Sierra Leone

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/sierra-leone/

Västafrikanska Sierra Leone byggdes upp av frigivna slavar under brittiskt överinseende från senare delen av 1700-talet. Efter självständigheten 1961 blev landet en enpartistat 1978, varefter vanstyre och ekonomiskt förfall ledde fram till inbördeskrig under hela 1990-talet. Kriget blev beryktat för brutala övergrepp på civilbefolkningen. En rekordstor FN-insats satte stopp för kriget, och med FN:s hjälp har ett demokratiskt samhälle kunnat börja ta form.

Geografi och klimat

Sierra Leone ligger på Afrikas västkust och gränsar i sydöst till Liberia och i norr och öster till Guinea; i sydväst finns Atlanten. Landet är till ytan något mindre än Svealand. Sierra Leone har ett tropiskt regnskogs- och savannklimat. Regntiden infaller under maj–oktober.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
71 740 km2 (2020)
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Liberia, Guinea
Huvudstad med antal invånare
Freetown cirka 1,2 miljoner (uppskattning 2019)
Övriga större städer
Kenema, Bo, Koidu och Makeni
Högsta berg
Loma Mansa (Mount Bintumani) (1 945 m ö h)
Viktiga floder
Sewa, Mongo, Moa
Medelnederbörd/månad
Freetown 800 mm (aug), 8 mm (feb)
Medeltemperatur/dygn
Freetown 28 °C (mars), 19 °C (juli-aug)

Källor

Befolkning och språk

Sierra Leones befolkning fördelas på ett tjugotal etniska grupper. Störst är mende i söder och temne i landets centrala delar vilka tillsammans utgör två tredjedelar av befolkningen. Bland minoriteterna märks limba i norr och sherbro i söder. Kriotalande slavättlingar (kallade krio eller kreoler) dominerade länge samhällslivet men har gradvis förlorat sitt inflytande. Många av dem flydde också landet i samband med inbördeskriget 1991–2002.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
temne, mende, sherbo, limba, krio m fl
Antal invånare
7 813 215 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
106 (2018)
Andel invånare i städerna
41,6 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
35,0 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
12,8 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,2 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,5 procent (2017)
Förväntad livslängd
54 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
55 år (2018)
Förväntad livslängd för män
53 år (2018)
Språk
engelska är officiellt språk, viktiga lokalspråk är krio, temne och mende

Källor

Religion

Som i många afrikanska länder varierar uppgifterna om religionstillhörighet mellan olika källor, beroende på att kristendom och islam ofta har blandats med starka inslag av traditionella afrikanska religioner: andelen muslimer anges till mellan 40 och 78 procent, andelen kristna till mellan 10 och 30 procent. En liten del av befolkningen (2–10 procent) bekänner sig helt till traditionella religioner. Det är inte ovanligt att en person är både kristen och muslim (enligt tidskriften the Economist kallas de för ChrisMus).

Utbildning

Sierra Leone har en lång utbildningstradition. Redan vid Sierra Leones tillkomst 1787 öppnades de första missionsskolorna. Fourah Bay College (numera University of Sierra Leone), som grundades 1827, är Västafrikas äldsta universitet. Idag pågår dock ett långsamt arbete med att bygga upp skolorna ur ruinerna efter inbördeskriget 1991–2002 och efter ebolaepidemin 2014–2015. Många barn får nästan ingen skolgång alls och analfabetismen är hög.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
98,3 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
39 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
32,4 procent (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
7,1 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
19,8 procent (2017)

Källor

Kultur

De rituella danserna är ett viktigt inslag i den sierraleonska kulturen. Varje folkgrupp har egna danser och egna dräkter. Den musik som åtföljer danserna framförs på stränginstrument, träxylofoner och trummor.

