Sommartider på UI

UI har sommarstängt från 5 juli till och med 8 augusti. Under denna period är telefonväxeln stängd och svar från info@ui.se kan dröja.
Beställningar expedieras via https://www.ui.se/butiken/. Leveranstiden är lite längre om du beställer skrifter och vid fakturaköp. Digitala produkter och tjänster betalade med kort levereras som vanligt. Mer information

Gymnasiedagarna 2021

Gymnasiedagarna 2021

Nio föreläsningar i vår med inspirerande och aktuella teman för din gymnasieklass.

Under vårterminen 2021 arrangerar UI nio föreläsningar anpassade för att använda i gymnasieundervisning. Föreläsningarna görs i tre olika digitala format: 3 livesända webbinarier, 3 förinspelade filmer, och 3 förinspelade ljudfiler. Instuderingsfrågor till varje föreläsning kommer också att publiceras.

Föreläsningarna beskriver och förklarar komplicerade konflikter i världen och tittar närmare på hur Sveriges arbete med internationellt utvecklingsarbete ser ut. Målet är att öka förståelsen och intresset för de förutsättningar som gäller för aktörers och staters agerande. Våra talare är både ämneskunniga och engagerade. Vi vill inspirera och utmana dina elever och ge utrymme för frågor och dialog.

Hjälp oss gärna med hur föreläsningarna fungerade för din undervisning/klass, genom att fylla i vår enkät.

Alla föreläsningar kommer att spelas in och finnas tillgängliga i efterhand här på vår hemsida, tillsammans med tillhörande studiematerial. 

Gymnasiedagarna anordnas i samarbete med Sida, Sveriges biståndsmyndighet.

Föreläsningar

Unga, klimat och mänskliga rättigheter

Webbinarium

Hör Isabella Parling, Masterstudent i Mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet och praktikant vid UI hösten 2020, föreläsa om stater och medborgares rättigheter och skyldigheter gällande klimatförändringarna.

Efter föreläsningen kan du besvara dessa frågor:

 • Hur är mänskliga rättigheter skyddade internationellt och regionalt?
 • Vad är climate litigation och vad är målet med detta nya fenomen?
 • Framförallt vilken rättighet hänvisas det till inom climate litigation och vad betyder det att en rättighet är universell och okränkbar?
 • Hur stor verkar sannolikheten vara att vi stannar under 2-graders målet som satts i Parisavtalet enligt nyligen släppt forskning?

Korruption och de globala målen

Webbinarium

Vad är korruption och hur jobbar FN med antikorruption? Är vi i Sverige verkligen så korruptionsfria som vi hävdar oss vara? Hör Stina Eriksson, Programsamordnare och Analytiker på UI, som tidigare arbetat på FN:s utvecklingsprogram UNDP:s globala antikorruptionsteam i Singapore.

Efter föreläsningen kan du besvara dessa frågor:

 • Hur brukar man beskriva korruption?
 • Varför är det svårt att mäta korruption?
 • I vilket globalt mål finns delmålet om korruption? Vilka andra delmål är relevanta, och varför?
 • Varför slår korruption särskilt hårt mot världens fattigaste?

Hunger, konflikt och WFP

Webbinarium

Hör Kawe Khezri, Programansvarig på Sidas Enhet för humanitärt bistånd, fokalpunkt för Världslivsmedelsprogrammet (WFP) och tematiskt för livsmedelstrygghet, föreläsa om kopplingen mellan hunger och konflikt, och FN:s Världslivsmedelsprograms roll.

Efter föreläsningen kan du besvara dessa frågor:

 • Vilka andra orsaker förutom konflikt finns det som förvärrar människors tillgång till mat?
 • Vilka länder är värst drabbade av kombinationen konflikt och hunger?
 • Vilka andra samarbetsorganisationer till Sida bidrar till arbetet för att bekämpa hungern?

De ukrainska soldaterna - livet efter kriget

Ljudfil

Hör Anita Omerbasic berätta om de ukrainska civila krigsveteranernas erfarenheter från kriget som bröt ut 2014, och då de skulle återintegreras i ett civilt liv igen. Hon berättar om varför kriget bröt ut, varför civila gick ut i kriget, deras erfarenheter av och utmaningar med att återgå till sitt gamla liv igen.

Efter föreläsningen kan du besvara dessa frågor:

 • Varför gick civila med i kriget?
 • Vad betyder begreppet DDR och vad innebär dess olika faser?
 • Vilka tre stora utmaningar möttes veteranerna av när de återvände hem igen?
 • Skilde sig de kvinnliga veteranernas erfarenheter av kriget och återanpassningen från de manliga veteranernas?

Women’s role in the peacebuilding of Iraq

Ljudfil

Hear Yasmin Chilmeran, research fellow at UI, describe what role women play, and have played in the peace building process of Iraq, how we can best understand or see women’s contributions, and what role women play in the shaping of the Iraqi political agenda today.

After listening to the lecture you will be able to answer the following questions:

 • What roles are there in peacebuilding?
 • What has changed in the ways that women engage in the peacebuilding process in Iraq since the Arab spring?
 • What can the international community do?

Women mentioned and reading tips from Yasmin Chilmeran

Övergångsrättvisa i Syrien

Ljudfil

Hör Ashi Al-Kahwati, analytiker på Utrikespolitiska institutet, berätta om vad övergångsrättvisa är och hur man arbetar med det i krigets Syrien.

Efter föreläsningen kan du besvara dessa frågor:

 • Vad innebär begreppet övergångsrättvisa/transitional justice?
 • Vilka olika mekanismer av övergångsrättvisa används i Syrien? 
 • Vilka är konsekvenserna för Syrien och för andra konflikter?

Europeisk säkerhetspolitik i en global geoekonomisk rivalitet

Film

Hör Anna Lundborg Regnér, analytiker vid UI:s Europaprogram, prata om europeisk säkerhetspolitik i en global geoekonomisk rivalitet.

Efter föreläsningen kan du besvara dessa frågor:

 • Vilka risker finns med utländska direktinvestering i EU nu när medlemsländer återhämtar sig från covid-19-pandemin?
 • Vad tycker Sverige om konceptet ’strategisk autonomi’ och varför?
 • Vilka tre initiativ har EU (bland annat) tagit för att stärka sin position i den globala geoekonomiska rivaliteten?

Demokratiutveckligen i världen och Sveriges roll i den

Film

Hör Mårten Löfberg, ämnesföreträdare för demokrati och mänskliga rättigheter och samordnare för agenda 2030 vid Sida, prata om demokratiutveckligen i världen och Sveriges roll i den.

Efter föreläsningen kan du besvara dessa frågor:

 • Hur ser demokratisituationen ut i världen idag, har den förbättrats eller försämrats?
 • Hur ser det ut i Sverige?
 • Hur jobbar Sida med demokratibistånd?

Indo-Pacific – Världens hetaste politiska arena, och EU:s och Sveriges intressen

Film

Hör Axel Nordenstam, analytiker på UI, berätta om det nya begreppet Indo-Pacific.

Efter föreläsningen kan du besvara dessa frågor:

 • Vad är Indo-Pacific och vilka tre komponenter ingår i begreppet?
 • Varför är Indo-Pacific viktigt för EU och för Sverige?
 • Vilka olika perspektiv finns det bland EU:s medlemsstater angående samarbete med regionen?

Varukorg

Totalt 0