Indien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/indien/

Indien brukar kallas världens största demokrati, med över en miljard invånare. Landet, som snarare är en hel kontinent, myllrar av olika kulturer, språk och religioner. Här trängs moderna megastäder med ålderdomliga landsbyar, och en världsledande IT-industri har utvecklats i ett land som ännu präglas av ett uråldrigt kastväsen. Indien är i konflikt med grannlandet Pakistan om området Kashmir. Båda länderna har kärnvapen.

Indien – Geografi och klimat

Indien (Bharat på hindi) är ett av världens till ytan största länder, som rymmer tre geografiska områden och två klimatzoner. I flera delar av landet orsakar häftiga monsunregn varje år svåra översvämningar som ibland drabbar miljontals människor.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
3 288 000 km2 (2022)
Tid
svensk + 4,5 timmar
Angränsande land/länder
Pakistan, Kina (Tibet), Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh
Huvudstad med antal invånare
New Delhi 257 800 (folkräkning 2011) 1
Övriga större städer
Bombay (Mumbai) 18 miljoner, Delhi 16 miljoner, Calcutta (Kolkata) 14 miljoner, Madras (Chennai) 8,6 miljoner, Bangalore 8,5 miljoner, Hyderabad 7,8 miljoner, Ahmedabad 6,4 miljoner (med förstäder, folkräkning 2011)
Högsta berg
Kanchenjunga (8 598 m ö h)
Viktiga floder
Ganges, Brahmaputra, Indus
Medelnederbörd/månad
New Delhi 180 mm (juli), 4 mm (nov), Madras 309 mm (nov), 7 mm (febr)
Medeltemperatur/dygn
New Delhi 35 °C (juni) 14 °C (jan), Madras 33 °C (maj) 25 °C (jan)
1. New Delhi är en stadsdel i storstaden Delhi men räknas av tradition som Indiens huvudstad. Hela Delhi beräknades 2022 ha 32 miljoner invånare.

Källor

Indien – Befolkning och språk

Indien blir världens folkrikaste land när det går om Kina under våren eller sommaren 2023. Befolkningstätheten varierar mycket – från Himalayas glest befolkade bergstrakter i norr till det överbefolkade Västbengalen i öster. Få länder har en sådan blandning av folkslag som Indien.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
indoeuropéer, dravider, mundafolk, tibetoburmanska folk
Antal invånare
1417 173 173 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
464 (2020)
Andel invånare i städerna
36 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
17,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,0 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
48,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
67 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2021)
Förväntad livslängd för män
66 år (2021)
Språk
Det finns ca 300 olika språk. Hindi är statsspråk, engelska är officiellt hjälpspråk, 21 andra språk (främst majoritetsspråken i delstaterna) har också officiell status

Källor

Indien – Kastsystemet

Även om kastsystemet aldrig har erkänts i den indiska författningen – och trots att det sakta håller på att luckras upp bland medelklassen i städerna – bestämmer det i stor utsträckning fortfarande indiernas sociala, politiska och yrkesmässiga tillhörighet.

Indien – Religion

I Indien är hinduismen den dominerande religionen, medan muslimerna är den klart största av en rad religiösa minoriteter. På många håll råder spänningar mellan hinduer och muslimer och periodvis flammar våldsamheter upp mellan de två grupperna. Ofta är våldet underblåst av extremister av politiska skäl.

Indien – Utbildning

Det råder stora skillnader i utbildningsnivå inom Indien – såväl mellan män och kvinnor som mellan olika delstater och samhällsgrupper. Landet har ett antal elituniversitet i världsklass, medan grundskolan ute på landsbygden släpar efter i flera delstater.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
92,3 procent (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan
33 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
74,4 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,5 procent (2020)

Källor

Indien – Kultur

Indisk kultur har urgamla rötter. I klassisk tid (400 f Kr–500 e Kr) gav hinduismen upphov till flera vetenskaper, som ofta nådde mycket hög standard. För att genomföra en offerrit enligt vedisk tradition måste man till exempel ha kunskaper i astronomi och matematik. I vår samtid producerar Indien mer film än något annat land, såväl seriösa som mer lättviktiga varianter från Bollywood.

