Gymnasiedagen våren 2023

Gymnasiedagen våren 2023

Våren 2023 är Sverige ordförandeland i EU. Ordförandeskapet sammanfaller med krig i Europa. Men vad innebär ordförandeskapet? Hur hanterar EU krig och kris? Och vad är Sveriges roll i det arbetet? UI välkomnar din gymnasieklass till en förmiddag på Kulturhuset i Stockholm!

Tillsammans med kunniga och engagerande föreläsare fördjupade vi oss i dessa högaktuella frågor under en förmiddag på Kulturhuset i Stockholm!

Gymnasiedagen finns att se i sin helhet ovan, använd tidsmarkörerna i beskrivningen på YouTube för att navigera mellan de olika föreläsningarna.

EU som ekonomisk stormakt 

Ulla Lovcalic, analytiker på UI:s Europaprogram 

Alltmer används ekonomiska påtryckningar som sanktioner och handel för att påverka maktbalansen mellan stater. Hur har de ekonomiska relationerna mellan USA, Kina och EU förändrats under de senaste åren? Och vilken roll spelar nationella säkerhetsintressen i den utvecklingen? Ulla Lovcalic, analytiker på UI:s Europaprogram, berättar om EU som ekonomisk stormakt i en tid av säkerhetspolitisk instabilitet. 

Sveriges ordförandeskap i EU 

Tua Lindquist, medarbetare på Kansliet för samordning av EU-frågor på Statsrådsberedningen 

Under det första halvåret av 2023 är Sverige ordförandeland i EU. Vad innebär det? Vilket inflytande ger det Sverige? Och hur fungerar det praktiska arbetet? Tua Lindquist som arbetar med ordförandeskapet på Statsrådsberedningen i Regeringskansliet, berättar om hur det går till och vad det betyder för Sverige och EU. 

EU och Rysslands krig mot Ukraina 

Hugo von Essen, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid UI 

Rysslands krig mot Ukraina har fått enorma konsekvenser för EU – politiskt, ekonomiskt, militärt och socialt. Såväl EU:s institutioner som enskilda länder har kraftigt förändrat sin politik, sin syn på vad som är Europa, och sina relationer med både Ryssland och Ukraina. Hur ska man förstå den här utvecklingen, och vad betyder den för EU:s framtid? Hugo von Essen, analytiker på UI:s Centrum för Östeuropastudier, berättar om hur kriget har påverkat EU. 

Varukorg

Totalt 0