Indien
Hinduisk festival vid floden Yamuna. Foto: Altaf Qadri/AP/TT

Indien

Indien brukar kallas världens största demokrati, med över en miljard invånare. Landet, som snarare är en hel kontinent, myllrar av olika kulturer, språk och religioner. Här trängs moderna megastäder med ålderdomliga landsbyar, och en världsledande IT-industri har utvecklats i ett land som ännu präglas av ett uråldrigt kastväsen. Indien är i konflikt med grannlandet Pakistan om området Kashmir. Båda länderna har kärnvapen.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • November

  • Parlamentet upphäver omstridda jordbrukslagar

   Det BJP-dominerade parlamentet röstar för att upphäva de jordbrukslagar som upprört många bönder under det senaste året. Omröstningen hålls efter det att Modi-regeringen gjort en helomvändning och lovat dra tillbaka lagarna.

  • "Fler kvinnor än män i Indien"

   För första gången sedan officiell statistik började föras 1876 har Indien fler kvinnor än män i sin befolkning, enligt ny statistik från det indiska hälsodepartementet. Indiska föräldrar har traditionellt föredragit söner framför döttrar, som ofta ses som en ekonomisk börda, inte minst på grund av dyra bröllop som betalas av brudens föräldrar. Det har lett till att flickfoster aborterats i högre grad än pojkar, vilket skapat en skev könsfördelning bland befolkningen. Att göra abort på grundval av kön är förbjudet men förekommer ändå. Statistiken från hälsodepartementet visar att det fortfarande föds fler pojkar än flickor, men att kvinnor lever längre än män i genomsnitt. Siffrorna visar också att födelsetalen i Indien sjunker. Experter på befolkningsfrågor påpekar dock att statistiken endast bygger på runt 630 000 av Indiens 300 miljoner hushåll och att den sanna bilden bara kan ges utifrån nästa folkräkning, som bygger på hela befolkningen.

  • Modi drar tillbaka jordbrukslagar

   Efter omfattande protester från Indiens bönder under ett års tid meddelar premiärminister Modi att de tre omstridda jordbrukslagar som antogs i september 2020 ska dras tillbaka. Enligt regeringen är lagarnas syfte att öppna jordbruksmarknaden för mer privata initiativ men många jordbrukare befarar att privata intressen ska få för stort inflytande över jordbruket och att fattiga småbönder ska slås ut i konkurrensen (se Jordbruk och industri). Bönderna är en stor väljargrupp i Indien och viktiga delstatsval ska i början av nästa år hållas i Punjab och Uttar Pradesh som har stora bondebefolkningar. Ungefär två tredjedelar av Indiens 1,3 miljarder invånare är beroende av jordbruket för sin försörjning.

  • Delhi plågas av giftig smog

   Efter en tid med tjock, giftig smog över Delhi ber Högsta domstolen delstatsregeringen att överväga en tillfällig nedstängning av megastaden samt beordra de invånare som kan att jobba hemifrån. Stadens myndigheter har tills vidare stängt alla skolor och universitet. Allt byggnadsarbete läggs också på is. Sex av stadens elva kolkraftverk har stängts. Smogen orsakas av svedjebruk utanför staden samt av utsläpp från trafik och industri. Enorma mängder fyrverkerier under högtiden diwali bidrog också, liksom ovanligt svaga vindar som gör att smogen ligger kvar.

  • Indien lovar noll utsläpp av växthusgaser till 2070

   I ett tal på klimattoppmötet COP26 i skotska Glasgow väcker premiärminister Modi uppmärksamhet med att säga att Indien sätter som mål att vara koldioxidneutralt (det vill säga avlägsna lika mycket koldioxid från atmosfären som landet släpper ut) år 2070. Målet uppfattas som lågt satt. Kina har satt ribban vid 2060, USA och EU vid 2050. Indien är en av världens största utsläppare av växthusgaser, främst på grund av ett stort beroende av kolkraft (sett till invånarantalet är dock Indien en liten utsläppare). Indien sätter samtidigt målet att hälften av den elektricitet som förbrukas i landet ska utvinnas ur förnybara källor, främst solenergi, år 2030. Modi betonar dock att löften om utsläppsminskningar från Indien och andra fattiga länder förutsätter finansiering från rika länder som historiskt släppt ut mycket växthusgaser.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0