Gymnasiedag: fred och säkerhet med fokus på kärnvapen

Gymnasiedag: fred och säkerhet med fokus på kärnvapen

Gymnasiedagarna hösten 2023 fokuserade på fred och säkerhet - ett tema som tar allt större plats i det offentliga samtalet om utrikespolitik. Denna dag gjordes i samarbete med Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning (AMC) och handlade om just kärnvapen. Varför finns de? Vad krävs för att bygga en varaktig fred? Och hur gick Sverige från kärnvapenplaner till nedrustningspolitiskt engagemang? Tillsammans med kunniga och engagerande föreläsare fördjupade vi oss i dessa frågor under en eftermiddag tillsammans med gymnasieklasser!

Gymnasiedagen finns att se i sin helhet ovan, använd tidsmarkörerna i beskrivningen på YouTube för att navigera mellan de olika föreläsningarna.

Världens kärnvapen just nu

Jakob Hallgren, direktör för UI

Jakob Hallgren berättar om olika aspekter av kärnvapen. Varför finns de? Hur går det med nedrustningen? Och vad betyder avskräckning?

Konfliktlösning och fredsbyggande: Vad krävs för varaktig fred?

Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet

Peter Wallensteen berättar om diplomati och andra sätt av fredsbyggande. Hur går det till att byta vapen mot samtal för att lösa konflikter och bygga förtroende mellan och inom stater? Är det verkligen hållbart med en överlägsen vinnare i ett krig? Är det dialog eller vapenmakt som skapar långvarig fred? Vad säger forskningen om fredens möjligheter?

Från kärnvapenplaner till nedrustningspolitiskt engagemang

Emma Rosengren, forskare vid UI:s Program för global politik och säkerhet (GPS)

Emma Rosengren berättar om Sveriges väg från kärnvapenplaner till nedrustningspolitiskt engagemang. Varför övervägde Sveriges regering att skaffa kärnvapen på 1950-talet? Hur gick det till när kärnvapenprogrammet skrotades och regeringen började driva på för internationell kärnvapennedrustning i stället?

 

Gymnasiedagen spelades in och kommer att publiceras på denna sida inom kort.

Denna gymnasiedag görs i samarbete med Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning (AMC). AMC etablerades 2021 vid Uppsala universitet för att tillhandahålla utbildning, forskning och policystöd i frågor om nedrustning.

Varukorg

Totalt 0