Argentina
Foto: Flickr/longhorndave

Argentina

Argentina, stort som Västeuropa, rymmer inom sina gränser berg och djungler, väldiga slättmarker och isiga polartrakter. Smäktande tango och välhängda biffar hör till symbolerna för detta land som präglats av europeisk invandring och vars ekonomi traditionellt baserats på boskapsuppfödning och jordbruk. Politiskt har Argentina formats av såväl militärdiktaturer som av den ideologi som kallas peronism, efter Juan Perón, president 1946–1955 och 1973–1974. Peronistpartiet är sedan länge splittrat i flera fraktioner.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • September

  • Nya krisåtgärder planeras för fattiga argentinare

   Deputeradekammaren röstar enhälligt för nya krisåtgärder för att se till att den fattiga befolkningen får livsmedelshjälp. Detta ska ske via ökade anslag till en rad sociala program för att organisera soppkök med mera. För att åtgärderna ska träda i kraft måste de även godkännas av senaten. I takt med fallande pesokurser och stigande inflation urholkas reallönerna för många argentinare, vilket har lett till att fattigdomen i landet ökar på nytt.

  • Stigande inflation förvärrar krisen

   Det fallande värdet för den argentinska peson skapar nya problem för regeringen, då inflationen tar fart på nytt. Priserna steg med 4 procent i augusti, och många bedömare tror att de kommer att fortsätta stiga i samma takt i september, något som kan slå mot president Mauricio Macris möjligheter att bli omvald. Det sker trots att regeringen använt 15 miljarder dollar av sina reserver av utländsk valuta för att hålla uppe kursen på peson. Prognoser tyder på att inflationen för året kommer att nå 59 procent vid årsskiftet. Krisen utlöser protester, där aktivister bland annat blockerar flera av Buenos Aires avenyer. Oppositionen och den katolska kyrkan uppmanar regeringen att utlysa ett "katastroftillstånd" för att se till att människor får den mat de behöver. Samtidigt är det osäkert när IMF kommer att betala nästa del av sitt stödpaket, mycket på grund av ovisshet kring det kommande valet.

  • Regeringen inför nya valutakontroller

   För att förhindra att den allvarliga ekonomiska krisen i Argentina ska förvärras ytterligare inför regeringen nya valutakontroller för att förhindra fortsatt kapitalflykt. Det betyder att alla bolag måste få tillstånd från centralbanken för att få köpa dollar för pesos. Vissa restriktioner införs även för individer som får köpa högst 10 000 dollar per månad för att kunna trygga sina besparingar, för större belopp än så krävs också centralbankens godkännande. De hindras dock inte från att ta ut dollar från sina konton, det finns inte heller några begränsningar för resor eller handel.  Den argentinska peson har förlorat nästan en fjärdedel av sitt värde gentemot dollarna sedan primärvalen den 11 augusti. Utanför bankerna ringlar köerna långa med argentinare som väntar på att ta ut dollar från sina bankkonton.Kort efter att president Mauricio Macri tillträdde som president 2015 avskaffade han de impopulära valutakontroller som hade införts av hans företrädare Cristina Fernández de Kirchner och som var betydligt striktare än de som införs nu (se December 2015).

  • Augusti

  • Finanminister Lacunza ber IMF om andrum med lånebetalningar

   Finansminister Hernan Lacunza ber IMF om en omförhandling av villkoren för det lån på 56 miljarder dollar som landet beviljades 2018. Nästa utbetalning på drygt 5 miljarder dollar kommer att göras i september 2019, och återbetalningen av lånet ska enligt planerna inledas år 2021. Det Lacunza ber om nu är lite andrum, så att återbetalningen ska unna ske i en långsammare takt än man tidigare har kommit överens om.

  • Finansministern avgår

   Finansminister Nicolás Dujovne avgår efter en ekonomiskt kaotisk vecka, då den argentinska peson tappat 20 procent av sitt värde gentemot dollarn. Dujovne ersätts av Hernán Lacunza, tidigare finansminister i provinsen Buenos Aires. Lacunza säger några dagar senare att han ska använda sig av landets dollarreserv för att försvara peson.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0