Cypern

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/cypern/

Cypern i östra Medelhavet är enligt legenden födelseplats för kärleksgudinnan Afrodite. I verkligheten har ön i modern tid präglats av fiendskap mellan greker och turkar. Efter en grekiskstödd militärkupp på Cypern 1974 invaderade Turkiet den norra delen av ön. Sedan dess har Cypern varit kluven i en grekcypriotisk sydlig del och en turkcypriotisk del i norr.

Cypern – Geografi och klimat

Cypern, som till ytan är något mindre än Östergötland, är den tredje största ön i Medelhavet. Geografiskt hör Cypern närmast samman med Mellanöstern, men av politiska och kulturella skäl brukar ön räknas till Europa. Till Turkiet i norr är avståndet som kortast 6,5 mil, till Syrien i öster är det knappt 17 mil.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
9 251 km2 (2022) 1
Tid
svensk +1 timme
Huvudstad med antal invånare
Nicosia (Lefkoşa på turkiska) 238 000 i den grekcypriotiska delen (2014) och 57 000 i den turkcypriotiska delen (2012)
Övriga större städer
I söder: Limassol 182 400, Larnaca 85 900, Pafos 64 300 (2014). I norr: Gazimagusa (Famagusta) 40 900, Girne (Kyrenia) 33 200, Güzelhurt (Morfou) 18 900 (2012)
Högsta berg
Olympus (i Troodosmassivet, 1 953 möh)
Viktiga floder
Cypern har inga större floder
Medelnederbörd/månad
80 mm (dec), 0 mm (juli–sept)
Medeltemperatur/dygn
Nicosia 27 °C (juli–aug), 12 °C (jan–febr)
1. varav 3 555 kvadratkilometer utgör norra Cypern

Källor

Cypern – Befolkning och språk

Cypern har två dominerande folkgrupper: grekcyprioterna, som utgör runt 80 procent av befolkningen, och turkcyprioterna som utgör drygt en tiondel. Sedan öns delning 1974 lever grek- och turkcyprioter åtskilda i varsin landsände.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
grekcyprioter ca 77 %, turkcyprioter ca 18 %, övriga 5 %
Antal invånare
1 215 588 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
131 (2020)
Andel invånare i städerna
67 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
10,0 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,2 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2021)
Fertilitetsgrad
1,3 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
50,0 procent (2020)
Förväntad livslängd
81 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
83 år (2019)
Förväntad livslängd för män
79 år (2019)
Språk
grekiska och turkiska är officiella språk i respektive del av landet

Källor

Cypern – Religion

Ungefär tre fjärdedelar av befolkningen, det vill säga en stor majoritet av grekcyprioterna, tillhör Cyperns grekisk-ortodoxa kyrka. Turkcyprioterna är med få undantag sunnitiska muslimer. Båda folkgrupperna är numera relativt sekulariserade.

Cypern – Utbildning

Såväl den grekcypriotiska som den turkcypriotiska delen av Cypern har obligatorisk och avgiftsfri grundskola. I den grekcypriotiska, södra delen är skolplikten tio år, medan den är kortare i norr.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,5 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
98,7 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,8 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,7 procent (2017)

Källor

Cypern – Kultur

Trots den mångkulturella påverkan som Cypern utsatts för under hundratals år har öns kultur förblivit i huvudsak grekisk. De många främmande makter som behärskat ön hade inte som slutmål att inlemma den i sina riken, utan Cypern föll alltid i händerna på den makt som var dominerande i östra Medelhavsområdet.

Cypern – Äldre historia

Med sitt läge i korsvägen mellan Afrika, Asien och Europa har Cypern genom historien utövat dragningskraft på köpmän och erövrare från skilda håll.

Cypern – Modern historia

Cyperns moderna historia har präglats av motsättningar mellan öns två stora folkgrupper: grek- och turkcyprioter. 1974 ledde en grekiskt initierad kupp till att Turkiet invaderade den norra delen av ön, och Cypern delades i praktiken i en nordlig, turkcypriotisk del och ett grekcypriotiskt söder. Sedan dess har segdragna förhandlingar om försoning pågått utan något verkligt genombrott.

Cypern – Politiskt system

Formellt är Cypern en enad stat men i praktiken har ön varit tudelad sedan 1974, när Turkiet invaderade den norra tredjedelen. 1983 utropade turkcyprioterna formellt en egen stat som dock bara har erkänts av Turkiet. Ön har numera två presidenter, två regeringar och två parlament, men det är bara grekcyprioternas administration som är internationellt erkänd och som företräder Cypern i EU.

Cypern – Demokrati och rättigheter

Läget för de mänskliga rättigheterna är förhållandevis gott i den grekcypriotiska delen av Cypern, även om det finns en del brister när det gäller flyktingars rättigheter. Dessa kränks dock i större omfattning i det norra turkcypriotiska området, där det också finns begränsningar för yttrande-, medie- och religionsfriheterna. Båda delarna av Cypern styrs under demokratiska former. 

