Tchad

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/tchad/

Tchad ligger i norra Centralafrika och saknar kust. En rad militära kuppregimer har genom åren avlöst varandra vid makten och stått under ständigt tryck från väpnade upprorsrörelser. Hundratusentals människor lever i flyktingläger. Under 2010-talet har landet även plågats av islamiströrelsen Boko Haram. I Tchad finns olja och goda förekomster av andra mineraler.

Geografi och klimat

Tchad ligger i det område där Saharaöknens södra gräns övergår i stäpp och längre söderut i savann. Landet är till ytan tre gånger så stort som Sverige. Tchad saknar kust och omges av berg i alla väderstreck, förutom i väster. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 284 000 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Libyen, Sudan, Centralafrikanska republiken, Kamerun, Nigeria, Niger
Huvudstad med antal invånare
Ndjamena 1,26 miljoner (uppskattning 2015)
Övriga större städer
Moundou 141 000, Sarh 107 000, Abéché 78 000 (uppskattning 2007)
Högsta berg
Emi Koussi (3 415 m ö h)
Viktiga floder
Chari, Logone
Största sjö
Tcadsjön
Medelnederbörd/år
N'Djamena 744 mm
Medeltemperatur/dygn
N'Djamena 24 °C (jan), 28 °C (juli)

Källor

Befolkning och språk

Det går en etnisk, religiös och kulturell skiljelinje mellan norra och södra Tchad. I norr dominerar araber och islam är förhärskande religion. I söder tillhör majoriteten afrikanska folkslag som bekänner sig till kristendom eller traditionella inhemska religioner. Totalt finns det 200 olika folkgrupper i Tchad, varav araberna är den största.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
araber, sara och en mängd mindre folkgrupper
Antal invånare
14 899 994 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
12 (2017)
Andel invånare i städerna
22,9 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
43,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
13,0 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
3,0 procent (2017)
Fertilitetsgrad
5,9 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
53 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
54 år (2016)
Förväntad livslängd för män
52 år (2016)
Språk
franska och arabiska är officiella språk; ett 100-tal lokala språk och dialekter talas också

Källor

Religion

I Tchad finns ingen statsreligion. Religionsfrihet råder även om regeringen övervakar och försöker stävja vissa våldsbejakande islamistgruppers verksamhet. Hälften av invånarna är muslimer medan runt en tredjedel är kristna, oftast katoliker. Runt 7 procent av tchadierna utövar traditionella inhemska religioner.

Utbildning

Utbildningsnivån i Tchad är generellt mycket låg. Bara en tredjedel av invånarna kan läsa och skriva. Bland kvinnor är andelen bara en femtedel. Skolväsendet har hämmats av krig samt brist på pengar och utbildade lärare. Officiellt råder sex års skolplikt från sex års ålder.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
74,2 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
57 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
22,3 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
12,5 procent (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
12,5 procent (2013)

Källor

Kultur

Många tchadiska folkslag är framstående inom konsthantverk som vävnad, träsnideri, silver- och guldsmide, läderarbete med mera. Dekorerade kalebasser används bland annat som musikinstrument. Byn Gaoui utanför huvudstaden N'Djamena är berömd för sitt krukmakeri.

Arbetsmarknad

Ungefär tre av fyra tchadier lever av jordbruk eller boskapsskötsel. Endast runt 5 procent av befolkningen arbetar i industrin. Resten av arbetskraften återfinns inom service och offentlig verksamhet. Många tchadier är sysselsatta inom den informella sektorn av ekonomin.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
2,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
4,1 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Tchad hamnar i bottenskiktet när FN-organet UNDP listar utvecklingsnivån i världens länder. När listan skapas tar man hänsyn till aspekter som inkomster, läskunnighet, medellivslängd, barnadödlighet med mera.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
71 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
1,3 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,8 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,5 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
42,5 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
8,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
32 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
15 procent (2018)

Källor

Äldre historia

Tchad har varit bebott sedan 600-talet före Kristus. Genom sitt geografiska läge har Tchad under historien varit en skärningspunkt för handelsvägarna genom Sahara. Kring dessa karavanleder bildades mot slutet av första århundradet f Kr en rad rivaliserande småstater. Mest framgångsrikt blev många sekler senare kungadömet Kanem-Bornu som grundlades på 900-talet e Kr. På 1800-talet började Frankrike intressera sig för området som blev ett franskt protektorat år 1900.

Modern historia

Efter självständigheten från Frankrike 1960 styrdes Tchad av president François Tombalbaye som hade sin bas i söder. Nomadfolken i norr vägrade underkasta sig hans styre och tog till vapen mot regeringen. Ett drygt 20 år långt inbördeskrig slutade med att Hissène Habré från norr tog makten 1982. Han avsattes 1990 av sin tidigare befälhavare Idriss Déby, som sedan dess hållit sig kvar vid makten.

