Argentina
Foto: Flickr/longhorndave

Argentina

Argentina, stort som Västeuropa, rymmer inom sina gränser berg och djungler, väldiga slättmarker och isiga polartrakter. Smäktande tango och välhängda biffar hör till symbolerna för detta land som präglats av europeisk invandring och vars ekonomi traditionellt baserats på boskapsuppfödning och jordbruk. Politiskt har Argentina formats av såväl militärdiktaturer som av den ideologi som kallas peronism, efter Juan Perón, president 1946–1955 och 1973–1974. Peronistpartiet är sedan länge splittrat i flera fraktioner.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • September

  • Snabb ökning av covid-19 i Argentina

   Argentina är nu det land i Latinamerika som har flest smittade av covid-19 per 100 000 invånare. På ett dygn rapporterades nästan 13 000 nya fall, vilket betyder att Argentina nu har haft över 600 000 bekräftade fall av covid-19. På två veckor har 332 personer av 100 000 smittats av virussjukdomen. Drygt 10 000 människor har avlidit i covid-19 i Argentina sedan i mars.

  • Domare flyttas från korruptionsfall mot vicepresidenten

   Senaten röstar för att tre domare ska flyttas så att de inte längre ska få delta i korruptionsrättegången mot vicepresident Cristina Kirchner. Domarna behöver senatens stöd för att kunna behålla sina positioner, men kommer nu att flyttas till befattningar i andra domstolar. Oppositionen bojkottar omröstningen som enligt den syftar till att försvaga domstolarna och ger Kirchner kontroll över rättsprocesserna mot henne. Regeringsalliansen Fronten för alla har egen majoritet i senaten.

  • Augusti

  • Långivare godkänner avtal om skuldavskrivningar

   Det avtal om skuldnedskrivningar som slöts i början av augusti mellan Argentina och tre grupper av långivare (se 3 augusti 2020) godkänns nu av de senare. President Alberto Fernández har redan godkänt uppgörelsen via dekret. Uppgörelsen innebär att långivarna godkänner en skuldnedskrivning på nästan 45 procent. Den argentinska regeringens ville från början att skulden skulle skrivas ned med 61 procent. En procent av långivarna har vägrat att gå med på några skuldavskrivningar.

  • Snabb smittspridning i Argentina

   Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka i Argentina. Idag rapporterades över 10 000 nya fall på ett dygn.

  • Argentina och IMF inleder nya förhandlingar om krislånet

   Argentina och IMF inleder samtal om nya villkor för det stora krislån som det krisdrabbade landet fick 2018. President Alberto Férnandez aviserade kort efter sitt tillträde att Argentina inte skulle kunna betala tillbaka på skulden så länge ekonomin inte växer. Sedan dess har läget försämrats ytterligare på grund av coronapandemin.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0