Tillgänglighetsredogörelse

Är du en offentlig aktör som använder Landguiden? Det går jättebra! Landguiden omfattas inte direkt av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service eftersom UI som står bakom Landguiden är en ideell organisation och inte en myndighet.

Trots att Landguiden är undantagen från tillgänglighetskraven som ställs på digital offentlig service, strävar vi efter att tillhandahålla en så tillgänglig webbplats som möjligt. Därför har vi sett över tillgängligheten och vad vi kan göra bättre. Enligt DIGG:s tillgänglighetstest är Landguiden 73% tillgänglighetanpassad. Den förbättringspotential som finns handlar framförallt om att komplettera våra texter med ljudfiler, samt tillgänglighetsanpassa våra pdf:er.

Vi uppmuntrar dig att informera oss om eventuella brister i vår tillgänglighet. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Varukorg

Totalt 0