Europarådet – Verksamheten

Grunden för Europarådets verksamhet är arbetet för demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och fungerande rättssystem. Det ska bidra till att skapa ett tolerant och civiliserat samhälle. Rent praktiskt sker arbetet främst genom att Europarådet utarbetar avtal som rör allt från förbud mot tortyr till praktiska frågor som hur högskolebetyg ska värderas. Det finns övervakningsorgan på vissa områden, och genom en rad så kallade partsavtal samarbetar medlemsländer kring specifika frågor.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Europarådet

Fullständigt namn: Europarådet/Council of Europe/Conseil de l'Europe

Grundat år: 1949

Högste ledare: generalsekreterare Marija Pejčinović Burić från Kroatien (2019–)

Medlemmar: alla länder i Europa utom Ryssland, Belarus (Vitryssland) och Moldavien

Europarådets hemsida

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet


Varukorg

Totalt 0