Indien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/indien/

Indien brukar kallas världens största demokrati, med över en miljard invånare. Landet, som snarare är en hel kontinent, myllrar av olika kulturer, språk och religioner. Här trängs moderna megastäder med ålderdomliga landsbyar, och en världsledande IT-industri har utvecklats i ett land som ännu präglas av ett uråldrigt kastväsen. Indien är i konflikt med grannlandet Pakistan om området Kashmir. Båda länderna har kärnvapen.

Indien – Geografi och klimat

Indien (Bharat på hindi) är ett av världens till ytan största länder, som rymmer tre geografiska områden och två klimatzoner. I flera delar av landet orsakar häftiga monsunregn varje år svåra översvämningar som ibland drabbar miljontals människor.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
3 288 000 km2 (2022)
Tid
svensk + 4,5 timmar
Angränsande land/länder
Pakistan, Kina (Tibet), Nepal, Bhutan, Myanmar (tidigare Burma), Bangladesh
Huvudstad med antal invånare
New Delhi 142 000 (folkräkning 2011) 1
Övriga större städer
Bombay (Mumbai) 12,5 miljoner (med förstäder), Delhi 11 miljoner, Bangalore 8,4 miljoner, Hyderabad 6,8 miljoner, Ahmedabad 5,6 miljoner, Madras (Chennai) 4,7 miljoner, Calcutta (Kolkata) 4,5 miljoner (folkräkning 2011)
Högsta berg
Kanchenjunga (8 598 m ö h)
Viktiga floder
Ganges, Brahmaputra, Indus
Medelnederbörd/månad
New Delhi 180 mm (juli), 4 mm (nov), Madras 309 mm (nov), 7 mm (febr)
Medeltemperatur/dygn
New Delhi 35 °C (juni) 14 °C (jan), Madras 33 °C (maj) 25 °C (jan)
1. New Delhi är en stadsdel i storstaden Delhi men räknas av tradition som Indiens huvudstad. Hela Delhi beräknades 2020 ha 28,5 miljoner invånare

Källor

Indien – Befolkning och språk

Indien är världens näst folkrikaste land och beräknas gå om Kina år 2030. Befolkningstätheten varierar mycket – från Himalayas glest befolkade bergstrakter i norr till det överbefolkade Västbengalen i öster. Få länder har en sådan blandning av folkslag som Indien.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
indoeuropéer, dravider, mundafolk, tibetoburmanska folk
Antal invånare
1380 004 385 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
464 (2020)
Andel invånare i städerna
34,9 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
17,6 per 1000 invånare (2019)
Mortalitet/dödstal
7,3 per 1000 invånare (2019)
Befolkningstillväxt
1,0 procent (2020)
Fertilitetsgrad
2,2 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
48,0 procent (2020)
Förväntad livslängd
70 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
71 år (2019)
Förväntad livslängd för män
68 år (2019)
Språk
Det finns ca 300 olika språk. Hindi är statsspråk, engelska är officiellt hjälpspråk, 21 andra språk (främst majoritetsspråken i delstaterna) har också officiell status

Källor

Indien – Kastsystemet

Även om kastsystemet aldrig har erkänts i den indiska författningen – och trots att det sakta håller på att luckras upp bland medelklassen i städerna – bestämmer det i stor utsträckning fortfarande indiernas sociala, politiska och yrkesmässiga tillhörighet.

Indien – Religion

I Indien är hinduismen den dominerande religionen, medan muslimerna är den klart största av en rad religiösa minoriteter. På många håll råder spänningar mellan hinduer och muslimer och periodvis flammar våldsamheter upp mellan de två grupperna. Ofta är våldet underblåst av extremister av politiska skäl.

Indien – Utbildning

Det råder stora skillnader i utbildningsnivå inom Indien – såväl mellan män och kvinnor som mellan olika delstater och samhällsgrupper. Landet har ett antal elituniversitet i världsklass, medan grundskolan ute på landsbygden släpar efter i flera delstater.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
92,3 procent (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan
33 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
74,4 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,5 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
12,8 procent (2016)

Källor

Indien – Kultur

Indisk kultur har urgamla rötter. I klassisk tid (400 f Kr–500 e Kr) gav hinduismen upphov till flera vetenskaper, som ofta nådde mycket hög standard. För att genomföra en offerrit enligt vedisk tradition måste man till exempel ha kunskaper i astronomi och matematik. I vår samtid producerar Indien mer film än något annat land, såväl seriösa som mer lättviktiga varianter från Bollywood.

