Argentina
Foto: Flickr/longhorndave

Argentina

Argentina, stort som Västeuropa, rymmer inom sina gränser berg och djungler, väldiga slättmarker och isiga polartrakter. Smäktande tango och välhängda biffar hör till symbolerna för detta land som präglats av europeisk invandring och vars ekonomi traditionellt baserats på boskapsuppfödning och jordbruk. Politiskt har Argentina formats av såväl militärdiktaturer som av den ideologi som kallas peronism, efter Juan Perón, president 1946–1955 och 1973–1974. Peronistpartiet är sedan länge splittrat i flera fraktioner.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • December

  • Krisåtgärder antas

   Regeringens ekonomiska krisprogram antas av senaten med 41 röster och 23 emot. Det innehåller bland annat skattehöjningar för medel- och höginkomsttagare, nya skatter på jordbruksexport och skattelättnader för mer utsatta grupper, samt nya valutakontroller (se 11 december 2019). Tidigare har även parlamentets underhus, deputeradekammaren, givit sitt godkännande. Den höga inflationen, som väntas nå 57 procent 2019, är ett av många allvarliga problem, bara Venezuela och Zimbabwe har högre inflation. Ett annat är att värdet för den argentinska peson, som föll med 50 procent 2018, har fortsatt att sjunka (med 38 procent 2019). Dessutom lever 41 procent av argentinarna under fattigdomsgränsen. Det är dock inte lika illa som vid den tidigare krisen vid millennieskiftet då 57 procent av invånarna räknades som fattiga. För att kunna bemästra den värsta krisen kommer staten att dela ut matkuponger till dem som har det sämst ställt. Regeringen har dessutom, ensidigt, beslutat att skjuta upp betalningen av skulder (9 miljarder dollar, som förfaller till i augusti 2020.

  • Regeringen aviserar flera skattehöjningar

   Argentinas nya regering aviserar en 30-procentig skatt på alla köp av utländsk valuta och en frysning av alla priser på bland annat el och vatten under sex månader. När det gäller köp av utländsk valuta sätts också en övre gräns, 200 dollar i månaden, för hur mycket man få införskaffa. Fastighetsskatten ska också höjas, liksom beskattningen på dem som har utländska tillgångar. Samtidigt ska alla pensionärer få en "bonus" på motsvarande 160 dollar, som utbetalas i två omgångar. Åtgärderna syftar till att få fart på den argentinska ekonomin.

  • Bolivias ex-president får politisk asyl i Argentina

   Bolivias förre president Evo Morales anländer till Argentina där den nytillträdde presidenten Alberto Fernández beviljat honom politisk asyl. Tillsammans med Morales kommer flera före detta bolivianska ministrar. Morales hade tidigare beviljats politisk asyl i Mexiko, men enligt en av hans medarbetare känner han sig "mer bekväm i Argentina".

  • Frankrike ska utlämna tortyrmisstänkt argentinare

   Frankrike förbereder att lämna över det före detta polisbefälet Mario Sandoval till argentinska myndigheter. Sandoval misstänks för att ha gjort sig skyldig till tortyr och brott mot mänskligheten, under diktaturåren i Argentina 1976−1983. Argentinska åklagare har begärt att han ska utlämnas för att ställas inför rätta för sin roll i kidnappningen av Hernán Abriata, en student som försvann 1976. Sandoval förnekar all inblandning i detta, men han är misstänkt för delaktighet i flera hundra andra fall av kidnappningar, tortyr och mord. Sandoval är fransk medborgare sedan 1997, men utlämningen har fått klartecken då brotten begick innan dess. Den 15 december genomförs utlämningen.

  • Ekonomiministern försöker lugna långivare

   Argentinas nya ekonomiminister Martín Guzmán försöker lugna landets långivare genom att säga att den nya regeringen kommer att försöka upprätta konstruktiva relationer med dem.  Han betonar samtidigt hur bräcklig den argentinska ekonomin är. Argentina riskerar att inte kunna klara nästa lånebetalning och Guzmán, som är kritisk till IMF och den åtstramningspolitik som regeringen Macri fört, säger att den nya regeringen redan har inlett förhandlingar med IMF.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0