Albanien
Foto: Shutterstock/John Copland

Albanien

Albanien är ett litet bergigt land på Balkanhalvön med kust mot Adriatiska havet. Majoriteten av befolkningen är muslimer. Sedan början av 1990-talet har Albanien utvecklats från ett isolerat och fattigt land, styrt av en stalinistisk kommunistregim, till en nation med öppen ekonomi och medlemskap i försvarsalliansen Nato. Albanien fick 2020 klartecken för att inleda förhandlingar med EU, även om ett medlemskap fortfarande lär dröja flera år.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Juli

  • Albanien går in i recession

   Det nationella statistiska institutet Instat meddelar i sin kvartalsrapport att landets ekonomi gått tillbaka så kraftigt under början av 2020 att Albanien nu befinner sig i recession. Minskad inhemsk efterfrågan på varor och tjänster anges som den främsta orsaken, vilket i sin tur sägs bero på effekterna av coronapandemin. Enligt Instat pekar allt på att läget kommer att förvärra ytterligare under de kommande månaderna.

  • Mars

  • Klartecken för medlemskapsförhandlingar med EU

   EU ger till slut det efterlängtade klartecknet för att Albanien, och Nordmakedonien, ska få inleda medlemskapsförhandlingar med unionen. Något startdatum föreligger inte och den pågående coronapandemin gör att det kan dröja till innan samtalen kommer igång, kanske till hösten 2020. Några veckor tidigare har EU-kommissionen gjort tummen upp och slagit fast att båda länder har stärkt sina demokratiska institutioner tillräckligt och levererat fler ”konkreta och hållbara resultat”. EU-kommissionen har länge förespråkat medlemskapsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien, men processen stötte på patrull när framför allt Frankrike krävde fler reformer och en ändrad utvidgningsprocess i EU (se Oktober 2019).

  • Utegångsförbud på grund av corona

   Ett utegångsförbud införs under större delen av dygnet för att försöka hejda spridningen av det nya coronaviruset. Det blir tillåtet att vistas till fots utomhus endast under sammanlagt sex timmar, för att ta sig till och från arbete och mataffärer. Begränsningar för fordonstrafiken infördes redan i början av veckan. Antalet coronafall i landet är fortfarande få.

  • Inskränkningar på grund av coronaviruset

   Regeringen beslutar att stänga skolor och förbjuda offentliga folksamlingar, inklusive sportevenemang, sedan de två första fallen upptäckts av det coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19. Alla flyg har också ställts mellan Albanien och norra Italien, som är det värst drabbade landet i världen efter Kina. En knapp vecka senare inför regeringen böter på upp till 83 000 euro för den som bryter mot bestämmelser som tillkommit för att hejda smittspridningen.

  • Nytt klartecken från EU-kommissionen

   EU-kommissionen ger på nytt tummen upp för att Albanien, och Nordmakedonien, ska tillåtas inleda medlemskapsförhandlingar med unionen. Enligt kommissionen har båda länder stärkt sina demokratiska institutioner tillräckligt och levererat fler ”konkreta och hållbara resultat”. Albanien får lovord för reformerna inom rättsväsendet, inklusive granskningen av domare och åklagare, och kampen mot korruption och brottslighet – särskilt vad gäller odling av cannabis och smuggling av tyngre narkotika. EU-kommissionen har länge förespråkat medlemskapsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien, men processen stötte på patrull när framför allt Frankrike krävde fler reformer och en ändrad utvidgningsprocess i EU (se Oktober 2019).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0