Syrien
Foto: Shutterstock

Syrien

Den arabiska våren 2011 utlöste ett landsomfattande inbördeskrig mellan regeringen och en brokig blandning av rebellgrupper. Bashar al-Assads regim har sedan dess lyckats återta stora delar av landet, men i norr rasar kriget ännu. Väpnade sunnimuslimska grupper har trängts ihop i nordväst, där striderna fortsätter. Medan regimen varit upptagen med att slå ned revolten har Syriens kurder byggt upp ett eget regionalt styre, som kan gå dem ur händerna när stormakter blandar sig i utvecklingen.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Januari

  • Skuggdiplomati i Berlin

   Företrädare för flera av Syriens folkgrupper har träffats i Berlin för att dryfta vägar till fred. Sunnimuslimska klanledare (av vilka vissa har egna miliser) och alawiter med band till Assadregimen har varit på plats liksom druser, kristna och kurder, bland dem också en yazidisk ledare. Somliga lever i exil, andra har rest in direkt från Damaskus, noterar brittiska BBC som beskriver mötesdeltagarna som företrädare för "den tysta majoritet som vill ha fred". Mötena arrangeras av exilsyrier i Tyskland, som ses som ett förhållandevis neutralt land i Syrienkonflikten, med stöd av andra EU-länder. Inspirerade av ett liknande dokument från tiden vid första världskriget samlades initiativtagarna 2017 bakom ett dokument som de kallade "Riktlinjer för syrisk samlevnad": principer som ska kunna accepteras av alla syrier oavsett religion och etnisk tillhörighet.   

  • Hög dödlighet i IS-läger

   Under 2019 dog över 500 personer i det överfyllda lägret al-Hol, som är den största uppsamlingsplatsen för människor som haft anknytning till Islamiska staten. Hjälparbetare i kurdiska Röda halvmånen räknar till 517 avlidna, varav 371 barn. Omkring 68 000 människor befinner sig i lägret i nordöstra Syrien där tillvaron präglas av undernäring, kyla och dåliga sanitära förhållanden. De flesta är syriska eller irakiska medborgare, men där finns ännu personer från många länder. Små barn som fötts medan familjerna levt med IS saknar i allmänhet pass, men FN uppmanar föräldrarnas hemländer att åtminstone undsätta barnen.

  • Anfall mot Idlib trots vapenvila

   Regeringsstyrkor flyganfaller platser i Idlib, trots att en vapenvila proklamerats några dagar tidigare av ryska och turkiska medlare. Flyganfallen, som även ryska stridsflygplan rapporteras delta i, riktas mot bland annat en marknad och ett industriområde. De följs av markstrider och dagen efter uppger SOHR att minst 18 människor mist livet. Ett dygn senare rapporteras att nästan 40 stridande fått sätta livet till söder om Maarrat al-Numan. Nästan lika många regeringssoldater som rebeller ska ha dödats.

  • Krigets samlade dödstal: 380 000

   Inbördeskriget, som bröt ut i södra Syrien i mars 2011, har rasat i snart nio år. Enligt rapporter till SOHR har kriget nu sammanlagt krävt fler än 380 000 människors liv, varav över 115 000 civila. Omkring 22 000 barn och 13 000 kvinnor har fått sätta livet till. I dödstalen ingår, såvitt SOHR känner till, 67 000 jihadister; i de uppgifterna inräknas framför allt IS-anhängare och medlemmar av gruppen Hayat Tahrir al-Sham. Statistiken omfattar inte människor som är försvunna efter att ha kidnappats av någon av de krigförande parterna, och inte heller personer som tros ha dött av tortyr i Assadregimens fängelser (enligt SOHR:s bedömning cirka 88 000 personer totalt). 13 miljoner syrier är på flykt, antingen inom landet eller utomlands.

 • 2019

  • December

  • Nästan 3 500 civila dödsoffer 2019

   2019 blev det minst dödliga sedan det syriska inbördeskriget bröt ut 2011, enligt uppgifter som återges av SOHR. Sammanlagt 11 215 dödsoffer har rapporterats varav 3 473 civila, och bland dessa fanns 1 021 barn. 

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0