Sierra Leone

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/sierra-leone/

Grunden till Sierra Leone i Västafrika lades i slutet av 1700-talet när Storbritannien avdelade ett område vid kusten som en fristad för frigivna slavar. Efter självständigheten 1961 blev landet en enpartistat 1978, varefter vanstyre och ekonomiskt förfall ledde fram till inbördeskrig som pågick mellan 1991 och 2002. Kriget blev beryktat för brutala övergrepp på civilbefolkningen. En rekordstor FN-insats satte stopp för kriget, och lade grunden för en återgång till ett demokratiskt system.

Sierra Leone – Geografi och klimat

Sierra Leone ligger på Afrikas västkust och gränsar i sydöst till Liberia och i norr och öster till Guinea; i sydväst finns Atlanten. Landet är till ytan något mindre än Svealand. Sierra Leone har ett tropiskt regnskogs- och savannklimat. Regntiden infaller under maj–oktober.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
71 740 km2 (2022)
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Liberia, Guinea
Huvudstad med antal invånare
Freetown knappt 1,2 miljoner (uppskattning 2021)
Övriga större städer
Kenema, Bo, Koidu och Makeni
Högsta berg
Loma Mansa (Mount Bintumani) (1 945 m ö h)
Viktiga floder
Sewa, Mongo, Moa
Medelnederbörd/månad
Freetown 800 mm (aug), 8 mm (feb)
Medeltemperatur/dygn
Freetown 28 °C (mars), 19 °C (juli-aug)

Källor

Sierra Leone – Befolkning och språk

Sierra Leones befolkning fördelas på ett tjugotal etniska grupper. Störst är mende i söder och temne i landets centrala delar vilka är ungefär lika stora och tillsammans utgör knappt två tredjedelar av befolkningen. Bland minoriteterna märks limba i norr och sherbro i söder. Befolkningen led svårt under inbördeskriget 1991–2002. Svårigheterna att försörja sig gör att många unga sierraleonier söker sig utomlands på jakt efter bättre liv.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
temne, mende, sherbo, limba, krio med flera
Antal invånare
8 605 718 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
111 (2020)
Andel invånare i städerna
44 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
32,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
11,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,2 procent (2022)
Fertilitetsgrad
4,0 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,9 procent (2022)
Förväntad livslängd
60 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
61 år (2021)
Förväntad livslängd för män
59 år (2021)
Språk
engelska är officiellt språk, viktiga lokalspråk är krio, temne och mende

Källor

Sierra Leone – Religion

Som i många afrikanska länder varierar uppgifterna om religionstillhörighet mellan olika källor, beroende på att kristendom och islam ofta har blandats med starka inslag av traditionella afrikanska religioner: andelen muslimer anges till mellan 40 och 78 procent, andelen kristna till mellan 10 och 30 procent. En liten del av befolkningen (2–10 procent) bekänner sig helt till traditionella religioner. Många individer praktiserar både kristendomen och islam.

Sierra Leone – Utbildning

Sierra Leone har en lång utbildningstradition. Redan vid Sierra Leones tillkomst 1787 öppnades de första missionsskolorna. Fourah Bay College (numera University of Sierra Leone), som grundades 1827, är Västafrikas äldsta universitet. Idag pågår dock ett långsamt arbete med att bygga upp skolorna ur ruinerna efter inbördeskriget 1991–2002 och efter ebolaepidemin 2014–2015. Många barn får nästan ingen skolgång alls och analfabetismen är hög.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
98,1 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
28 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
47,7 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
9,1 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
33,8 procent (2021)

Källor

Sierra Leone – Kultur

De rituella danserna är ett viktigt inslag i den sierraleonska kulturen. Varje folkgrupp har egna danser och egna dräkter. Den musik som åtföljer danserna framförs på stränginstrument, träxylofoner och trummor. På senare år har flera författare med sierraloenska rötter väckt viss uppmärksamhet, bland andra Aminatta Forna, bosatt i Storbritannien.

Sierra Leone – Sociala förhållanden

Sierra Leone är ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder, där förutsättningarna för ett gott liv ännu är begränsade. Även om den ekonomiska utvecklingen efter inbördeskriget varit relativt god har ännu litet av detta kommit den breda befolkningen tillgodo. Ebolautbrottet 2014–2015 förvärrade situationen ytterligare, liksom coronapandemin 2020–2021.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
64 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
16,5 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
1,4 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
78 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
43 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
12 procent (2022)

Källor

Sierra Leone – Seder och bruk

Sierraleonierna är kända för sin vänlighet och gästfrihet. Man kan i allmänhet bete sig ganska otvunget i sällskap med sierraleonier. Handhälsning är en viktig del av umgänget och inleder alla möten, även med personer man träffar varje dag. Det är inte ovanligt att man fortsätter hålla varandras hand långt efter det formella hälsandet. Kommunikation sker inte bara med ord, gester och åtbörder utan också genom beröring, man tar tag i den andres arm eller axel för att understryka något man vill säga. I väldigt formella sammanhang lämpar sig den sortens kroppskontakt inte alls, och äldre bör också behandlas med en respekt som inte ger utrymme åt fysisk beröring. Under ebolaepidemin 2014–2015 blev man också mer försiktig med all nära fysisk kontakt.

