2016

Sortera på senaste året först | äldsta först


 • 2016

  • November

  • Trepartiregering bildas

   Venstres minoritetsregering stärks när Liberal alliance och Konservative folkeparti efter förhandlingar tar plats bland ministrarna. Därmed får Danmark en trepartiregering, som dock fortfarande inte har majoritet i folketinget. Regeringsombildningen sker efter det att Venstre lovat att sänka marginalskatten på de högsta inkomsterna med fem procent vid årsskiftet.

  • Paus i mottagandet av FN-flyktingar

   Regeringen beslutar att på obestämd tid frångå en överenskommelse som säger att landet ska ta emot runt 500 flyktingar per år via FN:s flyktingorgan UNHCR. Förslaget kan antas sedan regeringen fått stöd för det i folketinget från Dansk folkeparti och Socialdemokratiet. Anledningen till beslutet uppges vara att kommunerna behöver en paus för att kunna ta hand om de flyktingar som redan är i landet.

  • Drygt 100 000 kroner i beslag från asylsökande

   Dansk polis meddelar att sammanlagt 117 600 danska kroner har beslagtagits från asylsökande vid en handfull tillfällen. Mest kontanter beslagtogs vid det första tillfället då 79 600 kroner konfiskerades från fem iranier.

  • September

  • Skottdrama i Christiania

   Två polismän och en civilperson skadas när en 25-årig man skjuter mot dem i samband med en narkotikarazzia i Christiania i Köpenhamn. 25-åringen avlider senare av skottskadorna. Efter skottdramat väljer boende i Christiania att montera ned de så kallade haschbodarna på området där droger säljs öppet.

  • Juni

  • Polisbeslag mot asylsökande

   Polisen beslagtar kontanter för sammanlagt 79 600 danska kroner från fem iranska asylsökande i enlighet med den lag som stiftades tidigare samma år (se Januari 2016). Det är första gången den nya omstridda lagen tillämpas.

  • Gränskontrollerna förlängs

   Danmark, liksom Sverige, förlänger gränskontrollerna till november 2016.

  • April

  • Hemvärnet tar över gränskontrollen

   Sedan antalet flyktingar som söker sig till Danmark minskat, flyttas arbetet med gränskontrollerna över från polisen till hemvärnet.

  • Danmark utökar sin insats mot IS

   Folketinget beslutar att Danmark ska utöka sin insats i den USA-ledda koalitionen mot den extrema terrorgruppen. Från mitten av 2016 ska danska F16-plan kunna sättas in i Syrien och 400 militärer, däribland piloter, stödpersonal och medlemmar av vissa specialstyrkor, ska kunna sättas in i Irak. Danmark ska även kunna bidra med transportflyg. Därmed utökas Danmarks insats till att även gälla Syrien. Tidigare har den enbart gällt i Irak. Inga danska marktrupper ska dock kunna sättas in i Syrien.

  • Fyra misstänkta IS-krigare häktas

   Fyra personer sätts i förvar hos polisen i Köpenhamn, misstänkta för att ha brutit mot dansk terrorlagstiftning i Syrien, där de ska ha gått med i IS. Männen grips vid ett tillslag i Köpenhamn där polisen även hittar ammunition och vapen. De fyra ska ha låtit sig rekryteras i Syrien för att begå terrorbrott, vilket i Danmark kan ge sex års fängelse.

  • Februari

  • Esben Lunde Larsen blir ny miljöminister

   Ny miljöminister blir Esben Lunde Larsen, som vid tillfället är utbildningsminister och folketingsledamot för Liberala partiet. Lunde Larsen är teologie doktor men hans doktorsavhandling har ifrågasatts och håller på att granskas av Köpenhamns universitet.

  • Miljöminister sparkas för att undvika regeringskris

   Statsminister Løkke Rasmussen avskedar miljöminister Eva Kjer Hansen sedan krav på hennes avgång framförts av Konservative folkeparti, vars stöd i folketinget regeringen är beroende av. De konservativa har hotat med att sluta stödja regeringen om miljöministern inte fick gå. Skälet var att de inte upplevde sig tillräckligt väl informerade om en rad jordbruksreformer som miljöministern föreslagit. De konservativa anser att reformerna kan hota miljön och att Kjer Hansen fallit till föga för landets starka jordbrukarlobby.

  • Fyra män åtalas för terroristbrott

   Fyra män åtalas för medhjälp till terrorbrott i samband med attentaten i Köpenhamn i februari 2016.

  • Januari

  • Striktare lagar för asylsökande

   Folketinget antar en rad lagar som syftar till att försvåra för asylsökande och göra landet mindre attraktivt för flyktingar. I stora drag innebär de nya lagarna tre saker: det blir svårare att få permanent uppehållstillstånd, familjeåterföreningar kommer att ta längre tid än tidigare och polisen får rätt att beslagta värdesaker från asylsökande om värdet överskrider 10 000 danska kroner. Pengarna ska bidra till den asylsökandes uppehälle i Danmark. Den tredje lagen möter kritik från bland annat FN. Danmarks regering motiverar lagändringen med att alla som bor i landet måste bidra till sin egen försörjning om de kan.

  • Tillfälliga gränskontroller

   Danmark inför tillfälliga gränskontroller mot Tyskland som en direkt följd av att Sverige samma dag gjort detsamma mot Danmark, bland annat på Öresundsbron, i syfte att minska flyktingströmmen in i landet. De danska kontrollerna utförs genom stickprov och börjar gälla omedelbart. Kontrollerna förlängs vid flera tillfällen under vintern och våren.

Varukorg

Totalt 0