Europarådet
Foto: Shutterstock /S-F

Europarådet

Europarådet (Council of Europe) grundades år 1949 i syfte att arbeta för demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och fungerande rättsystem i medlemsländerna. Europarådets övergripande mål är att värna fred och säkerhet i Europa. Till dess aktuella frågor hör att koncentrera organisationens verksamhet till kärnområdena, stödja den fortsatta utvecklingen i Öst- och Centraleuropa samt i södra Kaukasien, minska Europadomstolens alltför tunga arbetsbörda, behandla otillräckliga anslag från medlemsländerna och förhållandet till EU. 

Europarådets hemsida

Varukorg

Totalt 0