Pakistan

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/pakistan/

Pakistan i Sydasien bildades vid Brittiska Indiens delning 1947. Landet är en muslimsk republik med en bräcklig demokrati och har under långa perioder styrts av militären. Kärnvapenmakten Pakistan plågas av korruption, fattigdom och militant politisk och religiös extremism. Militären utnyttjar våldsamma islamistgrupper i sin kamp mot ärkefienden Indien. Taktiken har dock slagit tillbaka mot landet självt som skakats av många terrordåd. Ekonomin baseras på jordbruk, textilindustri och remitteringar.

Pakistan – Geografi och klimat

Pakistan bildar övergången mellan Centralasien och den indiska subkontinenten. Landet är till ytan nästan dubbelt så stort som Sverige. Pakistan drabbas ofta av jordbävningar, den senaste riktigt svåra inträffade i oktober 2005.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
796 095 km2 (2022) 1
Tid
svensk +4 timmar
Angränsande land/länder
Iran, Afghanistan, Kina, Indien
Huvudstad med antal invånare
Islamabad 1 061 000 (FN-uppskattning 2018)
Övriga större städer
Karachi (14 900 000), Lahore (11 100 000), Faisalabad (3 200 000), Rawalpindi (2 100 000) (folkräkning 2017)
Högsta berg
K2 (Mount Godwin Austen) (8 611 m ö h)
Viktiga floder
Indus
Medelnederbörd/månad
Islamabad 258 mm (aug), 12 mm (nov)
Medeltemperatur/dygn
Islamabad 32 °C (juli), 10 °C (jan)
1. innefattar inte de omstridda områdena Azad Kashmir och Gilgit-Baltistan, vilka tillsammans har en yta på 84 159 kvadratkilometer

Pakistan – Befolkning och språk

Pakistan är världens femte folkrikaste land. Bland flera olika folkslag är punjaberna klart största grupp. Pakistan hyser en av de största flyktingbefolkningarna i världen. De allra flesta av flyktingarna är afghaner, varav hundratusentals har tvingats lämna landet sedan 2023.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
punjaber, pashtuner, sindhier, saraikier, mohajirer, balucher m fl
Antal invånare
235 824 862 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
287 (2020)
Andel invånare i städerna
38 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
27,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,8 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,9 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,6 procent (2022)
Förväntad livslängd
66 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2021)
Förväntad livslängd för män
64 år (2021)
Språk
officiellt språk är urdu, andra viktiga språk är punjabi, sindhi, pashto, saraiki, baluchi och engelska

Pakistan – Religion

Islam är själva förutsättningen för Pakistans existens. Landet grundades 1947 för att skapa ett hem för de muslimer som levde i kolonialtidens Indien. Numera råder starka religiösa motsättningar i samhället, dels mellan shia- och sunnimuslimer, dels mellan fundamentalister och mer toleranta riktningar. Pakistan har stränga lagar mot hädelse. Att kränka islam kan ge dödsstraff.

Pakistan – Utbildning

Det pakistanska skolväsendet är eftersatt. En snabb befolkningsökning frestar på utbildningssektorn, vars budgetanslag genom åren fått stå tillbaka för satsningar på militären. Ambitioner sedan millennieskiftet att rätta till bristerna har haft begränsad framgång. De främsta orsakerna till det är utbredd fattigdom och djupa klassklyftor.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
58,0 procent (2019)
Andel barn som börjar grundskolan
67,6 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
44 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,4 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,2 procent (2021)

Pakistan – Sociala förhållanden

I få länder har ekonomiska framsteg haft så liten inverkan på den sociala utvecklingen som i Pakistan. Mer än en tredjedel av befolkningen lever i fattigdom, trots att landet under långa perioder har haft en snabb ekonomisk tillväxt. Inkomsterna har i stället kommit en liten elit till del.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
90 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
68,4 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
53 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
38 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2022)

Pakistan – Kultur

Kulturen i Pakistan har flera lager: den gamla induskulturen, buddism och islam. De allra flesta pakistanier känner sig dock i första hand som punjaber, sindhier, pashtuner eller balucher. På samma sätt är kulturarvet regionalt förankrat, även om det finns vissa gemensamma drag.

Pakistan – Seder och bruk

I det nästan helt muslimska Pakistan präglas livet av islam, dess levnadsregler och högtider. Det är viktigt att hålla nära kontakt med släktingar och vänner. Gästfrihet är en av de främsta dygderna och besökare tas emot med åtminstone te, kaffe eller kalla drycker, hur fattig värdfamiljen än är. Att tacka nej till erbjuden dryck är oartigt.

Pakistan – Äldre historia

Några av världens äldsta kulturer uppstod för tusentals år sedan längs floden Indus. Det område som i dag utgör Pakistan har under historiens lopp formats av perser, greker, indier, araber, turkar, afghaner och britter. Den kulturella mångfalden medförde att islam var den enda sammanhållande faktorn i den stat som utropades 1947.

Pakistan – Modern historia

Pakistan var redan vid tillblivelsen 1947 en bräcklig statsbildning. Upprepade militärkupper och krig mot Indien har gjort det svårt för demokratin att få fäste. Bitter maktkamp mellan militären och de ledande politikerna har i kombination med ett starkt inflytande från religiös extremism gjort Pakistan till ett av Asiens mest instabila länder.

