Cypern
Foto: Wikimedia Commons/Gérard Janot

Cypern

Cypern i östra Medelhavet är enligt legenden födelseplats för kärleksgudinnan Afrodite. I verkligheten har ön i modern tid präglats av fiendskap mellan greker och turkar. Efter en grekiskstödd militärkupp på Cypern 1974 invaderade Turkiet den norra delen av ön. Sedan dess har Cypern varit kluven i en grekcypriotisk sydlig del och en turkcypriotisk del i norr.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Januari

  • Regionalt gasforum bildas

   Sju länder i östra Medelhavet enas om att inrätta ett regionalt samarbete kring gasutvinning, med kansli i Kairo. De som står bakom Östra Medelhavets gasforum, som blir organisationens namn, är Egypten, Israel, Cypern, Grekland, Italien, Jordanien och Palestinska myndigheten. Naturgas har hittats på flera ställen i östra Medelhavet de senaste åren och några av länderna har redan bilaterala avtal om utvinning.

 • 2018

  • November

  • Nya gränsövergångar öppnas

   För första gången på åtta år öppnas två nya gränsövergångar mellan de grekcypriotiska och de turkcypriotiska delarna av Cypern. Det är också den första öppningen sedan de FN-stödda samtalen bröt samman 2017. Initiativet väcker förhoppningar om att nya fredsförhandlingar ska komma igång mellan parterna.

  • September

  • Avtal om framtida gasledning

    Cypern och Egypten sluter avtal om att dra en ledning till havs för transport av gas från Afroditefältet i Medelhavet. Utvinningen har inte börjat från gasfältet, som förutom Cypern även Israel och flera internationella energibolag har andelar i. I förlängningen ser man vidareexport till Europa. 

  • Mars

  • Abortlagen mildras

   Det grekcypriotiska parlamentet avkriminaliserar abort under graviditetens tolv första veckor. I fall där kvinnan blivit gravid genom våldtäkt eller incest gäller en gräns på 19 veckor. Tidigare var abort endast tillåtet om två oberoende läkare kunde slå fast att kvinna kunde lida fysisk eller psykisk skada av graviditeten.

  • Februari

  • President Anastasiadis omvald

   President Anastasiadis sitter kvar en andra femårsperiod efter att ha segrat i presidentvalets andra omgång med 56 procent av rösterna mot 44 procent för utmanaren Stavros Malas, som är oberoende men har stöd av kommunistiska Akel. Valdeltagandet är 73 procent. Anastasiadis vann valet med löften om fortsatt ekonomisk uppgång för Cypern samt om en nystart på samtalet med Nordcypern om öns återförening.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0