Cypern – Aktuell politik

Cypern är sedan 1974 i praktiken kluvet mellan den grekcypriotiska Republiken Cypern i söder och en turkcypriotisk utbrytardel i norr. Förhandlingar om en återförening har hittills inte lett till något genombrott. I juli 2017 bröt samtal under FN:s medling samman, trots att förhoppningarna om fred var större än på årtionden. Och våren 2021 misslyckades ett FN-toppmöte med att nå en uppgörelse om nya förhandlingar. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Kypriaki Dimokratiá/Republiken Cypern
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Nikos Anastasiadis (2013–) 1
Regeringschef
president Nikos Anastasiadis (2013–) 2
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Demokratisk samling/Disy 17, Arbetarnas framstegsparti/Akel 15, Demokratiska partiet/Diko 9, Nationella folkfronten Elam 4, Socialdemokratiska Edek 4, Demokratisk front Ipa 4, Ekologisk rörelse (De gröna) 3 (2021) 3
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Demokratisk samling/Disy 18, Arbetarnas framstegsparti/Akel 16, Demokratiska partiet/Diko 9, Socialdemokratiska Edek 3, Medborgaralliansen 3, Solidaritetsrörelsen 3, De gröna 2, Nationella folkfronten Elam 2 (2016) 4
Valdeltagande
65,7 procent i grekcyprioternas parlamentsval 2021, 72 procent resp 73 procent i grekcyprioternas presidentval 2018 (två omgångar), 66 procent i turkcyprioternas parlamentsval 2018, 58 procent + 64 procent i turkcyprioternas presidentval 2020
Kommande val
parlamentsval (grekcyprioter) 2026, parlamentsval (turkcyprioter) 2022, presidentval (grekcyprioter) 2023, presidentval (turkcyprioter) 2025
1. Ersin Tatar är president i den självutropade "Nordcyperns turkiska republik"
2. Ersin Tatar var premiärminister i "Nordcyperns turkiska republik" från 22 maj 2019 till 23 oktober 2020 då han tillträdde som president. Vem som blir hans efterträdare som regeringschef är ännu inte känt.
3. Resultat av 2018 års turkcypriotiska val: Nationella enhetspartiet (UBP) 21, Republikanska turkiska partiet (CTP) 12, Folkpartiet (HP) 9, Demokratiska partiet (DP) 3, Kommunala demokratiska partiet CDP) 3, Återfödelsepartiet (YDP) 2
4. Resultat av 2013 års turkcypriotiska val: Republikanska turkiska partiet (CTP) 21, Nationella enhetspartiet (UBP) 14, Demokratiska partiet (DP) 12, Demokratiska gemenskapens parti (TDP) 3

Källor

Cypern – Utrikespolitik och försvar

Cyperns utrikespolitik formas främst av förhållandet mellan Grekland och Turkiet, vilket kompliceras av frågan om Turkiets eventuella medlemskap i EU. Omvärldens intresse för de olje- och gasfyndigheter som tros finnas i havet runt Cypern har lett till närmare samarbete med länder i Mellanöstern. I det grekcypriotiska södra Cypern har Ryssland stärkt sitt inflytande.

Fakta – försvar

Armén
15 000 man (2020)
Militärutgifternas andel av BNP
1,8 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,8 procent (2020)

Källor

Cypern – Ekonomisk översikt

Cyperns ekonomi är kluven i en nordlig turkcypriotisk och en sydlig grekcypriotisk del. I söder är ekonomin baserad på tjänstesektorn, i synnerhet på en omfattande turistindustri. Över två miljoner turister besöker södra Cypern varje år. Norra Cypern är ekonomiskt beroende av bistånd från Turkiet. Viktiga näringar är citrusodling, handel och kasinoverksamhet.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
26 624 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
4,8 procent (2021)
Total BNP
24 613 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
1,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
12,6 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
74,2 procent (2020)
Inflation
5,3 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
119,1 procent (2020)
Valuta
euro
Bistånd per person
26 US dollar (1996)

Källor

Cypern – Naturtillgångar, energi och miljö

Efter att stora gasfyndigheter har upptäckts utanför Cyperns kust i slutet av 2010-talet finns det stora förhoppningar i landet om att bygga upp en blomstrande energisektor. Men det finns samtidigt en risk för att naturgastillgångarna kan fördjupa konflikten mellan landets båda delar.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 710 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
3621 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
7 190 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,0 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
12,1 procent (2019)

Källor

Cypern – Jordbruk och fiske

Ungefär en sjättedel av Cyperns landyta är odlingsbar, och av denna är runt en femtedel konstbevattnad. Sedan delningen av ön 1974 har grekcyprioterna moderniserat jordbruket i söder, men bristen på vatten sätter gränser för dess utveckling. Vattentillgången är ännu knappare i norr och jordbrukets produktivitet är lägre. Ändå har jordbruket där fortfarande större betydelse för ekonomin än i söder.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,9 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
14,2 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
18,7 procent (2020)

Källor

Cypern – Industri

Industrin har av tradition ingen stark ställning på Cypern, där jordbruket präglat näringslivet in i nutiden och där omställningen gått direkt från jordbruk till tjänstesektor.

Cypern – Sociala förhållanden

Levnadsstandarden är betydligt högre i det grekcypriotiska, södra Cypern än i den turkcypriotiska norra delen. Turkiets stöd till norra Cypern spelar en viktig roll för turkcyprioternas levnadsvillkor.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
99,8 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,8 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 954 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2020)

Källor

Cypern – Seder och bruk

På det etniskt och kulturellt delade Cypern har festligheter med religiös bakgrund sedan generationer spelat stor roll för att stärka den egna gruppens identitet.