Världsbanken – Verksamheten

Världsbankens huvudsyfte är att främja hållbar ekonomisk tillväxt för att minska fattigdomen i mottagarländerna. Det sker genom att erbjuda lån och garantier, samt ge stöd i form av analys och rådgivning. Banken är världens största finansiär av utvecklingsbistånd. Projekt som Världsbanken stödjer kan vara inriktade på till exempel utbildning, hälsovård, vägbyggen, miljöskydd eller reformer av finanssektor och offentlig förvaltning.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Världsbanken

Fullständigt namn: Världsbanken/World Bank

Grundad: 1944

Högsta ledare: David Malpass (amerikan)

Medlemmar: alla medlemsstater i FN utom Andorra, Kuba, Liechtenstein, Monaco och Nordkorea. Kosovo är medlem i Världsbanken utan att vara FN-medlem

Världsbankens hemsida

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

Varukorg

Totalt 0