Cypern

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/cypern/

Cypern i östra Medelhavet är enligt legenden födelseplats för kärleksgudinnan Afrodite. I verkligheten har ön i modern tid präglats av fiendskap mellan greker och turkar. Efter en grekiskstödd militärkupp på Cypern 1974 invaderade Turkiet den norra delen av ön. Sedan dess har Cypern varit kluven i en grekcypriotisk sydlig del och en turkcypriotisk del i norr.

Cypern – Geografi och klimat

Cypern, som till ytan är något mindre än Östergötland, är den tredje största ön i Medelhavet. Geografiskt hör Cypern närmast samman med Mellanöstern, men av politiska och kulturella skäl brukar ön räknas till Europa. Till Turkiet i norr är avståndet som kortast 6,5 mil, till Syrien i öster är det knappt 17 mil.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
9 251 km2 (2022) 1
Tid
svensk +1 timme
Huvudstad med antal invånare
Nicosia (Lefkoşa på turkiska) ca 200 000 (staden är delad i en grekcypriotisk och en turkcypriotisk del) (2023)
Övriga större städer
Republiken Cypern: Limassol 154 000, Larnaca 72 000, Strovolos 68 000, Pafos 36 000 (uppskattning 2023). Nordcypern: Gazimagusa (Famagusta) 43 000, Girne (Kyrenia) 27 000 (2023)
Högsta berg
Olympus (i Troodosmassivet, 1 953 möh)
Viktiga floder
Cypern har inga större floder
Medelnederbörd/månad
80 mm (dec), 0 mm (juli–sept)
Medeltemperatur/dygn
Nicosia 27 °C (juli–aug), 12 °C (jan–febr)
1. varav 3 555 kvadratkilometer utgör norra Cypern

Cypern – Befolkning och språk

Cypern har två dominerande folkgrupper: grekcyprioterna, som utgör runt 80 procent av befolkningen, och turkcyprioterna som utgör drygt en tiondel. Sedan öns delning 1974 lever grek- och turkcyprioter åtskilda i varsin landsände.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
grekcyprioter ca 77 %, turkcyprioter ca 18 %, övriga 5 %
Antal invånare
1 251 488 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
131 (2020)
Andel invånare i städerna
67 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
10,0 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,2 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,6 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,3 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,9 procent (2022)
Förväntad livslängd
81 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
83 år (2021)
Förväntad livslängd för män
79 år (2021)
Språk
grekiska och turkiska är officiella språk i respektive del av landet

Cypern – Religion

Ungefär tre fjärdedelar av befolkningen, det vill säga en stor majoritet av grekcyprioterna, tillhör Cyperns grekisk-ortodoxa kyrka. Turkcyprioterna är med få undantag sunnitiska muslimer. Båda folkgrupperna är numera relativt sekulariserade.

Cypern – Utbildning

Såväl den grekcypriotiska som den turkcypriotiska delen av Cypern har obligatorisk och avgiftsfri grundskola. I den grekcypriotiska, södra delen är skolplikten tio år, medan den är kortare i norr.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
99,4 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
97,5 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
13,0 procent (2020)

Cypern – Sociala förhållanden

Levnadsstandarden är betydligt högre i det grekcypriotiska, södra Cypern än i den turkcypriotiska norra delen. Turkiets stöd till norra Cypern spelar en viktig roll för turkcyprioternas levnadsvillkor.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
99,4 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
2 245 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
14 procent (2022)

Cypern – Kultur

Trots den mångkulturella påverkan som Cypern utsatts för under hundratals år har öns kultur förblivit i huvudsak grekisk. De många främmande makter som behärskat ön hade inte som slutmål att inlemma den i sina riken, utan Cypern föll alltid i händerna på den makt som var dominerande i östra Medelhavsområdet.

Cypern – Seder och bruk

På det etniskt och kulturellt delade Cypern har festligheter med religiös bakgrund sedan generationer spelat stor roll för att stärka den egna gruppens identitet.

Cypern – Äldre historia

Med sitt läge i korsvägen mellan Afrika, Asien och Europa har Cypern genom historien utövat dragningskraft på köpmän och erövrare från skilda håll.

Cypern – Modern historia

Cyperns moderna historia har präglats av motsättningar mellan öns två stora folkgrupper: grek- och turkcyprioter. 1974 ledde en grekiskt initierad kupp till att Turkiet invaderade den norra delen av ön, och Cypern delades i praktiken i en nordlig, turkcypriotisk del och ett grekcypriotiskt söder. Sedan dess har segdragna förhandlingar om försoning pågått utan något verkligt genombrott.

Cypern – Politiskt system

Formellt är Cypern en enad stat men i praktiken har ön varit tudelad sedan 1974, när Turkiet invaderade den norra tredjedelen. 1983 utropade turkcyprioterna formellt en egen stat som dock bara har erkänts av Turkiet. Ön har numera två presidenter, två regeringar och två parlament, men det är bara grekcyprioternas administration som är internationellt erkänd och som företräder Cypern i EU.

