Sri Lanka

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/sri-lanka/

Sri Lanka är en önation i Indiska oceanen, sydöst om Indien. Under perioden 1983–2009 plågades landet av ett inbördeskrig, som krävde uppemot 100 000 människors liv. Bakom kriget låg motsättningar mellan landets största folkgrupp, singaleserna, och den tamilska minoriteten. I krigets slutskede krossades den tamilska gerillan av regeringsstyrkorna. Anklagelserna om brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med slutstriderna är många.

Geografi och klimat

Sri Lanka är en önation i Indiska oceanen, strax sydöst om Indiens sydspets. Landet består av en stor huvudö och närliggande småöar. Till ytan är Sri Lanka ungefär jämstort med Irland. Landets klimat är tropiskt och präglas av monsunvindar.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
65 610 km2 (2020)
Tid
svensk +4,5 timmar
Angränsande land/länder
-
Huvudstad med antal invånare
Sri Jayawardenapura Kotte (förstad till Colombo, administrativ huvudstad, 108 000 invånare, folkräkning 2012), Colombo (kommersiell huvudstad, 606 000 invånare, FN-uppskattning 2019)
Övriga större städer
Kaduwela, Maharagama, Dehiwala-Mount Lawinia, Moratuwa, Negombo (Migamuwa), Kalmunai (Galmune), Kandy (Maha Nuwara), Galle (Galla)
Högsta berg
Pidurutalagala (2 524 m ö h)
Viktiga floder
Mahaweli
Medelnederbörd/månad
Colombo 370 mm (maj), 89 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Colombo 28 °C (april), 26 °C (dec)

Källor

Befolkning och språk

I Sri Lanka finns flera folkgrupper. Flest är singaleserna som utgör tre fjärdedelar av befolkningen. Näst största folkgrupp är tamilerna. Landet är tätast befolkat i sydväst, där huvudstaden Colombo ligger. De torra områdena i norr och öster är glest befolkade, med undantag för Jaffnahalvön längst i norr.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
singaleser 75 %, lankesiska tamiler 11 %, muslimer 9 %, indiska tamiler 4 %, övriga 1 % 1
Antal invånare
21 803 000 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
346 (2018)
Andel invånare i städerna
18,4 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
15,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,9 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,1 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,0 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
77 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
80 år (2018)
Förväntad livslängd för män
73 år (2018)
Språk
singalesiska och tamil är officiella språk; engelska är gångbart; i religiösa sammanhang används pali, arabiska och sanskrit
1. folkräkning 2012

Källor

Religion

Sri Lankas författning slår fast att religionsfrihet ska råda, men också att staten ska främja buddismen. Nästan alla singaleser bekänner sig till theravadabuddismen, medan majoriteten av landets tamiler är hinduer.

Utbildning

Utbildningsnivån i Sri Lanka är högre än i många andra utvecklingsländer; i genomsnitt kan drygt nio av tio lankeser läsa och skriva. Utbildningsnivån är dock något lägre bland minoritetsgrupperna, särskilt bland de indiska tamilerna i höglandet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,1 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
23 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
92,4 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,1 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,5 procent (2017)

Källor

Kultur

Den lankesiska kulturen har präglats av närheten till den indiska kontinenten. De mest utpräglade arkitektoniska verken är de buddistiska stuporna, stora domformade byggnadsverk som ofta hyser reliker.

Arbetsmarknad

En fjärdedel av de lankeser som har en formell anställning jobbar inom jordbruk och fiske. Nästan var tredje anställd återfinns inom industri, byggnation och gruvdrift. Övriga arbetar i tjänstesektorn där turism och statlig förvaltning ingår.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
22,7 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Sedan krigsslutet 2009 har andelen fattiga lankeser mer än halverats, från 9 procent till 4 procent 2017. Även i andra sociala hänseenden som inkomstnivå, läskunnighet, barndödlighet och medellivslängd ligger Sri Lanka bra till i en regional jämförelse. Ett problem är att tillgångarna är skevt fördelade. Ett kastsystem skapar en strikt social rangordning där var och en från födseln anses ha en given plats.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
6 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
92,3 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
95,8 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
153 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
6 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Kastväsendet gör att Sri Lanka kan beskrivas som ett hierarkiskt samhälle. Den sociala hierarkin bidrar till att lankeser gärna är formella i kontakter med främmande. Titel och efternamn används vid tilltal när man inte känner varandra.

Äldre historia

Majoritetsfolket singaleserna och den tamilska minoriteten kom troligen till ön Sri Lanka mellan 200- och 400-talet f Kr. Buddismen introducerades under 200-talet f Kr. På 1200-talet flyttade singaleserna söderut medan tamilerna dominerade runt Jaffnahalvön i norr. Portugiser lockades under 1500-talet till ön av den lukrativa kryddhandeln. Seklet därpå togs handeln över holländarna, som i slutet av 1700-talet besegrades av britterna. 1802 blev ön den brittiska kronkolonin Ceylon. I slutet av 1800-talet utvecklades den buddistisk-singalesiska nationalismen samt en politisk nationalistisk rörelse. Som första koloni i Asien höll Ceylon 1931 allmänna val till ett nationellt råd.

