Pakistan
Kvinnor köar för att få rösta i parlamentsvalet sommaren 2018. Foto: A M Syed/Shutterstock.

Pakistan

Pakistan i Sydasien bildades vid Brittiska Indiens delning 1947. Landet är en muslimsk republik med en bräcklig demokrati och har under långa perioder styrts av militären. Kärnvapenmakten Pakistan plågas av korruption, fattigdom och militant politisk och religiös extremism. Militären utnyttjar våldsamma islamistgrupper i sin kamp mot ärkefienden Indien. Taktiken har dock slagit tillbaka mot landet självt som skakats av många terrordåd. Ekonomin baseras på jordbruk, textilindustri och remitteringar.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Juni

  • Hundratals lokala nedstängningar

   Sjukvårdsminister Zafar Mirza uppger för medier att centralregeringen har identifierat 500 områden i landet som är extra drabbade av covid-19. Strategin för att bekämpa coronapandemin ändras nu till att införa så kallade "smart lockdowns", det vill säga lokala nedstängningar av dessa 500 platser istället för att hålla hela landet i karantän. Premiärminister Khan har sagt att en fortsatt nationell nedstängning av Pakistan är omöjlig med tanke på ekonomin och landets fattiga befolkning som i många fall förlorar sitt levebröd. Vid tidpunkten har Pakistan fler än 185 000 bekräftade coronainfektioner och närmare 4 000 dödsfall i covid-19. PTI-regeringens popularitet, såväl hos befolkningen som hos militären, har minskat under pandemin.

  • WHO manar till nedstängning

   Världshälsoorganisationen WHO uppmanar Pakistan att åter stänga ned samhället för att skydda invånarna från en omfattande smittspridning. Pakistan införde restriktioner i mars och april men avskaffade flera av dem under maj månad.

  • Maj

  • Många hemvändande har covid-19

   Hundratals utlandsarbetande pakistanier som återvänt hem under coronapandemin har testats positivt för covid-19. De pakistanska myndigheterna har hittills hjälpt omkring 20 000 medborgare att ta sig hem från framför allt Mellanöstern, där många migrantarbetare förlorat sina jobb när samhällena har stängts ned för att bromsa smittspridningen. Av 2 069 hemvändande pakistanier i provinsen Sindh testades fler än 500 positivt. I provinsen Khyber Pakhtunkhwa hade fler än 200 av 1 600 passagerare som flugits hem till Peshawar smittats av coronaviruset. Runt 4,5 miljoner pakistanier arbetar i Mellanöstern. Förutom de 20 000 som tagits hem har 110 000 migrantarbetare ansökt om att få hjälp att komma hem. Vid tidpunkten har Pakistan drygt 26 000 bekräftade fall av coronasmittade och ett dödstal i covid-19 på omkring 600.

  • Landet börjar öppna upp igen

   Pakistan börjar stegvis öppna upp landet trots att spridningen av coronaviruset ökar. Premiärminister Khan motiverar beslutet med att nedstängningen drabbar landets ekonomi ytterst hårt. Khan uppmanar samtidigt befolkningen att fortsätta med social distansering när de återgår till sina arbetsplatser. Skolorna hålls dock stängda och de allmänna kommunikationerna, inklusive inrikesflyget, förblir stoppade. Premiärministern betonar att landet kan stängas igen om pakistanierna inte respekterar restriktionerna. Vid tidpunkten har Pakistan 23 000 bekräftade fall av coronasmittade invånare och 564 döda i covid-19.

  • April

  • Bönerestriktioner upphävs

   Efter ett möte mellan president Arif Alvi och ett antal religiösa ledare upphävs förbudet mot folksamlingar vid bönestunder i moskéerna. På grund av coronapandemin har endast tre till fem personer fått lov att be på samma gång i moskéerna. Förbudet hävs mindre än en vecka innan fastemånaden ramadan inleds. Stora religiösa sammankomster har tidigare orsakat virusutbrott i bland annat Indien. Moskébesökarna måste bära ansiktsmask och hålla ett avstånd på minst två meter. Samlingslokalerna måste desinficeras innan bönerna börjar. Regeringen har varit under hård press att tillåta böner under ramadan. I bland annat Karachi har polisen gripit in mot våldsamma protester mot bönerestriktionerna.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0