Indien – Sociala förhållanden

Indien är ett i socialt hänseende djupt skiktat samhälle med en liten rik elit, en växande ofta högutbildad medelklass främst i städerna samt en stor slum- och landsbygdsbefolkning som inte sällan lever i armod. Villkoren är också mycket olika för män och kvinnor, även om en rörelse för ökad jämställdhet tog fart efter en uppmärksammad gruppvåldtäkt i Delhi 2012.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
26 per 1000 födslar (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
99 procent (2021)
Andel av befolkningen med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
90 procent (2020)
Andel av befolkningen med tillgång till toaletter
71,3 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
57 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
15 procent (2022)

Källor

Indien – Seder och bruk

I Indien är gästfrihet centralt. Den som besöker ett indiskt hushåll bjuds oftast på det bästa huset har. Traditionell klädsel dominerar även om västerländska plagg som jeans numera är vanligt åtminstone i städerna. Indien har en uppsjö av religiösa festivaler, helgdagar samt olika nyårsfiranden

Indien – Äldre historia

En av historiens tidigaste högkulturer, Induskulturen, utvecklades vid floden Indus stränder och gav landet Indien sitt namn. Indoeuropéernas invasion från 2000-talet f Kr och flera sekler framåt ledde till Induskulturens undergång. På 1100-talet grundades flera muslimska riken i norr, däribland Mogulväldet. På 1800-talet blev Indien en brittisk koloni. Självständigheten från britterna uppnåddes 1947 genom en fredlig kamp ledd av bland andra Mahatma Gandhi.

Indien – Modern historia

Uppdelningen av Brittiska Indien i Indiska unionen och Pakistan 1947 har präglat Indiens moderna historia. De två grannländerna har gått i krig mot varandra tre gånger. Särskilt känslig har situationen varit i det omstridda Kashmir. Politiskt har Indien styrts av Kongresspartiet, dominerat av familjen Nehru/Gandhi. Först i slutet av 1990-talet fick Kongresspartiet verklig konkurrens i form av det hindunationalistiska BJP, som regerade 1998–2004 och återkom till makten 2014.

Indien – Politiskt system

Indien är en republik och förbundsstat med 28 delstater. Presidenten är statschef, men centralmakten ligger hos premiärministern och regeringen. Delstaterna ansvarar dock för en rad politikområden. Kongresspartiet dominerade politiken i decennier innan det från slutet av 1990-talet fick verklig konkurrens av det hindunationalistiska partiet BJP, som i dag sitter i regeringsställning.

Indien – Demokrati och rättigheter

Indien är en fungerande demokrati, även om bedömare varnar för att den håller på att holkas ur inom rättsväsendet och genom inskränkningar i mediefriheten. Inom det politiska systemet kan allt från kommunistiska ateister till konservativa religiösa verka för sina ideal. Regeringar tillsätts och avsätts i delstater och på federal nivå enligt folkmajoritetens vilja i fria val.

Indien – Aktuell politik

Det hindunationalistiska partiet BJP kom till makten 2014 genom en valseger som näst intill lade det gamla statsbärande Kongresspartiet i spillror. Med premiärminister Narendra Modi i spetsen lanserade BJP-regeringen en reformagenda om allt från en miljon nya jobb per månad till hårda tag mot korruptionen och den svarta marknaden. Resultaten av reformerna har varit blandade. BJP-regeringen har fått växande kritik för att gradvis urholka Indiens demokrati.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of India (Bharatiya Ganarajya)/ Republiken Indien
Statsskick
republik, förbundsstat
Statschef
president Droupadi Murmu (2022–)
Regeringschef
premiärminister Narendra Modi (2014–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Indiska folkpartiet (BJP) 303, Indiska kongresspartiet 52, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 23, All India Trinamool Congress 22, Yuvajana Sramika Rythu Congress Party 22, Shiv Sena 18, Janata Dal (United) 16, övriga 87 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Indiska folkpartiet (BJP) 282 + dess allierade i NDA 55, Kongresspartiet 44 + dess samarbetspartier i UPA 15, Vanligt folks parti (AAP) 4, övriga partier 143 (2014)
Valdeltagande
66 procent i parlamentsvalet 2014, 67 procent i parlamentsvalet 2019
Kommande val
parlamentsval 2024

