Gymnasiedag 2: Demokrati versus diktatur

Gymnasiedag 2: Demokrati versus diktatur

Gymnasiedagarna våren 2024 fokuserade på demokrati versus diktatur. Vid detta tillfälle gjorde vi nedslag i tre olika perspektiv: hotet mot demokratin, demokrati versus enpartistat, och demokrati för vem. Tillsammans med kunniga och engagerande föreläsare fördjupade vi oss i dessa frågor under en förmiddag tillsammans med gymnasieklasser!

Gymnasiedagen finns att se i sin helhet ovan, använd tidsmarkörerna i beskrivningen på YouTube för att navigera mellan de olika föreläsningarna.

Den sårbara demokratin

Åsa Wikforss, professor i filosofi, Stockholms universitet
Under det senaste decenniet har demokratin försvagats i ett antal länder världen över. Under samma tid har ett nytt medielandskap växt fram med en stor spridning av opålitlig information och politisk propaganda. Hur hänger de två kriserna samman? Föreläsningen reder ut sambandet mellan kunskap och demokrati, samt granskar hur den nya tidens propaganda används för att underminera det demokratiska samhället. Hur kan vi bäst skydda demokratin och varför spelar det roll?

Taiwan i rivaliteten mellan USA och Kina

Alexis von Sydow, analytiker på Nationellt kunskapscentrum om Kina vid UI
Världens två absoluta stormakter heter USA och Kina - en demokrati och en enpartistat som styrs av det kinesiska kommunistpartiet. Motsättningarna mellan de två länderna har skärpts mycket på senare år. Hur påverkar det Taiwan, den lilla ö-demokratin som Kina gör anspråk på? Och vad är bakgrunden till konflikten kring Taiwan? Alexis von Sydow, analytiker på Nationellt kunskapscentrum om Kina vid UI, pratar om Taiwan i rivaliteten mellan USA och Kina.

Demokrati för vem?

Astrid Brodén, praktikant på programmet för global politik och säkerhet 
När USA närmar sig höstens presidentval höjs spänningarna i ett land som både kan symbolisera demokratins bästa, och värsta sidor. Mitt i strålkastarljuset står två äldre män – Joe Biden och Donald Trump – vars kontroversiella möte väcker fundamentala frågor kring dem amerikanska demokratins grund, verklighet, och framtid. Vem representeras egentligen i ett land byggt på förtryck i demokratins namn? Är deras möte en större manifestation av en demokrati i kris? Kan strävan efter demokratins höga ideal någonsin övervinna antidemokratins prövningar?

Varukorg

Totalt 0