Europarådet
Foto: Shutterstock /S-F

Europarådet

Europarådet (Council of Europe) grundades år 1949 i syfte att arbeta för demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och fungerande rättsystem i medlemsländerna. Europarådets övergripande mål är att värna fred och säkerhet i Europa. 

 

Europarådet

Fullständigt namn: Europarådet/Council of Europe/Conseil de l'Europe

Grundat år: 1949

Högste ledare: generalsekreterare Marija Pejčinović Burić från Kroatien (2019–)

Medlemmar: alla länder i Europa utom Ryssland, Belarus (Vitryssland) och Moldavien

Europarådets hemsida

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

Varukorg

Totalt 0