Europarådet – Inledning

Europarådet är en samarbetsorganisation med 46 medlemmar, bland dem de 27 EU-länderna. Organisationen arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och fungerande rättssystem i medlemsländerna. Ett centralt verktyg är Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Brott mot konventionen kan anmälas till Europadomstolen, vars beslut alla medlemsstater har förbundit sig att följa. I övrigt har Europarådet, till skillnad från EU, inte bestämmanderätt utan utarbetar avtal som medlemmarna fritt kan välja att följa.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Europarådet

Fullständigt namn: Europarådet/Council of Europe/Conseil de l'Europe

Grundat år: 1949

Högste ledare: generalsekreterare Marija Pejčinović Burić från Kroatien (2019–)

Medlemmar: alla länder i Europa utom Ryssland, Belarus (Vitryssland) och Moldavien

Europarådets hemsida

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet


Varukorg

Totalt 0