Cypern – Demokrati och rättigheter

Läget för de mänskliga rättigheterna är förhållandevis gott i det grekcypriotiska Cypern, även om det finns en del brister när det gäller flyktingars rättigheter. Dessa kränks dock i större omfattning i det norra turkcypriotiska området, där det också finns begränsningar för yttrande-, medie- och religionsfriheterna. 

Cypern – Aktuell politik

Cypern är sedan 1974 i praktiken kluvet mellan den grekcypriotiska Republiken Cypern i söder och en turkcypriotisk utbrytardel i norr. Förhandlingar om en återförening har hittills inte lett till något genombrott. I juli 2017 bröt samtal under FN:s medling samman, trots att förhoppningarna om fred var större än på årtionden. Och våren 2021 misslyckades ett FN-toppmöte med att nå en uppgörelse om nya förhandlingar. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Kypriaki Dimokratiá/Republiken Cypern
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
Nikos Christodoulides (2023–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Demokratisk samling/Disy 17, Arbetarnas framstegsparti/Akel 15, Demokratiska partiet/Diko 9, Nationella folkfronten Elam 4, Socialdemokratiska Edek 4, Demokratisk front Ipa 4, Ekologisk rörelse (De gröna) 3 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Demokratisk samling/Disy 18, Arbetarnas framstegsparti/Akel 16, Demokratiska partiet/Diko 9, Socialdemokratiska Edek 3, Medborgaralliansen 3, Solidaritetsrörelsen 3, De gröna 2, Nationella folkfronten Elam 2 (2016)
Valdeltagande
ca 66 % i grekcyprioternas parlamentsval 2021, ca 72 % grekcyprioternas presidentval 2023 (två omgångar)
Kommande val
parlamentsval (grekcyprioter) 2026, presidentval (grekcyprioter) 2028
1. Ersin Tatar är president i den självutropade "Nordcyperns turkiska republik"

Cypern – Utrikespolitik och försvar

Cyperns utrikespolitik formas främst av förhållandet mellan Grekland och Turkiet, vilket kompliceras av frågan om Turkiets eventuella medlemskap i EU. Omvärldens intresse för de olje- och gasfyndigheter som tros finnas i havet runt Cypern har lett till närmare samarbete med länder i Mellanöstern. I det grekcypriotiska södra Cypern har Ryssland stärkt sitt inflytande.

Fakta – försvar

Armén
12 000 man (2022) 1
Militärutgifter i andel av BNP
1,99 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
4,1 procent (2021)
1. avser nationalgardet på södra Cypern; styrkan omfattar också mindre flott- och flygenheter

Cypern – Ekonomisk översikt

Tjänstesektorn spelar en viktig roll i Cyperns ekonomi, och i synnerhet turistnäringen. Önationen har idag till stor del återhämtat sig från den djupa bankkrisen i början av 2010-talet. Men coronapandemin orsakade en ny tillfällig nedgång vid början av 2020-talet.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
31 284 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
5,6 procent (2022)
Total BNP
28 439 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
1,7 procent (2022)
Industrins andel av BNP
13,5 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
72,4 procent (2022)
Inflation
8,0 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
86,5 procent (2022)
Valuta
euro
Varuexport
4 330 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
11 924 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-2,0 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
57 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
citrusfrukter, potatis. läkemedel, cement, kläder 1
Största handelspartner
Grekland, Tyskland, Storbritannien, Italien
Mottaget bistånd per invånare
26 US dollar (1996)
1. avser södra Cypern

Cypern – Naturtillgångar, energi och miljö

Efter att gasfyndigheter har upptäckts utanför Cyperns kust i slutet av 2010-talet finns det stora förhoppningar i landet om att bygga upp en blomstrande energisektor. Men planerna kompliceras av konflikten med utbrytardelen i norra Cypern. Importerad olja svarar ännu för större delen av energiförsörjningen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
1 710 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
3 621 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av växthusgaser totalt
8,11 miljoner ton CO2ekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
6,72 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
6 772 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
5,5 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
750 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Cypern – Jordbruk och fiske

Ungefär en sjättedel av Cyperns landyta är odlingsbar, och av denna är runt en femtedel konstbevattnad. Sedan delningen av ön 1974 har grekcyprioterna moderniserat jordbruket i söder, men bristen på vatten sätter gränser för dess utveckling. Vattentillgången är ännu knappare i norr och jordbrukets produktivitet är lägre. Ändå har jordbruket där fortfarande större betydelse för ekonomin än i söder.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
1,7 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
14,2 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
18,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
13,5 procent (2022)

Cypern – Industri

Industrin har av tradition ingen stark ställning på Cypern, där jordbruket präglat näringslivet in i nutiden och där omställningen gått direkt från jordbruk till tjänstesektor.