Sierra Leone – Äldre historia

Liksom grannlandet Liberia grundades Sierra Leone i slutet av 1700-talet av frigivna slavar. Då hade afrikanska folk redan i flera hundra år vandrat in till området. Efter att ha stått under starkt brittiskt inflytande sedan grundandet blev Sierra Leone självständigt 1961.

Sierra Leone – Modern historia

Efter självständigheten 1961 genomled Sierra Leone ett till en början långsamt, sedan snabbt accelererande förfall. Auktoritärt styre, vanskött ekonomi och allt värre korruption orsakade ett folkligt missnöje som utlöste ett av Afrikas mest brutala inbördeskrig. Det dröjde tio år innan kriget kunde stoppas genom en stor FN-insats.

Sierra Leone – Demokrati och rättigheter

Demokratin tycks vara på väg att ta fäste i landet som drabbades hårt av det inbördeskrig som rasade mellan 1991 och 2002. Men oppositionspartier har fortfarande svårt att göra sig gällande, och mötesfriheten är begränsad. Landet har fortfarande stora problem med korruption och sexuellt våld.

Sierra Leone – Inrikespolitik och författning

Sierra Leone är en republik där presidenten har stor makt. Med avbrott för fyra års militärstyre på 1990-talet har två partier, Sierra Leones folkparti (SLPP) och Allmänna folkkongressen (APC) turats om att styra landet. Sedan 2018 leds Sierra Leone av Julius Maada Bio från SLPP.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Sierra Leone/ Republiken Sierra Leone
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Julius Maada Bio (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Sierra Leones folkparti (SLPP) 81, Allmänna folkkongressen (APC) 54 (2023)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Allmänna folkkongressen (APC) 68, Sierra Leones folkparti (SLPP) 49, Koalition för förändring (C4C) 8, Nationella storkoalitionen (NGC) 4, oberoende kandidater 3 (2018) 1
Valdeltagande
84 procent i president- och parlamentsval 2018; 83 procent i presidentvalet 2023 (uppgift saknas för parlamentsvalet)
Kommande val
president- och parlamentsval 2028
1. I juni 2019 förlorade APC tio mandat efter ett domstolsutslag, dessa mandat övergick till SLPP som därmed fick en knapp majoritet av mandaten.

Källor

Sierra Leone – Utrikespolitik och försvar

Sierra Leone är alliansfritt men har i regel stått västvärlden, i synnerhet Storbritannien, nära. Inbördeskriget 1991–2002 avslutades med hjälp av FN, och därefter har landet varit beroende av världsorganisationen för att skapa stabilitet och för återuppbyggnaden efter kriget.

Fakta – försvar

Armén
8 500 man (2022) 1
Militärutgifter i andel av BNP
0,61 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
2,6 procent (2021)
1. styrkan omfattar en marin enhet på 130 man och en flygenhet med 600 man

Källor

Sierra Leone – Ekonomisk översikt

Sierra Leone skulle kunna vara ett ganska välmående land, främst tack vare stora mineraltillgångar, men från början av 1980-talet försämrades ekonomin stadigt av korruption och vanskötsel. Inbördeskriget 1991–2002 liksom ebolakrisen 2014–2015, coronapandemin 2020–2021 och låga världsmarknadspriser på järnmalm har spätt på problemen.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
461 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,8 procent (2022)
Total BNP
3 970 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
57,4 procent (2021)
Industrins andel av BNP
5,9 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
32,3 procent (2021)
Inflation
25,9 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
98,8 procent (2022)
Utlandsskuld
2 453 miljoner US dollar (2021)
Valuta
leone
Varuexport
1 003 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
1 995 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,4 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
76 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
järn, diamanter, rutil, bauxit
Största handelspartner
Kina, Sydkorea, Nederländerna, Indien, Förenade arabemiraten
Bistånd per invånare
83 US dollar (2021)

Källor

Sierra Leone – Naturtillgångar, energi och miljö

Sierra Leone har stora naturtillgångar, som järnmalm och diamanter av hög kvalitet. Det finns också gott om rutil (titanoxid), bauxit och guld. Diamanterna finns ofta lätt åtkomliga i flodavlagringar. En rad utländska gruvbolag är verksamma i Sierra Leone. Landet påverkas också av klimatförändringar, bland annat genom att regnperioderna har blivit kortare än tidigare.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
27 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
5 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
5,95 miljoner ton (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
0,75 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
1 048 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
3 591 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Källor

Sierra Leone – Jordbruk och industri

Jordbruket är basen för Sierra Leones ekonomi och sysselsätter under normala förhållanden över halva befolkningen. De flesta odlar främst för eget bruk och produktiviteten är låg. Landet har en liten industrisektor som främst producerar för den inhemska marknaden.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
57,4 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
54,7 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
35,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
5,9 procent (2021)

Källor