Modern historia

Den brittiska kolonin Ceylon blev en självständig stat 1948. Under det första årtiondet som fri nation ökade motsättningarna mellan landets två största folkgrupper: majoritetsfolket singaleserna och den tamilska minoriteten. 1972 blev landet en republik under namnet Sri Lanka. Under 1970-talet höjdes tamilernas krav på ökat självstyre och gerillan Tamilska Eelams befrielsetigrar (LTTE) inledde ett väpnat uppror för en egen tamilsk stat. 1983 hade upproret utvecklats till ett inbördeskrig. Först 2009 tog kriget slut, men inte genom ett fredsavtal utan genom att LTTE besegrades militärt.

Politiskt system

Sri Lanka är en republik, vars president och parlamentsledamöter väljs direkt av folket med högst fem års mellan rum. Presidenten har stora maktbefogenheter och är landets överbefälhavare och statschef.

Demokrati och rättigheter

Sri Lanka är demokratiskt i den meningen att maktskiften sker genom allmänna val. Samtidigt finns det många exempel på maktmissbruk, korruption, valfusk och politiskt våld.

Aktuell politik

Den före detta försvarsministern Gotabhaya Rajapaksa från partiet SLPP segrade i presidentvalet i november 2019 efter en valrörelse som han ägnade helt åt säkerhetsfrågor. Rajapaksa är en kontroversiell person, i synnerhet i väst, eftersom han anklagats för såväl krigsförbrytelser som förskingring. Efter valsegern utsåg president Rajapaksa sin bror, expresident Mahinda Rajapaksa, till premiärminister för en övergångsregering. Brödernas tandemstyre befästes när SLPP vann en stor seger i parlamentsvalet i augusti 2020.

Fakta – politik

Officiellt namn
Sri Lanka Prajathanthrika Samajavadi Janarajaya (singalesiska)/ Ilankais Sananayaka Sosialisak Kutiyarasa (tamil)/ Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Gotabhaya Rajapaksa (2019–)
Regeringschef
premiärminister Mahinda Rajapaksa (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Sri Lankas folkfront (SLPP) 145, Samagi Jana Balawegaya (SJB) 54, Tamilska nationella alliansen (TNA) 10, Jathika Jana Balawegaya (JBB; allians ledd av Folkets befrielsefront JVP) 3, tamilska EPDP 2, tamilska TNPF 2, Förenade nationella partiet (UNP) 1, övriga 8 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Förenade nationella partiet (UNP) 106, Förenade folkets frihetsallians (UPFA; inkluderar SLFP) 95, Tamilska nationella alliansen (TNA) 16, Folkets befrielsefront (JVP) 6, muslimska SLMC 1, tamilska EPDP 1 (2015)
Valdeltagande
71 procent i parlamentsvalet 2020, 84 procent i presidentvalet 2019
Kommande val
parlamentsval 2025, presidentval 2024

Källor

Utrikespolitik och försvar

Under den vänsterinriktade Rajapaksa-regeringen (2005–2015) närmade sig Sri Lanka stegvis Kina och kom så småningom att bli tungt skuldsatt till Peking. Samarbetet fortsatte under president Sirisena, som dock till en början försökte minska beroendet av Kina. Efter inbördeskrigets slut 2009 har Sri Lanka hamnat på kollisionskurs med FN och västvärlden som kräver att landet går till botten med anklagelser om grova krigsbrott.

Fakta – försvar

Armén
200 000 man (2017)
Flygvapnet
28 000 man (2017)
Flottan
15 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,9 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
10,4 procent (2019)

Källor

Ekonomisk översikt

Sri Lanka har bra grundförutsättningar för att skaffa sig en god ekonomi: en bred ekonomisk bas med inkomster från olika näringar, samt en ganska god folkhälsa och en relativt hög utbildningsnivå bland invånarna. Ändå är landet såväl skuldsatt som biståndsberoende, och många lankeser lever i fattigdom. Det långa inbördeskriget (1983–2009) är bara delvis en förklaring till det.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
4 102 US dollar (2018)
Total BNP
88 901 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,3 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
7,9 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
16,2 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
56,8 procent (2018)
Inflation
3,5 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
83,3 procent (2018)
Utlandsskuld
50 142 miljoner US dollar (2017)
Valuta
lankesisk rupee
Varuexport
11 890 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
22 233 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 2 814 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
39 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
kläder och textilier, te, ädelstenar, kokos, gummi, smycken, kryddor 1
Största handelspartner
Exportländer: USA, Storbritannien, Indien, Tyskland. Importländer: Kina, Indien, Förenade arabemiraten 2
1. 2017
2. 2017

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Sri Lankas viktigaste naturtillgång är ädelstenar, varav diamanter har störst betydelse för exporten. Närmare hälften av energi- och elförbrukningen täcks av importerad olja. Miljöproblemen handlar i första hand om skogsskövling och jordförstöring.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
516 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
531 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
23 362 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,1 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
52,9 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruket är en av hörnstenarna i Sri Lankas ekonomi och sysselsätter ungefär en fjärdedel av arbetskraften. De tre stora exportgrödorna te, gummi och kokos upptar 37 procent av odlingsmarken. På resten odlas matgrödor, framför allt ris.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
7,9 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
43,7 procent (2016)

Källor

Industri

Tillverkning av lättare konsumtionsvaror dominerar industrin i Sri Lanka. Textilindustrier och livsmedelföretag dominerar. Kläder är landets viktigaste exportvara.