Tchad
Foto: Shutterstock/Angela N Perryman

Tchad

Tchad ligger i norra Centralafrika och saknar kust. En rad militära kuppregimer har avlöst varandra vid makten och stått under ständigt tryck från väpnade upprorsrörelser. Hundratusentals människor lever i flyktingläger. Under 2010-talet har landet även plågats av islamiströrelsen Boko Haram. I Tchad finns olja och goda förekomster av andra mineraler.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2018

  • November

  • Parlamentsvalet skjuts fram igen

   Parlamentsvalet, som skulle ha hållits 2015 men som har skjutits fram flera gånger, senareläggs till maj 2019 (se April 2018). Orsakerna är att en oberoende valkommission först måste inrättas, att vallagarna ska ses över med mera.

  • Maj

  • Nya grundlagen träder i kraft

   President Déby undertecknar de nya författningsändringarna, som därmed träder i kraft (se Mars 2018).

  • Regeringen avgår

   Premiärminister Albert Pahimi Padacké och hans regering avgår som en följd av att parlamentet antagit författningsförslagen (se Mars 2018).

  • April

  • Parlamentet antar grundlagsändringarna

   Parlamentet godkänner de föreslagna författningsändringarna (se Mars 2018). Oppositionen bojkottar omröstningen i parlamentet.

  • Tchadier får åter resa till USA

   USA meddelar att Tchad kommer att tas bort  från listan över länder vilkas invånare har inreseförbud i USA. Anledningen är enligt amerikanerna att Tchad nu stärkt sina säkerhetsrutiner så att de ligger i nivå med vad amerikanska myndigheter kräver. Tchad kom med på listan i september 2017.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0