Argentina

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/argentina/

Argentina, stort som Västeuropa, rymmer både höga berg och djungler, väldiga slättmarker och isiga polartrakter. Smäktande tango och välhängda biffar hör till symbolerna för detta land som präglats av europeisk invandring. Politiskt har Argentina formats av såväl militärdiktaturer som av den ideologi som kallas peronism, efter Juan Perón, president 1946–1955 och 1973–1974.

Argentina – Geografi och klimat

Argentina är Latinamerikas näst största land och det åttonde största i världen. Det kan delas in i fyra delar: bergskedjan Anderna i väster, det karga platålandskapet Patagonien i söder, det bördiga prärieområdet Pampas och varierat slättland längst i norr. Klimatet växlar från subtropiskt i norr till nästan arktiskt i söder.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
2 780 400 km2 (2022)
Tid
svensk - 4 timmar
Angränsande land/länder
Uruguay, Brasilien, Paraguay, Bolivia, Chile
Huvudstad med antal invånare
Buenos Aires 14,5 miljoner (uppskattning 2021, inklusive förorter)
Övriga större städer
Córdoba 1,5 miljoner, Rosario 1,3 miljoner, Salta 639 000, Tucumán 610 000 (uppskattning 2021)
Högsta berg
Aconcagua (6 959 m ö h)
Viktiga floder
Salado del Norte, Paraná, Bermejo-Desaguadero-Salado, Uruguya, Colorado, Rio Negro
Största sjö
Argentino, Viedma
Medelnederbörd/månad
Buenos Aires 109 mm (mars), 56 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Buenos Aires 24 °C (jan), 11 °C (juni)

Argentina – Befolkning och språk

Ungefär en tredjedel av invånarna i Argentina bor i och kring huvudstaden Buenos Aires. I övrigt är landet relativt glest befolkat. En stor majoritet av befolkningen har europeiskt ursprung.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
cirka 85 procent av befolkningen har europeiskt ursprung, men det finns även en stor grupp med arabiskt ursprung. Några procent av befolkningen tillhör/har rötter i Argentinas ursprungsbefolkningar
Antal invånare
46 234 830 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
17 (2020)
Andel invånare i städerna
92 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
16,6 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,6 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,9 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,9 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
75 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
79 år (2021)
Förväntad livslängd för män
72 år (2021)
Språk
officiellt språk är spanska 1
1. italienska och några ursprungsspråk, till exempel guaraní, talas också

Argentina – Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och respekteras väl. En majoritet av argentinarna räknas som katoliker medan en mindre andel är protestanter. Ungefär en femtedel av invånarna identifierar sig inte med någon religion alls. Uppgifterna om religionstillhörighet är osäkra, eftersom det är förbjudet att ställa frågor om religion vid folkräkningarna.

Argentina – Utbildning

Utbildningsnivån i Argentina hör till de högsta i Latinamerika. Skolplikt råder formellt i 14 år, varav två år i förskola. Nästan alla barn börjar skolan och en stor majoritet går även gymnasiet. Barnen börjar grundskolan vid sex års ålder. Ett första sexårigt stadium följs av motsvarande högstadiet och gymnasiet. 

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
99,0 procent (2018)
Andel barn som börjar grundskolan
99,2 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
17 (2008)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,9 procent (2020)

Argentina – Sociala förhållanden

Socialförsäkringssystemen är ganska vältäckande i Argentina och levnadsnivån är relativt hög. Men klyftorna mellan fattiga och rika är stora, och stora skillnader råder också mellan olika delar av landet. Systemen anses till en del vara föråldrade och en del invånare faller genom maskorna.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
99 procent (2016)
Andel invånare med tillgång till toaletter
95,4 procent (2016)
Spädbarnsdödlighet
6 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
10,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
864 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
45 procent (2022)

Argentina – Kultur

Kulturlivet i Argentina är mångsidigt men starkt koncentrerat till Buenos Aires. En av världens främsta operascener är Teatro Colón i huvudstaden. Kulturellt är landet annars mest berömt för tango, som är både en musikgenre och en dansform. Argentina har också en framgångsrik filmindustri.

Argentina – Äldre historia

Den spanska kolonisationen av det som i dag är Argentina inleddes i början av 1500-talet. Kolonisatörerna trängde undan de folk som tidigare bodde i området. Det spanska vicekungadömet Río de la Plata utropade självständighet 1816 och ett halvsekel senare bildades republiken Argentina. Ull, kött och vete exporterades till Europa och kring 1900 var den nya staten en av världens tio rikaste länder. Efter världsdepressionen från 1929 fick ekonomin problem, och både 1930 och 1943 tog militären makten.

Argentina – Modern historia

När presidentval hölls i Argentina tre år efter militärkuppen 1943 segrade en av kuppmakarna, Juan Domingo Perón. Perón avsattes 1955 av militären och gick i landsflykt, men den rörelse som uppkallats efter honom kom att prägla argentinsk politik. En brutal militärdiktatur rådde 1976–1983, varpå demokratin återinfördes. I början av 00-talet gick landet in i en akut ekonomisk kris. Åren 2003 till 2015 leddes landet av två vänsterperonister Néstor Kirchner och hans hustru Cristina. Därefter tog den borgerliga politikern Mauricio Macri över som president.

