Gymnasiedagarna 2021

Gymnasiedagarna 2021

Nio föreläsningar i vår med inspirerande och aktuella teman för din gymnasieklass.

Under vårterminen 2021 arrangerar UI nio föreläsningar anpassade för att använda i gymnasieundervisning. Föreläsningarna görs i tre olika digitala format: 3 livesända webbinarier, 3 förinspelade filmer, och 3 förinspelade ljudfiler. Instuderingsfrågor till varje föreläsning kommer också att publiceras.

Föreläsningarna beskriver och förklarar komplicerade konflikter i världen och tittar närmare på hur Sveriges arbete med internationellt utvecklingsarbete ser ut. Målet är att öka förståelsen och intresset för de förutsättningar som gäller för aktörers och staters agerande. Våra talare är både ämneskunniga och engagerade. Vi vill inspirera och utmana dina elever och ge utrymme för frågor och dialog.

Hjälp oss gärna med hur föreläsningarna fungerade för din undervisning/klass, genom att fylla i vår enkät.

Alla föreläsningar kommer att spelas in och finnas tillgängliga i efterhand här på vår hemsida, tillsammans med tillhörande studiematerial. 

Gymnasiedagarna anordnas i samarbete med Sida, Sveriges biståndsmyndighet.

Föreläsningar

Unga, klimat och mänskliga rättigheter

Webbinarium

Hör Isabella Parling, Masterstudent i Mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet och praktikant vid UI hösten 2020, föreläsa om stater och medborgares rättigheter och skyldigheter gällande klimatförändringarna.

Efter föreläsningen kan du besvara dessa frågor:

 • Hur är mänskliga rättigheter skyddade internationellt och regionalt?
 • Vad är climate litigation och vad är målet med detta nya fenomen?
 • Framförallt vilken rättighet hänvisas det till inom climate litigation och vad betyder det att en rättighet är universell och okränkbar?
 • Hur stor verkar sannolikheten vara att vi stannar under 2-graders målet som satts i Parisavtalet enligt nyligen släppt forskning?

Korruption och de globala målen

Webbinarium

Vad är korruption och hur jobbar FN med antikorruption? Är vi i Sverige verkligen så korruptionsfria som vi hävdar oss vara? Hör Stina Eriksson, Programsamordnare och Analytiker på UI, som tidigare arbetat på FN:s utvecklingsprogram UNDP:s globala antikorruptionsteam i Singapore.

Efter föreläsningen kan du besvara dessa frågor:

 • Hur brukar man beskriva korruption?
 • Varför är det svårt att mäta korruption?
 • I vilket globalt mål finns delmålet om korruption? Vilka andra delmål är relevanta, och varför?
 • Varför slår korruption särskilt hårt mot världens fattigaste?

De ukrainska soldaterna - livet efter kriget

Ljudfil

Hör Anita Omerbasic berätta om de ukrainska civila krigsveteranernas erfarenheter från kriget som bröt ut 2014, och då de skulle återintegreras i ett civilt liv igen. Hon berättar om varför kriget bröt ut, varför civila gick ut i kriget, deras erfarenheter av och utmaningar med att återgå till sitt gamla liv igen.

Efter föreläsningen kan du besvara dessa frågor:

 • Varför gick civila med i kriget?
 • Vad betyder begreppet DDR och vad innebär dess olika faser?
 • Vilka tre stora utmaningar möttes veteranerna av när de återvände hem igen?
 • Skilde sig de kvinnliga veteranernas erfarenheter av kriget och återanpassningen från de manliga veteranernas?

Women’s role in the peacebuilding of Iraq

Ljudfil

Hear Yasmin Chilmeran, research fellow at UI, describe what role women play, and have played in the peace building process of Iraq, how we can best understand or see women’s contributions, and what role women play in the shaping of the Iraqi political agenda today.

After listening to the lecture you will be able to answer the following questions:

 • What roles are there in peacebuilding?
 • What has changed in the ways that women engage in the peacebuilding process in Iraq since the Arab spring?
 • What can the international community do?

Women mentioned and reading tips from Yasmin Chilmeran

Varukorg

Totalt 0