Uppbyggnaden

Världsbanken, som består av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) och Internationella utvecklingsfonden (IDA), ingår i Världsbanksgruppen. Till denna räknas också IFC (Internationella finansieringsbolaget), Miga (Internationella investeringsgarantiorganet) som tillhandahåller försäkringar mot så kallade icke-kommersiella risker i syfte att främja investeringar i u-länderna), och Icsid (Internationella centret för medling i investeringskonflikter), som tillkommit för att främja investeringar genom att medla i tvister mellan utländska investerare och värdlandet.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0