Politiskt system

Enligt författningen från 1996 är Tchad en republik med flerpartisystem. Presidenten är statschef och överbefälhavare och har stora befogenheter. Våren 2018 antogs en rad författningsändringar som ytterligare stärkte presidentmakten. Sedan president Idriss Déby tog makten i början av 1990-talet har hans folkgrupp zagawa från nordöstra Tchad dominerat arméledningen, regeringen och statsförvaltningen. Débys regim har mött väpnat motstånd från en rad rebellgrupper.

Demokrati och rättigheter

Tchad styrs sedan en militärkupp 1990 av president Idriss Déby och hans närmaste krets. All opposition tystas och mediefriheten är kringskuren. De politiska makthavarna lägger sig ofta i domstolarnas arbete.

Aktuell politik

Tchad är formellt en flerpartidemokrati, men i realiteten har president Idriss Déby och hans parti Patriotiska räddningsrörelsen (MPS) ett fast grepp om makten sedan drygt ett kvarts sekel. De statliga institutionerna har litet eller inget inflytande. Personer tillhörande Débys folkgrupp zagawa från norra Tchad dominerar armén, regeringen och statsförvaltningen.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republiken Tchad
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Idriss Déby Itno (1990–)
Regeringschef
president Idriss Déby Itno (regeringschef från 2018) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Alliansen för Tchads pånyttfödelse ART (i vilken president Débys parti Patriotiska räddningsrörelsen, MPS, ingår) 132, Nationella unionen för utveckling och förnyelse (UNDR) 11, URD-PLD 8, RNDT-Le Réveil 8, FAR-PF 4, övriga 25 (2011)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Patriotiska räddningsrörelsen (MPS) 110, Samling för demokrati och framsteg (RDP) 12, Aktionsfronten för republiken (FAR) 9, Nationell samling för demokrati och framsteg (RNDP) 5, Nationella unionen för utveckling och förnyelse (UNDR) 5, Unionen för förnyelse och demokrati (URD) 3 (2002)
Valdeltagande
56 % i parlamentsvalet 2011, 66 % i presidentvalet 2016
Kommande val
presidentval 2021; oklart när nästa parlamentsval ska hållas
1. presidenten blev regeringschef i maj 2018 sedan premiärministerposten avskaffats

Källor

Utrikespolitik och försvar

Tchad har starka band till den forna kolonialmakten Frankrike. Relationerna till Sudan har varit avgörande för regeringens framgångar i kampen mot en rad väpnade motståndsgrupper.

Fakta – försvar

Armén
25 000 man (2017)
Flygvapnet
350 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,2 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
13,8 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Flera decennier av inbördeskrig har hindrat Tchad från att utvecklas ekonomiskt. Fattigdomens djupaste orsaker är dock uråldriga: geografisk isolering och ett ökenklimat med återkommande torka. Inbördeskrigen och flyktingströmmarna har förvärrat situationen. På 1990-talet upptäcktes stora oljefyndigheter i Doba-regionen i söder. Oljan har under 2000-talets första år gett Tchad nya inkomster efter ett långvarigt beroende av bomullsodling och boskapsskötsel.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
730 US dollar (2018)
Total BNP
11 303 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,6 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
44,8 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
3,0 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
37,6 procent (2018)
Inflation
3,0 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
48,3 procent (2018)
Utlandsskuld
3 139 miljoner US dollar (2017)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
135 miljoner US dollar (1994)
Varuimport
212 miljoner US dollar (1994)
Bytesbalans
- 38 miljoner US dollar (1994)
Varuhandelns andel av BNP
43 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, boskap, bomull
Största handelspartner
USA, Frankrike, Kamerun, Kina

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Tchad har rika mineraltillgångar, men inbördeskrig har hindrat utvinning i stor skala. I landet finns förutom olja bland annat guld, bauxit, tenn, järnmalm, uran och volfram. Soda och bergsalt exporteras till Nigeria. Natriumhydroxid utvinns också.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
730 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
89,4 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Tre av fyra tchadier lever på åkerbruk eller boskapsskötsel, samtidigt som bara några procent av landytan är odlingsbar. Jordbruket är koncentrerat till söder där det regnar mest, medan boskapsskötsel dominerar i de centrala delarna av landet. Bomull är en viktig exportvara.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
44,8 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
39,7 procent (2016)

Källor

Industri

Vid sidan av oljeutvinningen är industrin svagt utvecklad och svarar bara för någon enstaka procent av BNP. Bomullsindustrin är viktigt. Därutöver tillverkas livsmedel, läder, byggmaterial samt bryggeri- och tobaksprodukter.