Massmedier

Pressfriheten garanteras i författningen men naggas i praktiken i kanten genom svårtolkade regler och politisk inblandning. Den journalist som försöker skildra den utbredda korruptionen riskerar till exempel att anklagas för förtal. År 2005 misshandlades en för myndigheterna obekväm journalist till döds utan att någon ställdes till svars för det. Mediernas verksamhet regleras också av en parlamentariskt tillsatt, formellt fristående, mediekommission, vars opartiskhet dock ofta ifrågasätts eftersom den är ekonomiskt beroende av regeringen.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
9 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
88 (2017)

Källor

Arbetsmarknad

I Sierra Leone finns knappast någon formell arbetsmarknad. De flesta arbetar med jordbruk för självhushåll eller inom den så kallade informella sektorn.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
8,5 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Sierra Leone är ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder, där förutsättningarna för ett gott liv ännu är begränsade. Även om den ekonomiska utvecklingen efter inbördeskriget varit relativt god har ännu litet av detta kommit den breda befolkningen tillgodo. Ebolautbrottet 2014–2015 förvärrade situationen ytterligare.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
79 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
1,6 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
1,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,6 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
58,1 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
15,7 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
18,3 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
86 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
12 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Sierraleonierna är kända för sin vänlighet och gästfrihet. Man kan i allmänhet bete sig ganska otvunget i sällskap med sierraleonier. Handhälsning är en viktig del av umgänget och inleder alla möten, även med personer man träffar varje dag. Det är inte ovanligt att man fortsätter hålla varandras hand långt efter det formella hälsandet. Kommunikation sker inte bara med ord, gester och åtbörder utan också genom beröring, man tar tag i den andres arm eller axel för att understryka något man vill säga. I väldigt formella sammanhang lämpar sig den sortens kroppskontakt inte alls, och äldre bör också behandlas med en respekt som inte ger utrymme åt fysisk beröring. Under ebolaepidemin 2014–2015 blev man också mer försiktig med all nära fysisk kontakt.

Kommunikationer

Vägnätet är i dåligt skick efter decennier av bristande underhåll. Ett undantag är vägen norrut från huvudstaden Freetown mot Guinea. En upprustning av vägnätet har kommit i gång med finansieringshjälp från främst Världsbanken och EU.

Äldre historia

Liksom grannlandet Liberia grundades Sierra Leone i slutet av 1700-talet av frigivna slavar. Då hade afrikanska folk redan i flera hundra år vandrat in till området. Efter att ha stått under starkt brittiskt inflytande sedan grundandet blev Sierra Leone självständigt 1961.

Modern historia

Efter självständigheten 1961 genomled Sierra Leone ett till en början långsamt, sedan snabbt accelererande förfall. Auktoritärt styre, vanskött ekonomi och allt värre korruption orsakade ett folkligt missnöje som utlöste ett av Afrikas mest brutala inbördeskrig. Det dröjde tio år innan kriget kunde stoppas genom en stor FN-insats.

Politiskt system

Sierra Leone är en republik där presidenten har stor makt. Med avbrott för fyra års militärstyre på 1990-talet har två partier turats om att styra landet.

Demokrati och rättigheter

Demokratin tycks var på väg att ta fäste i landet som drabbades hårt av det inbördeskrig som rasade mellan 1991 och 2002. Men oppositionspartier har fortfarande svårt att göra sig gällande och sexuellt våld är ett stort problem.

Aktuell politik

Efter det långa inbördeskriget 1991–2002 har Sierra Leone blivit relativt stabilt. Det demokratiska systemet verkar ha fått fäste och landet har haft en tämligen god ekonomisk tillväxt. Men ett utbrott av den smittsamma sjukdomen ebola 2014 satte åtminstone tillfälligt stopp för utvecklingen och trots stora insatser är det svårt att få bukt med korruptionen, som är det kanske största hotet mot en fortsatt fredlig utveckling. FN har spelat en aktiv roll i både fredsarbete och återuppbyggnaden av landet efter kriget. Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon tillhör de fredsbevarande insatserna i Sierra Leone de mest framgångsrika som gjorts. Valet 2018 ledde till ett maktskifte då Julius Maada Bio från Sierra Leones folkparti (SLPP) valdes till president.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Sierra Leone/ Republiken Sierra Leone
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Julius Maada Bio (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Allmänna folkkongressen (APC) 68, Sierra Leones folkparti (SLPP) 49, Koalition för förändring (C4C) 8, Nationella storkoalitionen (NGC) 4, oberoende kandidater 3 (2018) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Allmänna folkkongressen (APC) 67, Sierra Leones folkparti (SLPP) 42 (2012)
Valdeltagande
87,3 % i president- och parlamentsvalet 2012, 85 procent i den första omgången av presidentvalet 2018
Kommande val
president - och parlamentsval 2024
1. I juni 2019 förlorade APC tio mandat efter ett domstolsutslag, dessa mandat övergick till SLPP som därmed fick en knapp majoritet av mandaten

