Tjeckien
Foto: Shutterstock/Xuanlu Wang

Tjeckien

Tjeckien ligger mitt i Europas korsning mellan gamla handelsvägar från öst till väst och från norr till söder. Efter fyra decenniers kommuniststyre utvecklades Tjeckien till en av de starkaste ekonomierna i det forna östblocket och är nu medlem i såväl Nato som EU.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • April

  • Polisen vill se premiärminister Babiš åtalad

   Polisen rekommenderar att åtal väcks mot premiärminister Babiš för bedrägeri och för att ha ”skadat EU:s finansiella intressen”. Ärendet rör ett bidrag på 2 miljoner euro som EU betalade ut till en konferensanläggning utanför Prag år 2007. Bidraget var öronmärkt för små företag. Enligt Babiš ägdes centret av några familjemedlemmar. Att saken blivit ett polisärende beror på att det senare inkorporerades i Babiš stora företagskonglomerat Agrofert som inte skulle ha kvalificerat sig för EU-bidraget i fråga. Om åtal väcks och Babiš döms riskerar han mellan 5 och 10 års fängelse. Babiš hävdar att han är oskyldig. I januari 2018 hävde parlamentet Babiš åtalsimmunitet på hans egen begäran.   

  • Februari

  • Fri kollektivtrafik när luften blir dålig i Prag

   Det ska bli gratis att resa med allmänna kommunikationer i Prag de dagar då myndigheterna utfärdar smog-alarm, det vill säga de dagar då luftföroreningarna når en viss hög nivå. Föroreningarna består till största delen av utsläpp från biltrafiken. Även turister kommer att få åka buss, tunnelbana och spårvagn gratis de dagar som larmet går, vanligen fem till sju dagar per år.

  • Januari

  • Ny skatt upprör kyrkor

   Parlamentet godkänner en lag som lägger skatt på den summa som staten ska betala landets kyrkor i kompensation för de kyrkliga egendomar som beslagtogs under kommunisttiden och som inte kan återlämnas. Enligt de avtal som slutits mellan kyrkorna och staten ska landets sammanlagt 17 kristna och judiska församlingar få runt 2,3 miljarder euro i kompensation. Pengarna ska betalas ut under 30 år. Enligt lagen ska en skatt på 19 procent dras på de belopp som betalas ut. Kyrkorna rasar över förslaget som beskrivs som orättfärdigt. Att få igenom lagen var ett krav från kommunistpartiet för att stötta den minoritetsregering som tillträdde i slutet av juni. Lagförslaget går nu vidare för behandling i parlamentets överhus, senaten.

 • 2018

  • December

  • Gruvstad dubbelt olycksdrabbad

   13 gruvarbetare dör och tio skadas i en metangasbrand i en kolgruva i tjeckiska Karvina. De flesta av dödsoffren är polacker och Polen iakttar en dags landssorg. Gruvolyckan nära polska gränsen är den allvarligaste i Tjeckien sedan 1990, då 30 arbetade miste livet. Också den händelsen inträffade i Karvina.

  • Tjeckien röstar nej till FN:s migrationsavtal

   När FN:s generalförsamling ratificerar ett internationellt avtal om migration som syftar till att inrätta lagliga och säkra vägar för migranter är Tjeckien ett av fem länder som röstar emot avtalet. Överenskommelsen är inte bindande för medlemsländerna, den medför exempelvis inga kvoter för flyktingmottagande. Premiäriminister Babiš  uppger att Tjeckiens nej är ett led i regeringens strategi mot illegal invandring. "Vi kommer inte att acceptera en enda migrant", förtydligar Babiš.  

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0