Källor till texterna

Innehållet i Landguiden sammanställs och bearbetas av institutets redaktörer som kontinuerligt uppdaterar materialet. Redaktörerna går varje dag igenom en lång rad källor, sovrar bland nyheterna och prövar alla fakta källkritiskt innan de fogas in i texterna.

De uppgifter som ligger till grund för texterna i Landguiden hämtas från nyhetssajter, tidningar, nyhetsbrev samt från rapporter och analyser från organisationer och tankesmedjor som sysslar med utrikespolitiska frågor.

Vi använder dagligen den stora databasen Factiva som omfattar utgivningen från världens stora nyhetsbyråer och tidningar samt lokala medier i en lång rad länder. En annan grundkälla är länderdatabasen Europa World Plus som tillhandahåller bred information, både text och statistik, om alla världens länder och många organisationer.

Listan nedan är en generell översikt över de källor som vi vanligen använder. I de fall vi använt källor utöver dem som nämns nedan anges det under länken Källor till denna text i anslutning till texten ifråga.

Geografi och klimat

Kapiteltexten baseras på uppgifter från kartböcker, uppslagsverk, årsböcker och länderskildringar, till exempel bokserien A country study från det amerikanska kongressbiblioteket som omfattar de flesta av världens länder.

Databaserna Europa World Plus och Münzinger archiv/Internationales Handbuch har också använts.

Befolkning och språk

Kapiteltexten baseras på uppgifter från olika uppslagsverk, årsböcker och länderskildringar, till exempel bokserien A country study från det amerikanska kongressbiblioteket som omfattar de flesta av världens länder.

Databaserna Europa World Plus och Münzinger archiv/Internationales Handbuch har också använts liksom FN:s befolkningsorgan UNFPA. Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier. 

Religion

Kapiteltexten baseras på uppgifter från olika uppslagsverk, årsböcker och länderskildringar, till exempel bokserien A country study från det amerikanska kongressbiblioteket som omfattar de flesta av världens länder.

Databaserna Europa World Plus och Münzinger Archiv/Internationales Handbuch har också använts liksom International Religious Freedom Report som är amerikanska UD:s årliga sammanställning om religiösa förhållanden i världens länder.

Årsrapporter från organisationen Freedom House och artiklar från Pew Research Centre är andra vanligen använda källor till Religionskapitlen. 

Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier.

Utbildning

Kapiteltexten baseras på rapporter från FN:s utbildningsorgan Unesco, databaserna Europa World Plus och Classbase. Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier.

Kultur

Kulturkapitlen i Landguiden är ofta skapade för många år sedan och uppdateras inte i samma utsträckning som andra kapitel. Det är svårt att i efterhand ange källor till dessa texter, men vi vet att redaktörerna använt svenska och utländska uppslagsverk, resehandböcker och kulturartiklar i olika medier. 

Sociala förhållanden

Kapiteltexten baseras på uppgifter från databaserna Europa World Plus och Münzinger Archive/Internationales Handbuch, landrapporter från Bertelsmannsinstitutet och rapporter från Världsbanken, Unicef och UNDP. Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier.

Seder och bruk

Kapiteltexten baseras på uppgifter hämtade ur tidningar, tidskrifter, reseskildringar samt böckerna Världens etikett av Michael Powell, When Cultures Collides av Richard D. Lewis och Intercultural Communication av Fred E. Jandt. Material från sajterna Kwintessentials och Country Reports utgör också underlag liksom svenska UD:s reseinformation och kanadensiska regeringens länderinformation Global Affairs Canada.
Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier.

Äldre historia

Texten har som regel skapats för många år sedan, och det är svårt att i efterhand ange källor till dessa texter, men vi vet att redaktörerna använt svenska och utländska uppslagsverk, årsböcker och länderskildringar, till exempel bokserienA country studyfrån det amerikanska kongressbiblioteket som omfattar de flesta av världens länder.

