Argentina
Foto: Flickr/longhorndave

Argentina

Argentina, stort som Västeuropa, rymmer inom sina gränser berg och djungler, väldiga slättmarker och isiga polartrakter. Smäktande tango och välhängda biffar hör till symbolerna för detta land som präglats av europeisk invandring och vars ekonomi traditionellt baserats på boskapsuppfödning och jordbruk. Politiskt har Argentina formats av såväl militärdiktaturer som av den ideologi som kallas peronism, efter Juan Perón, president 1946–1955 och 1973–1974. Peronistpartiet är sedan länge splittrat i flera fraktioner.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Februari

  • Tiotusentals i protest mot ekonomiska åtstramningar

   Tiotusentals människor samlas i Buenos Aires för att protestera mot åtstramningspolitiken, växande arbetslöshet och stora prisökningar, på bland annat, el, vatten och värme. Liknade protester hålls i en rad andra argentinska städer. Under 2018 steg konsumentprisindex med nästan 48 procent, delvis till följd av det låga värdet för den argentinska peson. Det är den högsta siffran på 27 år.

  • Januari

  • Tiotusentals i protester mot regeringens åtstramningar

   Tiotusentals argentinare samlas i Buenos Aires i den första i en rad planerade protester mot regeringens åtstramningspolitik. Liknande protester ska hållas på torsdagar under resten av månaden, manifestationerna organiseras av två fraktioner av Argentinas näst största fackförening CTA. För att bli kvitt landets stora underskott i statsbudgeten har regeringen minskat subventionerna till så kallade allmännyttiga tjänster, vilket bland annat fått el- och gaspriserna att mångdubblas sedan president Macri kom till makten. Macri planerar trots detta ännu hårdare åtstramningar under 2019, trots att presidentval ska hållas till hösten, bland annat ska eltaxorna med i genomsnitt 55 procent fram till i augusti, och gasavgifterna med 35 procent. Dessutom ska buss-, tåg- och tunnelbanebiljetterna höjas med 38 procent under januari. Avgiftshöjningarna väntas pressa upp den redan höga inflationen. I samband med att energiprishöjningarna aviserades i slutet av 2018 avgick energiminister Javier Iguacel, men han gav ingen förklaring till beslutet. En ljuspunkt för regeringen är att skatteinkomsterna ökade med över 30 procent under 2018. Macris väljarstöd har minskat från 66 procent hösten 2017 till under 30 procent idag.

 • 2018

  • December

  • Domstol ger klartecken för rättsprocess mot Fernández de Kirchner

   Den förra presidenten Cristina Fernández de Kirchner kommer att ställas inför rätt för att ha tagit emot tiotusentals dollar i mutor under sin tid vid makten. Det bekräftar en federal domstol, som därmed går på samma linje som domaren Claudio Bonadio (se Augusti 2018). Som senator kan Fernández de Kirchner inte fängslas, men den åtalsimmunitet som gäller för kongressledamöter hindrar inte att hon ställs inför rätta.

  • Argentinas ekonomi krymper

   Argentinas BNP har minskat med över 3 procent under de senaste tre månaderna 2018. Det är andra tremånadersperioden i rad som Argentina har negativ tillväxt. Störst problem har butiker, fiskesektorn och industrin, medan det går relativt bra för finanssektorn. Enligt IMF:s prognoser kommer den argentinska ekonomin att krympa med 2,6 procent 2018 och med 1,6 procent 2019.

  • Argentina inför obligatorisk vaccinering

   Senaten röstar för att införa obligatorisk vaccinering mot sjukdomar som går att förebygga som till exempel mässling, röda hund och påssjuka (lagen omfattar dem som är födda efter 1965). Vuxna ska vaccineras mot hepatit B. För äldre gäller särskilda regler.  I lagstiftningen, som redan har antagits av deputeradekammaren, kommer medborgarna inte få ta del av viss offentlig service om de inte kan visa upp ett giltig vaccinationskort.  Alla som vill ha ett nationell id-kort, ett pass eller ett körkort kommer att behöva visa upp ett intyg. Arbetsgivare får inte neka anställda ledigt för att de ska kunna vaccinera sig, och det blir straffbart för vårdpersonal att neka någon att få ett vaccin. Både senaten och deputeradekammaren var eniga att sitt beslut.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0