Sri Lanka
Tusentals buddisttempel ligger utspridda över Sri Lanka och i landet finns flera viktiga buddistiska vallfärdsmål. Foto: Shutterstock/Dmitry Rukhlenko

Sri Lanka

Sri Lanka är en önation i Indiska oceanen, sydöst om Indien. Under perioden 1983–2009 plågades landet av ett inbördeskrig, som krävde uppemot 100 000 människors liv. Bakom kriget låg motsättningar mellan landets största folkgrupp, singaleserna, och den tamilska minoriteten. I krigets slutskede krossades den tamilska gerillan av regeringsstyrkorna. Anklagelserna om brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med slutstriderna är många.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • Februari

  • Lån från Indien går till oljeköp

   Rajapaksa-regeringen lånar 500 miljoner dollar av Indien för att kunna köpa olja. Bristen på pengar gör att Sri Lanka inte har råd att köpa eller raffinera olja vilket orsakar återkommande strömavbrott och bränslebrist för transportsektorn. Hushållen får allt svårare att laga mat när fotogenet tar slut. Bristen är också stor på ris, bildelar och cement. Sri Lanka har tidigare tjänat utländsk valuta på turismen, som fortfarande är minimal på grund av coronapandemin.

  • Januari

  • Hundratals miljoner i ersättning till risbönder

   Rajapaksa-regeringen lovar att betala ut ersättning till drygt en miljon risbönder som drabbats av missväxt på grund av regeringens misslyckade satsning under 2021 på att göra Sri Lanka till världens första helt ekologiska jordbruksland. Som en del i satsningen förbjöds import av gödningsmedel, vilket gjorde att stora delar av skörden slog fel. Satsningen avslutades efter en tid av bondeprotester mot importförbudet, som fick till följd att en tredjedel av jordbruksmarken låg i träda under 2021. Sammanlagt ska 200 miljoner dollar betalas ut från den sinande statskassan. Därtill lovar regeringen att lägga 149 miljoner dollar på rissubventioner.

  • Sri Lanka ber Kina om ny avbetalningsplan

   President Rajapaksa ber Kina om en ny avbetalningsplan på lånen, som överstiger fem miljarder dollar. Orsaken är Sri Lankas akuta brist på likvida medel. Kina är Rajapaksa-regeringens största bilaterala långivare.

  • Stöd till köp av mat

   Rajapaksa-regeringen presenterar ett ekonomiskt räddningspaket på 1,1 miljard dollar för att hjälpa lankeser som inte har råd att betala för den allt dyrare maten. Miljontals statsanställda och pensionärer ska kunna låna motsvarande 300 dollar under 2022. Subventioner införs för trädgårdsodlare för att stimulera den inhemska matproduktionen. Matbristen har förvärrats av att regeringen under en period förbjöd import av konstgödning i syfte att göra Sri Lanka till världens första land att enbart odla ekologiskt (följden blev att en tredjedel av åkermarken lades i träda av bönderna). Livsmedelsbutiker ransonerar basvaror som mjölkpulver, socker och linser. Hur räddningsinsatserna ska finansieras framgår inte. Sri Lanka befinner sig i en djup skuldkris och saknar nästan helt valutareserver.

 • 2021

  • November

  • Sri Lanka tvingas stänga enda raffinaderiet

   Akut brist på utländsk valuta gör att Sri Lanka tvingas stänga sitt enda oljeraffinaderi eftersom landet inte längre har pengar att köpa råolja för. Det är första gången raffinaderiet stängs sedan det invigdes 1969. Raffinerad olja och diesel ska istället importeras. I slutet av oktober hade Sri Lanka en valutareserv på 2,3 miljarder dollar, jämfört med 7,5 miljarder dollar två år tidigare när president Rajapaksa kom till makten. Varubristen fortsätter att förvärras. Den lankesiska ekonomin krympte med 3,6 procent under pandemiåret 2020, främst till följd av att inkomsterna från turismen och remitteringarna (pengar som lankeser med arbete i utlandet skickar hem) sjönk markant.

Till kalendariet
10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

Varukorg

Totalt 0