Indien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/indien/

Indien är världens folkrikaste land och brukar kallas världens största demokrati. Landet, som snarare är en hel kontinent, myllrar av olika kulturer, språk och religioner. Här trängs moderna megastäder med ålderdomliga landsbyar, och en världsledande IT-industri har utvecklats i ett land som ännu präglas av ett uråldrigt kastväsen. Indien är i konflikt med grannlandet Pakistan om området Kashmir. Båda länderna har kärnvapen.

Indien – Geografi och klimat

Indien (Bharat på hindi) är ett av världens till ytan största länder, som rymmer tre geografiska områden och två klimatzoner. I flera delar av landet orsakar häftiga monsunregn varje år svåra översvämningar som ibland drabbar miljontals människor.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
3 288 000 km2 (2022)
Tid
svensk + 4,5 timmar
Angränsande land/länder
Pakistan, Kina (Tibet), Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh
Huvudstad med antal invånare
New Delhi 257 800 (folkräkning 2011) 1
Övriga större städer
Bombay (Mumbai) 18 miljoner, Delhi 16 miljoner, Calcutta (Kolkata) 14 miljoner, Madras (Chennai) 8,6 miljoner, Bangalore 8,5 miljoner, Hyderabad 7,8 miljoner, Ahmedabad 6,4 miljoner (med förstäder, folkräkning 2011) 2
Högsta berg
Kanchenjunga (8 598 m ö h)
Viktiga floder
Ganges, Brahmaputra, Indus
Medelnederbörd/månad
New Delhi 180 mm (juli), 4 mm (nov), Madras 309 mm (nov), 7 mm (febr)
Medeltemperatur/dygn
New Delhi 35 °C (juni) 14 °C (jan), Madras 33 °C (maj) 25 °C (jan)
1. New Delhi är en stadsdel i storstaden Delhi men räknas av tradition som Indiens huvudstad. Hela Delhi beräknades 2023 ha 32,9 miljoner invånare (FN-uppskattning).
2. En ny folkräkning skulle ha genomförts 2021, men den blev uppskjuten på grund av coronapandemin och därefter till följd av de allmänna valen våren 2024. Folkräkningen kommer att genomföras tidigast hösten 2024.

Indien – Befolkning och språk

Indien är världens folkrikaste land sedan 2023 då invånarantalet passerade Kinas folkmängd. Befolkningstätheten varierar mycket – från Himalayas glest befolkade bergstrakter i norr till det överbefolkade Västbengalen i öster. Få länder har en sådan blandning av folkslag som Indien.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
indoeuropéer, dravider, mundafolk, tibetoburmanska folk
Antal invånare
1417 173 173 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
464 (2020)
Andel invånare i städerna
36 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
17,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,0 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
48,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
67 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2021)
Förväntad livslängd för män
66 år (2021)
Språk
Det finns ca 300 olika språk. Hindi är statsspråk, engelska är officiellt hjälpspråk, 21 andra språk (främst majoritetsspråken i delstaterna) har också officiell status

Indien – Kastsystemet

Även om kastsystemet aldrig har erkänts i den indiska författningen – och trots att det sakta håller på att luckras upp bland medelklassen i städerna – bestämmer det i hög grad fortfarande indiers sociala, politiska och yrkesmässiga tillhörighet.

Indien – Religion

I Indien är hinduismen den dominerande religionen, medan muslimerna är den klart största av en rad religiösa minoriteter. På många håll råder spänningar mellan hinduer och muslimer och periodvis flammar våldsamheter upp mellan de två grupperna. Ofta är våldet underblåst av extremister av politiska skäl.

