Gymnasiedag 1: Demokrati versus diktatur

Gymnasiedag 1: Demokrati versus diktatur

Gymnasiedagarna våren 2024 fokuserade på demokrati versus diktatur. Vid detta tillfälle gjorde vi nedslag i tre olika perspektiv. Vad som står på spel i EU-valet, varianter av demokrati i Asien, och länders balansgång mellan öst och väst. Tillsammans med kunniga och engagerande föreläsare fördjupade vi oss i dessa frågor under en förmiddag tillsammans med gymnasieklasser!

Gymnasiedagen finns att se i sin helhet ovan, använd tidsmarkörerna i beskrivningen på YouTube för att navigera mellan de olika föreläsningarna.

Supervalåret 2024 - vad står på spel i EU-valet?

Nicholas Aylott, chef för Europaprogrammet
Under 2024 äger flera viktiga val rum runt om i världen, inklusive i EU, Storbritannien och USA.  Vad står på spel i dessa val, särskilt för oss i Sverige? Vad är skillnaden mellan hur dessa val går till? Är det högervindar som blåser överallt, eller finns det även andra tänkbara utvecklingar? Hur kommer svensk politik att präglas av resultaten in EU och andra länder?

Varianter av demokrati i Asien
Åsa Malmström Rognes , chef för Asienprogrammet
I är år det val i Indien och Indonesien, världens största och tredje största demokrati. Hur har den demokratiska utvecklingen sett ut i dessa länder? Vilka frågor engagerar väljarna? Vad betyder valutgången för landet och för omvärlden? I den föreläsningen tittar vi närmare på demokratiers olika varianter i Asien och fokuserar speciellt på Indien och Indonesien.

Valens geopolitiska schack: Mellan demokrati och autokrati

Hugo von Essen, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid UI 
Under supervalåret 2024 håller även många diktaturer val, som Ryssland i mars. Varför då? Vi ser också en ökande global kamp mellan två läger – den demokratiska västvärlden och det autokratiska öst. Mitt emellan de två lägren finns länder som Georgien, Azerbajdzjan, och Moldavien, som också håller val i år. Hur påverkas dessa av den globala utvecklingen? Hur går det för ländernas balansgång mellan öst och väst och demokrati och autokrati?

Varukorg

Totalt 0