Källor

Indien – Naxalitupproret

Vid sidan av konflikten med Pakistan om Kashmir i norr pågår flera mindre uppmärksammade väpnade konflikter inom Indiens gränser. Naxalitrörelsens kamp för ett maoistiskt maktövertagande i östra och mellersta Indien är ett av landets allvarligaste säkerhetsproblem.

Indien – Konflikter i nordöstra Indien

Vid sidan av konflikten med Pakistan om Kashmir i norr pågår flera mindre uppmärksammade uppror och väpnade konflikter inom Indiens gränser. I de nordöstra delstaterna utkämpas såväl etniska konflikter som separatistiska uppror.

Indien – Utrikespolitik och försvar

I sitt närområde är Indien en stormakt. Landets politiska och ekonomiska inflytande över flera av de mindre grannstaterna gör att relationerna periodvis är ansträngda. Indien söker också en större roll internationellt, bland annat genom strävan efter en permanent plats i FN:s säkerhetsråd. Landets maktambitioner kolliderar med Kinas växande inflytande i Asien, inte minst i Indiska oceanen och i Himalaya. Indiens konflikt med Pakistan om Kashmir oroar omvärlden, särskilt som båda länderna har kärnvapen.

Fakta – försvar

Armén
1 237 000 man (2022)
Flygvapnet
139 850 man (2022)
Flottan
73 850 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
2,66 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
8,3 procent (2021)

Källor

Indien – Ekonomisk översikt

Indien har Asiens tredje största ekonomi efter Kina och Japan. Landet har en omfattande industri- och tjänstesektor, samtidigt som över halva befolkningen försörjer sig på jordbruk, ofta för eget bruk. Skillnaderna är enorma mellan dem som fått del av Indiens modernisering och dem som inte nåtts av den. Man kan därför knappast tala om en enda indisk ekonomi.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
2 389 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
6,8 procent (2022)
Total BNP
3 385 090 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
16,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
25,6 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
48,6 procent (2022)
Inflation
6,9 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
83,1 procent (2022)
Utlandsskuld
612 866 miljoner US dollar (2021)
Valuta
rupie
Varuexport
453 481 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
723 348 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-33,4 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
35 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
maskiner, fordon, järn och stål, kemikalier, oljeprodukter, pärlor, ädelstenar och smycken, kläder, tyger och sportartiklar, tekniskt avancerade industrivaror (t ex mjukvara för datorer)
Största handelspartner
Kina, USA, Förenade arabemiraten (2021)
Bistånd per invånare
2 US dollar (2021)

Källor

Indien – Naturtillgångar, energi och miljö

Indien har relativt stora naturtillgångar, men de räcker inte till för att tillgodose hela befolkningens behov. Landet är världens näst största kolproducent, efter Kina, och den tredje största utsläpparen av växthusgaser, efter Kina och USA. Samtidigt satsar Indien på att utveckla förnybara energikällor, främst solkraft.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
637 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
805 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
99 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
3200,82 miljoner ton (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
2,32 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
2 200 836 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,6 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
697 655 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Källor

Indien – Jordbruk och industri

Mer än hälften av de yrkesverksamma indierna arbetar i jordbruket. Under senare år har näringen plågats av långvarig torka och sjunkande producentpriser. Många bönder är skuldsatta och har svårt att försörja sina familjer. Bondeprotester mot jordbrukspolitiken är vanliga. Industrin består av många olika slags grenar och är mycket betydelsefull för Indiens ekonomi.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
16,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
60,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
24,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
25,6 procent (2022)

Källor