Charlotta Rodhe

Charlotta Rodhe

Tillförordnad biträdande centrumchef (SCEEUS)

Biträdande centrumchef vid Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS)

Charlotta arbetar på SCEEUS sedan 2022 och har tidigare tjänstgjort som diplomat, liksom vid UNDP:s regionala centrum för Östeuropa. Inom den svenska utrikesförvaltningen har hon tjänstgjort vid svenska OSSE-delegationen (2013-2018),  arbetat med Irak och Indonesien och varit chef för gruppen för euroatlantisk säkerhet. Inom Utrikesförvaltningen har hon även arbetat med frågor om mänskliga rättigheter, klimat, miljö och tryggad livsmedelsförsörjning. Hon har också varit projektledare på Naturvårdsverket, med fokus på Västra Balkan. Hon har en magisterexamen i statskunskap från Uppsala universitet och har studerat vid Fakulteten för Orientalistik vid St Petersburgs statliga universitet (1998-2002) och vid Stockholm Resilience Centre.  

Varukorg

Totalt 0