Argentina
Foto: Flickr/longhorndave

Argentina

Argentina, stort som Västeuropa, rymmer inom sina gränser berg och djungler, väldiga slättmarker och isiga polartrakter. Smäktande tango och välhängda biffar hör till symbolerna för detta land som präglats av europeisk invandring och vars ekonomi traditionellt baserats på boskapsuppfödning och jordbruk. Politiskt har Argentina formats av såväl militärdiktaturer som av den ideologi som kallas peronism, efter Juan Perón, president 1946–1955 och 1973–1974. Peronistpartiet är sedan länge splittrat i flera fraktioner.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2018

  • December

  • Argentina inför obligatorisk vaccinering

   Senaten röstar för att införa obligatorisk vaccinering mot sjukdomar som går att förebygga som till exempel mässling, röda hund och påssjuka (lagen omfattar dem som är födda efter 1965). Vuxna ska vaccineras mot hepatit B. För äldre gller särskilda regler.  I den nya lagen, som redan har antagits av deputeradekammaren, kommer medborgarna inte kunna få ta del av viss offentlig service om de inte kan visa upp ett giltig vaccinationskort. Intyget kommer att behövas av alla som vill ha ett nationell id-kort, ett pass eller ett körkort. Arbetsgivare får inte neka anställda att ge anställda ledigt för att de ska kunna vaccinera sig, och det blir straffbart för vårdpersonal att neka någon att få ett vaccin. Både senaten och deputeradekammaren var eniga att sitt beslut.

  • Mapuchefolket stämmer energibolag för miljöförstöring

   Mapuchefolket i södra Argentina stämmer de stora energijättarna, amerikanska Exxon, franska Total och Pan American Energy, som delvis ägs av BP, för att de skador de orsakat på miljön i närheten av staden Anelo i Patagonien. Ytterligare flera mindre energibolag nämns i stämningen. Enligt en undersökning som gjorts av miljöorganisationen Greenpeace har bolagen utan tillstånd  dumpat miljöfarligt avfall  som utgör en fara för både människor och djur i området. Avfallet kommer från Vaca Muerta, där utvinning av skifferolja - och gas pågår.

  • Före detta Ford-chefer fälls för brott under militärdiktaturen

   Två före detta chefer för det amerikanska bilföretaget Ford i Argentina, Hector Sibilla och Pedro Muller, döms till tolv respektive tio års fängelse för att de samarbetat med militärjuntan 1976 till 1983. De döms för att ha försett myndigheterna med information om fackliga ledare på vänsterkanten som senare kidnappades och torterades. Sibilla ska också ha närvarat vid minst ett tillfälle då tortyr förekom. Bägge männen säger att de ska överklaga domen.

  • November

  • Försvunnen ubåt hittas

   Den ubåt, ARA San Juan, som försvann i mitten av november 2018 har nu hittats av ett amerikanskt företag på 800 meters djup i norra Patagonien, ett 40-tal mil från kusten. Ubåten ska ha krossats av trycket när den sjönk. Anhöriga till de 44 besättningsmännen kräver att deras kvarlevor ska bärgas, men den argentinska regeringen säger att man inte har råd med det.

  • Oktober

  • Krisbudget godkänns efter hätsk debatt

   Deputeradekammaren godkänner regeringens krisbudget efter en hätsk maratondebatt. 138 ledamöter röstar för budgeten, 103 emot och åtta ledamöter lägger ner sina röster. Regeringen vinner omröstningen då 32 ledamöter från det peronistiska partiet Partido Justicialista, PJ:s moderata fraktion, röstar för budgeten. Enligt prognoser kommer den argentinska ekonomin att krympa med 2,6 procent 2018 och inflationen stiga till 40 procent på årsbasis. Utanför kongressbyggnaden pågår samtidigt protester mot åtstramningspolitiken. Dessa leder till sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Oppositionsledare fördömer våldet som de skyller på "extremister". 

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0