Indien – Sociala förhållanden

Indien är ett i socialt hänseende djupt skiktat samhälle med en liten rik elit, en växande ofta högutbildad medelklass främst i städerna samt en stor slum- och landsbygdsbefolkning som inte sällan lever i armod. Villkoren är också mycket olika för män och kvinnor, även om en stark rörelse för ökad jämställdhet tog fart efter en uppmärksammad gruppvåldtäkt i Delhi 2012.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
28 per 1000 födslar (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
90,5 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
71,3 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,5 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
73 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
14 procent (2020)

Källor

Indien – Seder och bruk

I Indien är gästfrihet centralt. Den som besöker ett indiskt hushåll bjuds oftast på det bästa huset har. Traditionell klädsel dominerar även om västerländska plagg som jeans numera är vanligt åtminstone i städerna. Indien har en uppsjö av religiösa festivaler, helgdagar samt olika nyårsfiranden

Indien – Äldre historia

En av historiens tidigaste högkulturer, Induskulturen, utvecklades vid floden Indus stränder och gav landet Indien sitt namn. Indoeuropéernas invasion från 2000-talet f Kr och flera sekler framåt ledde till Induskulturens undergång. På 1100-talet grundades flera muslimska riken i norr, däribland Mogulväldet. På 1800-talet blev Indien en brittisk koloni. Självständigheten från britterna uppnåddes 1947 genom en fredlig kamp ledd av bland andra Mahatma Gandhi.

Indien – Modern historia

Uppdelningen av Brittiska Indien i Indiska unionen och Pakistan 1947 har präglat Indiens moderna historia. De två grannländerna har gått i krig mot varandra tre gånger. Särskilt känslig har situationen varit i det omstridda Kashmir. Politiskt har Indien styrts av Kongresspartiet, dominerat av familjen Nehru/Gandhi. Först i slutet av 1990-talet fick Kongresspartiet verklig konkurrens i form av det hindunationalistiska BJP, som regerade 1998–2004 och återkom till makten 2014.

Indien – Politiskt system

Indien är en republik och förbundsstat med 28 delstater. Landets president är statschef, men centralmakten ligger hos regeringen och dess premiärminister. Delstaterna ansvarar dock för en rad politikområden. Kongresspartiet dominerade politiken i decennier innan det i slutet av 1990-talet fick verklig konkurrens av det hindunationalistiska partiet BJP.

Indien – Demokrati och rättigheter

Indien är en fungerande demokrati, trots sitt gytter av folkslag, språk, samhällsklasser och stridande politiska intressen. De flesta problem som uppstår kan lösas, eller åtminstone hanteras, inom systemet. Under de senaste åren har dock bedömare varnat för att den indiska demokratin håller på att holkas ur.

Indien – Aktuell politik

Våren 2014 vann det hindunationalistiska partiet BJP regeringsmakten i Indien genom en valseger som näst intill lade det gamla statsbärande Kongresspartiet i spillror. Med premiärminister Narendra Modi i spetsen inledde BJP-regeringen en ambitiös reformagenda för att infria en mängd vallöften om allt ifrån en miljon nya jobb per månad och en snabb utbyggnad av infrastrukturen till hårda tag mot korruptionen och den svarta marknaden. Fem år senare, vid slutet av BJP:s mandatperiod, stod det klart att resultaten varit blandade. Ändå valdes Modi och BJP om med en ännu större segermarginal i valet 2019.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of India (Bharatiya Ganarajya)/ Republiken Indien
Statsskick
republik, förbundsstat
Statschef
president Ram Nath Kovind (2017–)
Regeringschef
premiärminister Narendra Modi (2014–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Indiska folkpartiet (BJP) 303, Indiska kongresspartiet 52, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 23, All India Trinamool Congress 22, Yuvajana Sramika Rythu Congress Party 22, Shiv Sena 18, Janata Dal (United) 16, övriga 87 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Indiska folkpartiet (BJP) 282 + dess allierade i NDA 55, Kongresspartiet 44 + dess samarbetspartier i UPA 15, Vanligt folks parti (AAP) 4, övriga partier 143 (2014)
Valdeltagande
66 procent i parlamentsvalet 2014, 67 procent i parlamentsvalet 2019
Kommande val
parlamentsval 2024