Modern historia

De äldre delarna av texten har som regel skapats för många år sedan, och det är svårt att i efterhand ange vilka källor som använts, men vi vet att redaktörerna utgått från svenska och utländska uppslagsverk, årsböcker och länderskildringar, till exempel bokserien A country study från det amerikanska kongressbiblioteket som omfattar de flesta av världens länder. De färskare delarna, så såsom tiden från det senaste maktskiftet som beskrivs och fram till slutet av kapitlet, är byggda samma källor som kapitlet Aktuell politik, se här.

Politiskt system (finns i fokusländer, se lista här)

Kapiteltexten baseras på uppgifter från databasen Europa World Plus, landrapporter från Bertelsmanninstitutet, nyhetsbrev och årsrapporter från exempelvis Freedom House, Amnesty International och Reportrar utan gränser. Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier.

Demokrati och rättigheter

Kapiteltexten baseras i huvudsak på rapporter från Freedom House, Amnesty International, svenska UD, Transparency International, Reportrar utan gränser, The Economist Intelligence Unit och World Justice Project. Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier. 

Aktuell politik (finns i fokusländer, se lista här)

Kapiteltexten baseras i huvudsak på uppgifter från olika nyhetsmedier. Vi följer dagligen rapporteringen från BBC, AFP, AP, Reuters, DPA och aktuella dagstidningar. Andra primära källor är regionala nyhetsbrev som Africa Confidential, Latin America Weekly och Balkan Insight Weekly samt tidskrifter som The Economist.

Bakgrundsinformation har hämtats ur databasen World Europa Plus, landrapporter från Bertelsmanninstitutet, årsrapporter från Freedom House, Amnesty International samt rapporter från svenska UD och analyser från tankesmedjor med inriktning på utrikespolitik.

Inrikespolitik och författning (finns i länder som inte är fokusländer, se lista här)

Kapiteltexten baseras på uppgifter från databasen Europa World Plus, landrapporter från Bertelsmanninstitutet, nyhetsbrev och årsrapporter från exempelvis Freedom House, Amnesty International och Reportrar utan gränser. Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier. Vi följer dagligen rapporteringen i stora nyhetstjänster som BBC, AFP, AP, Reuters och DPA samt i dagstidningar och tidskrifter.

Kalendarium (finns i fokusländer, se lista här)

Notiserna i kalendariet bygger som regel på rapporteringen från nyhetsbyråer som BBC, AFP, AP, Reuters och DPA samt på uppgifter i utländska tidningar.

Utrikespolitik och försvar

Kapiteltexten baseras på uppgifter från databasen Europa World Plus, landrapporter från Bertelsmanninstitutet, årsrapporter från International Institute for Stratgic Studies och analyser från tankesmedjor med inriktning på utrikespolitiska frågor, till exempel Stratfor. Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier.

Ekonomisk översikt

Kapiteltexten baseras på uppgifter från databaserna Europa World Plus och Münzinger Archiv, på landrapporter från Bertelsmanninstitutet samt på rapporter från Internationella valutafonden, Världsbanken och IHS Global Insight Analysis. Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier.

Naturtillgångar, energi och miljö

Kapiteltexten baseras i huvudsak på uppgifter i databaserna World Europa Plus och Münzinger Archiv/Internationales Handbuch samt på rapporter från den amerikanska myndigheten EIA (Energy Information Administration). Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier.

Jordbruk och fiske

Kapiteltexten baseras på uppgifter från databaserna Europa World Plus och Münzinger Archiv/Internationales Handbuch, på landrapporter från Bertelsmanninstitutet och på rapporter från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier. 

Industri

Kapiteltexten baseras i huvudsak på uppgifter ur databaserna Europa World Plus och Münzinger Archiv/Internationales Handbuch, på landrapporter från Bertelsmanninstitutet samt på rapporter från Världsbanken. Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier.

Utrikeshandel

Kapiteltexten baseras i huvudsak på uppgifter ur databaserna Europa World Plus och Münzinger Archiv/Internationales Handbuch samt på rapporter från Världsbanken. Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier.

Vill du veta vilka källor vi använder för fakta och statistik, läs här.

Varukorg

Totalt 0