men partiet får ändå inte egen majoritet i kammaren utan behöver fortsatt stöd från flera mindre partier. Valdeltagandet ligger på 54,5 procent.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0