Europarådet – Framväxten

Tanken om ett närmare samarbete mellan de europeiska länderna föddes i efterdyningarna av andra världskriget. Tio länder, däribland Sverige, bildade Europarådet som ett mellanstatligt samarbete 1949. Efter hand anslöt sig i stort sett alla västeuropeiska länder. I början av 1990-talet fick Europarådet en ny roll – att bistå de forna kommuniststaterna i Öst- och Centraleuropa i övergången till demokrati. Den nya politiska verkligheten innebar också att antalet medlemsländer fördubblades.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Europarådet

Fullständigt namn: Europarådet/Council of Europe/Conseil de l'Europe

Grundat år: 1949

Högste ledare: generalsekreterare Marija Pejčinović Burić från Kroatien (2019–)

Medlemmar: alla länder i Europa utom Ryssland, Belarus (Vitryssland) och Moldavien

Europarådets hemsida

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet


Varukorg

Totalt 0