Källor

Utrikespolitik och försvar

Sierra Leone är alliansfritt men har i regel stått västvärlden, i synnerhet Storbritannien, nära. Inbördeskriget 1991–2002 avslutades med hjälp av FN, och därefter har landet varit beroende av världsorganisationen för att skapa stabilitet och för återuppbyggnaden efter kriget.

Fakta – försvar

Armén
8 500 man (2017)
Flottan
200 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
0,7 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,9 procent (2019)

Källor

Ekonomisk översikt

Sierra Leone skulle kunna vara ett ganska välmående land, främst tack vare stora mineraltillgångar, men från början av 1980-talet försämrades ekonomin stadigt av korruption och vanskötsel. Inbördeskriget 1991–2002 liksom ebolakrisen 2014–2015 har spätt på problemen. Enligt Världsbanken var Sierra Leone det artonde fattigaste landet i världen år 2013.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
523 US dollar (2018)
Total BNP
4 000 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
5,5 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
60,3 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
2,0 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
32,4 procent (2017)
Inflation
14,8 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
63,0 procent (2018)
Utlandsskuld
1 731 miljoner US dollar (2017)
Valuta
leone
Varuexport
652 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
1 190 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 535 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
56 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
järn, diamanter, rutil, bauxit
Största handelspartner
Kina, Storbritannien, Benin, Senegal

Källor

Naturtillgångar och energi

Sierra Leone har stora naturtillgångar, som järnmalm och diamanter av hög kvalitet. Det finns också gott om rutil, bauxit och guld. Diamanterna finns ofta lätt åtkomliga i flodavlagringar. Olja och naturgas har påträffats utanför kusten, men ingen utvinning har ännu kommit i gång. Järnbrytning i större skala inleddes 2012 men nästan all verksamhet upphörde i och med ebolautbrottet 2014.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
1 093 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
77,7 procent (2015)

Källor

Jordbruk

Jordbruket livnär under normala förhållanden två tredjedelar av befolkningen. De flesta odlar främst för eget bruk. Ris, majs, kassava och grönsaker är de viktigaste basgrödorna. Stora delar av jordbruket slogs ut under kriget. I öster drabbades produktionen av de grödor som odlas för att säljas, som kaffe, kakao och oljepalmsprodukter, i norr minskade risodlingen. Nästan alla invånare på landsbygden blev beroende av livsmedelshjälp utifrån för sin överlevnad.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
60,3 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
54,7 procent (2016)

Källor

Industri

Med statlig hjälp byggdes på 1960-talet upp en industri för tillverkning av konsumtionsvaror som tidigare importerats. Under 1970-talet förföll dock industrin på grund av brist på utländsk valuta och utbildad personal, ständiga strömavbrott, vattenbrist och usla kommunikationer. Vad som fanns kvar av industriell verksamhet vid mitten av 1990-talet förstördes och plundrades till stor del under kriget.

Utrikeshandel

Sierra Leone är mycket beroende av sin utrikeshandel, framför allt av exporten av diamanter. Ändå besväras landet av ett stort underskott i handeln med omvärlden.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
652 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
1 190 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 535 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
56 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
järn, diamanter, rutil, bauxit
Största handelspartner
Kina, Storbritannien, Benin, Senegal

Källor

Turism

Sierra Leone har några av Afrikas vackraste stränder, med mjuk vit sand, ända in i huvudstaden Freetown. Här finns natursköna berg och regnskogar med vilda djur som den unika svartvita markattan och pygméflodhästen.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
55 000 (2016)
Turistinkomster
37 000 000 US dollar (2015)
Turistinkomsternas andel av exporten
4,7 procent (2015)

Källor