Sierra Leone

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/sierra-leone/

Sierra Leone i Västafrika skapades av frigivna slavar under den brittiska kolonialmaktens överinseende med start på 1700-talet. Landet blev självständigt 1961 och omvandlades 1978 till en enpartistat. Ett brutalt inbördeskrig utkämpades från 1991 till 2002 då en rekordstor FN-insats satte stopp för striderna. Med FN:s hjälp har ett demokratiskt samhälle börjat ta form.

Sierra Leone – Geografi och klimat

Sierra Leone ligger på Afrikas västkust och gränsar i sydöst till Liberia och i norr och öster till Guinea. I sydväst finns Atlanten. Landet är till ytan något mindre än Svealand. Sierra Leone har ett tropiskt klimat. Regnperioden infaller under maj–oktober.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
71 740 km2 (2022)
Tid
svensk –1 timme
Angränsande land/länder
Liberia, Guinea
Huvudstad med antal invånare
Freetown 1 200 000 (uppskattning 2021)
Övriga större städer
Kenema, Bo, Makeni
Högsta berg
Loma Mansa (Mount Bintumani) (1 945 m ö h)
Viktiga floder
Sewa, Mongo, Moa
Medelnederbörd/månad
Freetown 800 mm (aug), 8 mm (feb)
Medeltemperatur/dygn
Freetown 28 °C (mars), 19 °C (juli–aug)

Sierra Leone – Befolkning och språk

Sierra Leones befolkning fördelas på ett 20-tal etniska grupper. Störst av dem är mende i söder och temne i de centrala delarna. Landet har en ung befolkning, runt 40 procent av invånarna är under 15 år. Många unga sierraleonier söker sig utomlands i jakt på arbete och ett bättre liv.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
temne, mende, sherbro, limba, krio med flera
Antal invånare
8 791 092 (2023)
Antal invånare per kvadratkilometer
117 (2021)
Andel invånare i städerna
44 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
30,8 per 1000 invånare (2022)
Mortalitet/dödstal
8,9 per 1000 invånare (2022)
Befolkningstillväxt
2,1 procent (2023)
Fertilitetsgrad
4,0 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,9 procent (2022)
Förväntad livslängd
60 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
61 år (2021)
Förväntad livslängd för män
59 år (2021)
Språk
engelska är officiellt språk, viktiga lokalspråk är krio, temne och mende

Sierra Leone – Religion

Uppgifterna om religionstillhörighet är osäkra i Sierra Leone, eftersom kristendom och islam ofta har blandats med inslag av traditionella afrikanska religioner. Muslimerna är flest, därefter kommer de kristna. Många praktiserar båda religionerna.

Sierra Leone – Utbildning

I Sierra Leone pågår ett långsamt arbete med att återuppbygga skolväsendet efter ett långvarigt inbördeskrig 1991–2002 och den förödande ebolaepidemin 2014–2015. Fortfarande får många barn nästan ingen skolgång alls och andelen analfabeter i befolkningen är hög.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
47,7 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
98,1 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
28 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
9,1 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
33,8 procent (2021)

Sierra Leone – Sociala förhållanden

Sierra Leone är ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder, där förutsättningarna för ett gott liv är begränsade. En relativt god ekonomisk utveckling efter inbördeskrigets slut 2002 har inte kommit den stora folkmajoriteten till del. Ebolautbrottet 2014–2015 och coronapandemin 2020–2021 förvärrade situationen.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
64 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
16,5 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
1,4 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
78 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
43 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
28 procent (2023)

Sierra Leone – Kultur

De rituella danserna är ett viktigt inslag i den sierraleonska kulturen. Varje folkgrupp har sina egna specifika danser och dräkter. Musiken som åtföljer danserna framförs på stränginstrument, träxylofoner och trummor. Flera författare med sierraleonska rötter har väckt viss uppmärksamhet internationellt.

Sierra Leone – Seder och bruk

Den som har varit i Sierra Leone beskriver ofta invånarna som vänliga och gästfria. Vid ett besök i någons hem blir man vanligtvis inbjuden på middag. Traditionellt äter alla ur samma gryta och ris utgör grunden i alla måltider.

Sierra Leone – Äldre historia

Sierra Leone grundades i slutet av 1700-talet av frigivna slavar. Då hade afrikanska folk i flera hundra år vandrat in till området. Efter att ha stått under starkt brittiskt inflytande sedan grundandet blev Sierra Leone självständigt 1961.

