Jordbruk

Jordbruket livnär under normala förhållanden två tredjedelar av befolkningen. De flesta odlar främst för eget bruk. Ris, majs, kassava och grönsaker är de viktigaste basgrödorna. Stora delar av jordbruket slogs ut under kriget. I öster drabbades produktionen av de grödor som odlas för att säljas, som kaffe, kakao och oljepalmsprodukter, i norr minskade risodlingen. Nästan alla invånare på landsbygden blev beroende av livsmedelshjälp utifrån för sin överlevnad.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0