Världsbanken – Inledning

Sedan andra världskriget har den ekonomiska världsordningen till stor del organiserats genom tre mellanstatliga finansorgan som de segrande länderna lade grunden till i krigets slutskede: Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Världshandelsorganisationen (WTO). De tre organisationerna utgör pelare i det globala ekonomiska samarbetet och har i den egenskapen stor makt över den ekonomiska utvecklingen i världen.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Världsbanken

Fullständigt namn: Världsbanken/World Bank

Grundad: 1944

Högsta ledare: David Malpass (amerikan)

Medlemmar: alla medlemsstater i FN utom Andorra, Kuba, Liechtenstein, Monaco och Nordkorea. Kosovo är medlem i Världsbanken utan att vara FN-medlem

Världsbankens hemsida

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet


Varukorg

Totalt 0