Källor

Indien – Naxalitupproret

Vid sidan av konflikten med Pakistan om Kashmir i norr pågår flera mindre uppmärksammade väpnade konflikter inom Indiens gränser. Naxalitrörelsens kamp för ett maoistiskt maktövertagande i östra och mellersta Indien är ett av landets allvarligaste säkerhetsproblem.

Indien – Konflikter i nordöstra Indien

Vid sidan av konflikten med Pakistan om Kashmir i norr pågår flera mindre uppmärksammade uppror och väpnade konflikter inom Indiens gränser. I de nordöstra delstaterna utkämpas såväl etniska konflikter som separatistiska uppror. I delstaten Assam riskerar ett par miljoner människor att bli statslösa.

Indien – Utrikespolitik och försvar

I sitt närområde är Indien en stormakt. Landets politiska och ekonomiska inflytande över flera av de mindre grannstaterna gör att relationerna periodvis är ansträngda. Indien söker också en större roll internationellt, bland annat genom strävan efter en permanent plats i FN:s säkerhetsråd. Landets maktambitioner kolliderar med Kinas växande inflytande i Asien, inte minst i Indiska oceanen och i Himalaya. Indiens konflikt med Pakistan om Kashmir oroar omvärlden, särskilt som båda länderna har kärnvapen.

Fakta – försvar

Armén
1 200 000 man (2017)
Flygvapnet
127 200 man (2017)
Flottan
58 350 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,9 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
9,1 procent (2020)

Källor

Indien – Ekonomisk översikt

Indien har Asiens tredje största ekonomi efter Kina och Japan. Landet har en omfattande industri- och tjänstesektor, samtidigt som över halva befolkningen försörjer sig på jordbruk, ofta för eget bruk. Skillnaderna är enorma mellan dem som fått del av Indiens modernisering och dem som inte nåtts av den. Man kan därför knappast tala om en enda indisk ekonomi.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 928 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
9,5 procent (2021)
Total BNP
2 660 245 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
18,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
23,5 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
48,9 procent (2020)
Inflation
5,6 procent (2021)
Statsskuldens andel av BNP
89,6 procent (2020)
Utlandsskuld
564 179 miljoner US dollar (2020)
Valuta
rupie
Varuexport
281 545 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
376 995 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
32,7 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
24 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
maskiner, fordon, järn och stål, kemikalier, oljeprodukter, pärlor, ädelstenar och smycken, kläder, tyger och sportartiklar, tekniskt avancerade industrivaror (t ex mjukvara för datorer)
Största handelspartner
Kina, USA, Förenade arabemiraten (2020)
Bistånd per person
2 US dollar (2017)

Källor

Indien – Naturtillgångar, energi och miljö

Indien har relativt stora naturtillgångar, men de räcker inte till för att tillgodose den stora befolkningens behov. Indien är en av världens största kolproducenter, samtidigt som landet satsar stort på hållbara energislag, främst solenergi.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
637 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
805 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
2 434 520 tusen ton (2018)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,8 ton (2018)
Andelen energi från förnyelsebara källor
31,7 procent (2018)

Källor

Indien – Jordbruk och industri

Mer än hälften av de yrkesverksamma indierna arbetar i jordbruket. Under senare år har näringen plågats av långvarig torka och sjunkande producentpriser. Många bönder är skuldsatta och har svårt att försörja sina familjer. Bondeprotester mot jordbrukspolitiken är vanliga. Industrin består av många olika slags grenar och är mycket betydelsefull för Indiens ekonomi.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
18,3 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
60,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
24,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
23,5 procent (2020)

Källor