Äldre historia

Böhmen och Mähren tillhör de områden i Europa som först befolkades. Det stormähriska rike som bildades på 800-talet omfattade även delar av Böhmen. En omfattande tysk invandring skedde på 1100- och 1200-talen. Från 1500-talet fram till första världskriget slut var området en del av det habsburgska riket. 1918 utropades den självständiga staten Tjeckoslovakien, där även det nuvarande Slovakien ingick. Under andra världskriget ockuperades Böhmen och Mähren av Tyskland.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0