Indien – Utbildning

Det råder stora skillnader i utbildningsnivå inom Indien – såväl mellan män och kvinnor som mellan olika delstater och samhällsgrupper. Landet har ett antal elituniversitet i världsklass, medan grundskolan ute på landsbygden släpar efter i flera delstater.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
74,4 procent (2018)
Andel barn som börjar grundskolan
92,3 procent (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan
33 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,5 procent (2020)

Indien – Sociala förhållanden

Indien är ett i socialt hänseende djupt skiktat samhälle med en liten elit, en växande ofta välutbildad medelklass främst i städerna samt en stor slum- och landsbygdsbefolkning som inte sällan lever i armod. Villkoren är också mycket olika för män och kvinnor, även om en rörelse för ökad jämställdhet tog fart efter en uppmärksammad gruppvåldtäkt i Delhi 2012.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
90 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
71,3 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
26 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
57 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
15 procent (2022)

Indien – Kultur

Indisk kultur har urgamla rötter. I klassisk tid (400 f Kr–500 e Kr) gav hinduismen upphov till flera vetenskaper. För att genomföra en offerrit enligt vedisk tradition måste man till exempel ha kunskaper i astronomi och matematik. I vår samtid producerar Indien mer film än något annat land, såväl seriösa som lättviktiga varianter från Bollywood.

Indien – Seder och bruk

I Indien är gästfrihet centralt. Den som besöker ett indiskt hushåll bjuds oftast på det bästa huset har. Traditionell klädsel dominerar även om västerländska plagg som jeans är vanligt, åtminstone i städerna. Indien har en uppsjö av festivaler, högtider och helgdagar.

Indien – Äldre historia

Induskulturen – en av historiens tidigaste högkulturer – utvecklades vid floden Indus och gav landet Indien sitt namn. Indoeuropéernas invasion från 2000-talet f Kr ledde till Induskulturens undergång. På 1100-talet grundades muslimska riken i norr, däribland Mogulväldet. På 1800-talet blev Indien en brittisk koloni. Självständigheten uppnåddes 1947 genom en fredlig kamp ledd av bland andra Mahatma Gandhi.

Indien – Modern historia

Uppdelningen av Brittiska Indien i Indiska unionen och Pakistan 1947 präglar Indiens moderna historia. De två länderna har gått i krig mot varandra tre gånger om gränsområdet Kashmir. Indien styrdes länge av Kongresspartiet, dominerat av familjen Nehru/Gandhi. I slutet av 1990-talet fick det konkurrens av det hindunationalistiska BJP, som regerade 1998–2004 och återkom till makten 2014.

Indien – Politiskt system

Indien är en republik och förbundsstat med 28 delstater. Presidenten är statschef, men centralregeringen i New Delhi har den verkställande makten. Delstaterna ansvarar för en lång rad politikområden. Bland de många politiska partierna finns bara två helt landsomfattande: Kongresspartiet som dominerade politiken i årtionden och det hindunationalistiska BJP som styr Indien sedan 2014.

Indien – Demokrati och rättigheter

Indien är en demokrati, även om bedömare varnar för att den håller på att urholkas inom rättsväsende och medier. Det kan vara livsfarligt att arbeta som journalist där. Inom det politiska system kan allt från kommunistiska ateister till konservativa religiösa verka för sina ideal.

Indien – Aktuell politik

Indien är en republik och förbundsstat med 28 delstater som ansvarar för en rad politikområden. Presidentens befogenheter är begränsade. Makten ligger hos centralregeringen i New Delhi. Två politiska partier har en särställning: Kongresspartiet som styrde landet i årtionden och hindunationalistiska BJP som regerar sedan 2014. I maktens centrum sitter den populäre men stridbare premiärministern Narendra Modi.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of India (Bharatiya Ganarajya)/ Republiken Indien
Statsskick
republik, förbundsstat
Statschef
president Droupadi Murmu (2022–)
Regeringschef
premiärminister Narendra Modi (2014–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Indiska folkpartiet (BJP) 240, BJP-allierade partier inom Nationella demokratiska alliansen (NDA) 52, partialliansen India 234 (varav Kongresspartiet 99), övriga partier 17 (2024)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Indiska folkpartiet (BJP) 303, Kongresspartiet 52, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) 23, YSR kongresspartiet (YSRCP) 23, Gräsrotskongressen (Trinamoolkongressen, AITC) 22, Shiv Sena (SS) 18, Janata Dal (United, JD-U) 16, Biju Janata Dal (BJD) 12, Majoritetens samhällsparti (BSP) 10, Socialistpartiet (SP) 5, NCP 5, Indiska kommunistpartiet (Maoisterna, CPI-M) 3, övriga 51 (2019)
Valdeltagande
66 procent i parlamentsvalet 2014, 67 procent i parlamentsvalet 2019, 66 procent i parlamentsvalet 2024
Kommande val
parlamentsval 2029

