Montenegro – Religion

Religionsfrihet råder i Montenegro där kyrkan är skild från staten. Närmare tre fjärdedelar av montenegrinerna är ortodoxt kristna. Merparten är medlemmar i den serbisk-ortodoxa kyrkan som utgör en inflytelserik kraft i samhället, medan en mindre andel hör till den montenegrinsk-ortodoxa kyrkan. Var femte invånare är muslim.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0