Den 22-23 augusti kommer UI att uppdatera sina IT-tjänster

Under uppdateringen kommer vi tyvärr inte kunna svara på e-post, men återkommer så snart vi kan.

Pakistan
Foto: Wikimedia Commons/Executioner

Pakistan

Pakistan i Sydasien bildades vid Brittiska Indiens delning 1947. Landet är en muslimsk republik med en bräcklig demokrati och har under långa perioder styrts av militären. Kärnvapenmakten Pakistan plågas av korruption, fattigdom och militant politisk och religiös extremism. Militären utnyttjar våldsamma islamistgrupper i sin kamp mot ärkefienden Indien. Taktiken har dock slagit tillbaka mot landet självt som skakats av många terrordåd. Ekonomin baseras på jordbruk, textilindustri och remitteringar.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Augusti

  • Konflikten om Kashmir skärps

   Pakistan betecknar Indiens beslut den 5 augusti att återkalla självstyret i Jammu och Kashmir för ”illegalt” (se Indien, Aktuell politik). Islamabad meddelar att Indiens högkommissarie i Pakistan ska skickas hem och att Pakistans ambassadör i New Delhi kallas hem. De diplomatiska och handelsmässiga förbindelserna ska minskas. Pakistan uppmanar det internationella samfundet att ingripa och säger att den pakistanska regeringen kommer att vända sig till FN:s säkerhetsråd.

  • Juli

  • En miljard från IMF

   IMF betalar ut en miljard dollar till Pakistans regering för att "stödja dess ekonomiska reformprogram" och göra landet "mindre ekonomiskt sårbart". Miljarden ingår i det räddningspaket på åtta miljarder dollar som låneorganet beviljat (se April 2019). Pakistans ekonomi lider bland annat av hög inflation och stora budgetunderskott. Khan-regeringen har lovat att frysa de militära utgifterna och skära kraftigt i övriga offentliga kostnader, samt öka skatteintaget.

  • Juni

  • Pengar från Qatar

   Qatar beviljar Pakistan ett ekonomiskt räddningspaket värt tre miljarder dollar. Under det senaste året har även Kina, Saudiarabien och Förenade arabemiraten erbjudit det krisdrabbade Pakistan ekonomisk hjälp.

  • Domstolar inrättas för kvinnliga vittnen

   Högsta domstolen meddelar att fler än 1 000 specialdomstolar ska inrättas runt om i landet vid vilka kvinnor ska kunna vittna utan rädsla för hämndattacker från exempelvis gärningsmän eller släktingar. En liknande domstol inrättades på försök i provinsen Punjab 2017 med lyckat resultat.

  • Stramt budgetförslag

   Regeringen presenterar sin budget för 2019/2020 för parlamentet. Skatteintaget ska öka till motsvarande 36 miljarder dollar (bara 1 procent av pakistanierna beräknas betala någon skatt). Budgetförslaget innehåller också en rad besparingar, bland annat ska samtliga ministrars löner sänkas med 10 procent. Den civila delen av budgeten skärs i förslaget ned med 5 procent medan militärens budget förblir oförändrad. Pakistans ekonomiska politik följs noga av IMF som har beviljat landet ett omfattande räddningspaket (se April 2019).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0