Turkmenistan – Jordbruk och industri

Merparten av Turkmenistans landyta går att använda till boskapsskötsel medan endast några få procent utgörs av odlingsbar mark. Bomull är den viktigaste exportgrödan. Industrisektorn domineras av olje- och naturgasutvinning.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0