Argentina – Politiskt system

Argentina är en förbundsrepublik med stark presidentmakt. Efter militärdiktaturen 1976–1983 har styret varit demokratiskt. Den dominerande politiska kraften har länge varit peronistpartiet som dock är splittrat i en rad fraktioner. Partier har ofta byggts kring en stark ledare snarare än en ideologi.

Argentina – Demokrati och rättigheter

Argentina har ett fungerande demokratiskt system. Sedan 2006 har över tusen personer dömts för övergrepp som begicks under diktaturen 1976–1983. Rättegångarna mot dem blev möjliga efter att tidigare amnestilagar hade upphävts. Korruption inom politiken och rättsväsendet är ett stort problem.

Argentina – Aktuell politik

Argentina är en förbundsrepublik med stark presidentmakt. Den dominerande politiska kraften har länge varit det vänsternationalistiska peronistpartiet, men i december 2023 tillträdde Javier Milei som president. Milei är en högerpopulist som har utlovat en dramatisk omdaning av samhället.

Fakta – politik

Officiellt namn
República Argentina/ Republiken Argentina
Statsskick
republik, förbundsstat
Stats- och regeringschef
president Javier Milei (2023–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Union för fosterlandet (UP) 108/33, Tillsammans för förändring (JXC) 93/24, Friheten avancerar (LLA) 38/7, övriga 18/8 (2023) 2
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Fronten för alla (FDT) 118/35, Tillsammans för förändring (JXC) 116/33, övriga 23/4 (2021) 3
Valdeltagande
77 procent i kongressvalet och 1:a omg presidentvalet 2023, 76 procent i 2:a omg presidentavlet 2023
Kommande val
kongressval 2025, presidentval 2027
1. presidenten är regeringschef men i praktiken leds regeringsarbetet av en kabinettschef
2. omfattar också siffrorna från mellanårsvalet 2021 i deputeradekammaren/senaten (i valet 2023 fick UP 58/13, LLA 35/7, JXC 31/2, övriga 6/2)
3. omfattar också siffrorna från valet 2019 i deputeradekammaren/senaten (i valet 2021 fick JXC 61/14, FDT 50/9, övriga 16/1)

Argentina – Utrikespolitik och försvar

Efter militärregimens krig mot Storbritannien om Falklandsöarna (Islas Malvinas) 1982 fick Argentina kämpa länge för att förbättra sina internationella relationer. Från slutet av 1990-talet har kontakterna med grannländerna prioriterats. Under Mauricio Macris styre 2015–2019 lades stor vikt lagts vid ökade handelskontakter med USA och andra västländer samtidigt som hans regering försökte behålla goda relationer med både Kina och Ryssland. De senare blev ännu viktigare efter maktskiftet 2019 och i takt med att den ekonomiska krisen förvärrades.

Fakta – försvar

Armén
42 800 man (2022)
Flygvapnet
12 900 man (2022)
Flottan
16 400 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,57 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
1,7 procent (2020)

Argentina – Ekonomisk översikt

Argentina har stora naturtillgångar, förutom bördig jord finns olja, fossilgas, koppar, guld och uran samt en rad andra mineral. Jordbruket och livsmedelsindustrin svarar fortfarande för en stor del av exportinkomsterna. Industrialiseringen har kommit längre än i de flesta andra delar av Latinamerika. Men sedan 2018 befinner sig ekonomin i en djup kris och Argentina har tvingats att ta stora lån för att kunna hantera situationen.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
13 686 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
5,2 procent (2022)
Total BNP
632 770 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
6,4 procent (2022)
Industrins andel av BNP
23,4 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
53,0 procent (2022)
Inflation
72,4 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
84,5 procent (2022)
Utlandsskuld
246 307 miljoner US dollar (2021)
Valuta
argentinsk peso
Varuexport
88 445 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
81 522 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
6,7 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
27 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
jordbruksprodukter (spannmål, djurfoder, oljehaltiga frön och frukter, fetter och oljor, och kött) och fordon
Största handelspartner
Brasilien, Kina, USA och Chile
Mottaget bistånd per invånare
3 US dollar (2021)

Argentina – Naturtillgångar, energi och miljö

Argentina är rikt på naturtillgångar. Landet är Latinamerikas största producent av fossilgas, som tillsammans med olja står för merparten av energiförsörjningen. Guld, silver och koppar utvinns sedan länge och brytningen av den allt viktigare metallen litium ökar snabbt. Klimatförändringarna drabbar landet i form fler värmeböljor, längre perioder av torka och översvämningar.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
2 015 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
3 052 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
361,43 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
7,97 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
154 536 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
3,4 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
131 036 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Argentina – Jordbruk och industri

Jordbruket är viktigt för den argentinska ekonomi och är i hög grad koncentrerat till det bördiga Pampas. Jordbruket bedrivs främst på stora gods, estancias, och mekaniseringen är långt driven. Tillverkningsindustrin domineras av förädling av livsmedel, tillverkning av bilar och framställning av biobränsle.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
6,4 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
54,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
10,4 procent (2020)
Industrins andel av BNP
23,4 procent (2022)