Indien – Naxalitupproret

Vid sidan av konflikten med Pakistan om Kashmir i norr pågår flera mindre uppmärksammade väpnade konflikter inom Indiens gränser. Naxalitrörelsens kamp för ett maoistiskt maktövertagande i östra och mellersta Indien är ett av landets allvarligaste säkerhetsproblem.

Indien – Konflikter i nordöstra Indien

Vid sidan av konflikten med Pakistan om Kashmir i norr pågår flera mindre uppmärksammade uppror och väpnade konflikter inom Indiens gränser. I de nordöstra delstaterna utkämpas såväl etniska konflikter som separatistiska uppror.

Indien – Utrikespolitik och försvar

I sitt närområde är Indien en stormakt. Landet söker också en större roll internationellt. Maktambitionerna kolliderar med Kinas växande inflytande i Asien, främst i Indiska oceanen och Himalaya. Indiens konflikt med Pakistan om Kashmir oroar omvärlden, då båda har kärnvapen.

Fakta – försvar

Armén
1 237 000 man (2022)
Flygvapnet
139 850 man (2022)
Flottan
73 850 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
2,66 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
8,3 procent (2021)

Indien – Ekonomisk översikt

Indien är Asiens tredje största ekonomi efter Kina och Japan. Landet har stora industri- och tjänstesektorer, samtidigt som över halva befolkningen försörjer sig på jordbruk. De ekonomiska skillnaderna är enorma mellan indier som fått ta del av landets modernisering och invånare som inte nåtts av den. Man kan därför knappast tala om en enda indisk ekonomi.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
2 389 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
6,8 procent (2022)
Total BNP
3 385 090 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
16,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
25,6 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
48,6 procent (2022)
Inflation
6,9 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
83,1 procent (2022)
Utlandsskuld
612 866 miljoner US dollar (2021)
Valuta
rupie
Varuexport
453 481 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
723 348 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-33,4 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
35 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
oljeprodukter, pärlor, ädelstenar och smycken, maskiner, fordon, järn och stål, kemikalier, kläder, tyger och sportartiklar, tekniskt avancerade industrivaror (t ex mjukvara för datorer) (2022)
Största handelspartner
USA, Kina, Förenade arabemiraten, Saudiarabien, Bangladesh (2022)
Mottaget bistånd per invånare
2 US dollar (2021)

Indien – Naturtillgångar, energi och miljö

Indien har relativt stora naturtillgångar, men de räcker inte till för att tillgodose hela befolkningens behov. Landet är världens näst största kolproducent, efter Kina, och den tredje största utsläpparen av växthusgaser, efter Kina och USA. Samtidigt satsar Indien på att utveckla förnybara energikällor, främst solkraft.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
99 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
3200,82 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
2,32 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
2 200 836 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,6 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
697 655 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Indien – Jordbruk och industri

Mer än hälften av de yrkesverksamma indierna arbetar i jordbruket. Under senare år har näringen plågats av långvarig torka och sjunkande producentpriser. Många bönder är skuldsatta och har svårt att försörja sina familjer. Bondeprotester mot jordbrukspolitiken är vanliga. Industrin består av många olika slags grenar och är mycket betydelsefull för Indiens ekonomi.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
16,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
60,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
24,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
25,6 procent (2022)