Sierra Leone – Modern historia

Sierra Leone blev självständigt från kolonialmakten Storbritannien 1961. Tiden som självständig nation präglades fram till millennieskiftet av ett accelererande förfall. Auktoritärt styre, en vanskött ekonomi och snabbt växande korruption ledde till ett folkligt missnöje som 1991 utlöste ett av Afrikas brutalaste inbördeskrig. Det stoppades 2002 genom en rekordstor FN-insats. Därefter tog en mödosam återuppbyggnad vid.

Sierra Leone – Demokrati och rättigheter

Sierra Leone har genomgått en gradvis demokratisering sedan inbördeskriget (1991–2002) tog slut. Oppositionen har dock svårt att göra sig hörd, och mötesfriheten och demonstrationsrätten är begränsade. Landet har stora problem med korruption.

Sierra Leone – Inrikespolitik och författning

Sierra Leone är en republik där presidenten har stor makt. Med avbrott för fyra års militärstyre på 1990-talet har två partier, Sierra Leones folkparti (SLPP) och Allmänna folkkongressen (APC), turats om att styra landet. Sedan 2018 leds Sierra Leone av president Julius Maada Bio från SLPP.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Sierra Leone/ Republiken Sierra Leone
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Julius Maada Bio (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Sierra Leones folkparti (SLPP) 81, Allmänna folkkongressen (APC) 54 (2023)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Allmänna folkkongressen (APC) 68, Sierra Leones folkparti (SLPP) 49, Koalition för förändring (C4C) 8, Nationella storkoalitionen (NGC) 4, oberoende kandidater 3 (2018)
Valdeltagande
84 procent i president- och parlamentsval 2018; 83 procent i presidentvalet 2023 (uppgift saknas för parlamentsvalet)
Kommande val
president- och parlamentsval 2028

Sierra Leone – Utrikespolitik och försvar

Sierra Leone är formellt alliansfritt men har i regel stått västvärlden, i synnerhet Storbritannien, nära. Inbördeskriget 1991–2002 avslutades med hjälp av FN och Sierra Leone har sedan dess varit beroende av världsorganisationen för att bibehålla stabiliteten och återuppbygga det krigshärjade landet.

Fakta – försvar

Armén
8 500 man (2022) 1
Militärutgifter i andel av BNP
0,60 procent (2022)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
2,7 procent (2022)
1. styrkan omfattar en marin enhet på 130 man och en flygenhet med 600 man

Sierra Leone – Ekonomisk översikt

Årtionden av korruption, ekonomisk vanskötsel och inbördeskrig har gjort att Sierra Leone är ett av världens minst utvecklade länder. Ebolaepidemin på 2010-talet och coronapandemin i början av 2020-talet lade sten på börda. Landet har goda mineraltillgångar, men låga priser på råvaror som järnmalm gör att inkomsterna förblivit små.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
461 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,8 procent (2022)
Total BNP
3 970 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
57,4 procent (2021)
Industrins andel av BNP
5,9 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
32,3 procent (2021)
Inflation
25,9 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
98,8 procent (2022)
Utlandsskuld
2 453 miljoner US dollar (2021)
Valuta
leone
Varuexport
1 003 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
1 995 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,4 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
76 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
järn, diamanter, rutil, bauxit
Största handelspartner
Kina, Sydkorea, Nederländerna, Förenade arabemiraten, Belgien (2018)
Mottaget bistånd per invånare
83 US dollar (2021)

Sierra Leone – Naturtillgångar, energi och miljö

Sierra Leone har stora mineraltillgångar, framför allt järnmalm och diamanter av hög kvalitet. Det finns också gott om guld, bauxit och rutil. Endast var fjärde invånare har tillgång till el och strömavbrotten kan pågå i flera veckor. Landet är mycket sårbart för klimatförändringar, bland annat har regnperioderna blivit kortare.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
27 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
5 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
5,95 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
0,75 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
1 048 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
3 591 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Sierra Leone – Jordbruk och industri

Jordbruket utgör basen i Sierra Leones ekonomi och sysselsätter under normala förhållanden över halva befolkningen. De flesta odlar för eget bruk och produktiviteten är låg. Fiskets ekonomiska betydelse har ökat efter krigsslutet 2002, men det sker fortfarande med traditionella metoder. Landet har en liten industrisektor som främst producerar för hemmamarknaden.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
57,4 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
54,7 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
35,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
5,9 procent (2021)