Pakistan – Politiskt system

Pakistan är enligt författningen en parlamentarisk demokrati och en republik där islam är statsreligion. 2010 begränsades presidentens tidigare vittgående maktbefogenheter till förmån för parlamentet och regeringen. Det finns många politiska partier med skilda inriktningar. Ibland samsas de i omaka allianser för att snart splittras igen.

Pakistan – Demokrati och rättigheter

Pakistan håller regelbundet allmänna val och fri partibildning råder. Men demokratin har ända sedan självständigheten 1947 utmanats av starka särintressen och maktcentra som militären. Först 2013 kunde det första demokratiska maktskiftet genomföras. Författningen garanterar grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter, men i verkligheten ser det annorlunda ut.

Pakistan – Aktuell politik

Pakistan är en muslimsk, parlamentarisk republik där premiärministern och regeringen har den verkställande makten. Demokratin är skör och militären har stort politiskt inflytande bakom kulisserna. Efter parlamentsvalet i februari 2024 valdes PML-N-ledaren Shahbaz Sharif till premiärminister med stöd av PML-N, PPP och några småpartier.

Fakta – politik

Officiellt namn
Islami Jumhuriyah e Pakistan/Islamiska republiken Pakistan
Statsskick
republik
Statschef
president Asif Ali Zardari (2024–)
Regeringschef
premiärminister Shahbaz Sharif (2024–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Muslimska förbundet-Nawaz (PML-N) 75, Pakistanska folkpartiet (PPP) 54, Muttahida Qaumi Movement (MQM) 17, småpartier 12, oberoende kandidater 101 (varav ca 93 är PTI-stödda), ej fördelade mandat 7 (2024)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Pakistans rörelse för rättvisa (PTI) 116, Muslimska förbundet-Nawaz (PML-N) 64, Pakistanska folkpartiet (PPP) 43, mindre partier 34, oberoende 13, ej fördelade mandat 2 (2018)
Valdeltagande
50 procent i parlamentsvalet 2018, 47 procent i parlamentsvalet 2024
Kommande val
parlamentsval 2029

Pakistan – De pashtunska klanområdena

I Pakistan pågår en konflikt mellan staten och klaner sammanfogade med militanta islamister. Konflikten utlöstes när landet 2001 bestämde sig för att stödja den USA-ledda invasionen av Afghanistan samma år. Efter en militäroffensiv 2014 tog en tid av relativt lugn vid, innan inhemska talibaner (TTP) trappade upp våldet från 2021 då talibaner återtog makten i grannlandet.

Pakistan – Utrikespolitik och försvar

Pakistans utrikespolitik präglas av konflikten med Indien som främst kretsar kring det omstridda bergsområdet Kashmir. Det upplevda hotet från Indien innebär enorma satsningar på militären, vars ledning styr delar av utrikespolitiken. Pakistan har nära relationer med Kina, som ger stöd i form av lån och vapen. Med USA har Pakistan samarbetat i kampen mot islamistisk terrorism.

Fakta – försvar

Armén
560 000 man (2022)
Flygvapnet
70 000 man (2022)
Flottan
21 800 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
3,83 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
17,8 procent (2021)

Pakistan – Ekonomisk översikt

Pakistan är Sydasiens näst största ekonomi efter Indien. Sedan nationens tillblivelse 1947 har ekonomin i huvudsak vilat på tre pelare: jordbruk, textilindustri och remitteringar (pengar som pakistanska arbetare i utlandet sänder hem). Den pakistanska ekonomin har beskrivits som "tillväxt utan utveckling".

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
1 597 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
6,0 procent (2022)
Total BNP
376 533 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
22,3 procent (2022)
Industrins andel av BNP
19,8 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
51,5 procent (2022)
Inflation
12,1 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
75,8 procent (2022)
Utlandsskuld
130 433 miljoner US dollar (2021)
Valuta
pakistansk rupie
Varuexport
30 936 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
71 072 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-11,9 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
27 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
textilier, basmatiris, läder och lädervaror, smycken (2021)
Största handelspartner
Kina, Förenade arabemiraten, Saudiarabien, USA (2021)
Mottaget bistånd per invånare
12 US dollar (2021)

Pakistan – Naturtillgångar, energi och miljö

Pakistans viktigaste naturtillgång är fossilgas, som mestadels utvinns i den sydvästliga provinsen Baluchistan. Landet har också olja, men den täcker bara en liten del av behovet. Elbrist och ständiga strömavbrott är svåra problem för såväl hushållen som samhällsekonomin. Pakistan märker av klimatförändringarna främst i form av översvämningar och torka.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
486 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
472 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
95 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
92 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
436,61 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,98 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
184 111 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,8 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
169 428 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Pakistan – Jordbruk och industri

Nästan 40 procent av befolkningen i Pakistan är beroende av jordbruket för sin försörjning och runt en femtedel av landytan är uppodlad. Ändå måste Pakistan importera livsmedel för att maten ska räcka till alla. Industrin står för merparten av landets ekonomiska tillväxt. Den i särklass viktigaste industrigrenen är textilbranschen, som är den enda betydande exportindustrin.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
22,3 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
47,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
4,8 procent (2020)
Industrins andel av BNP
19,8 procent (2022)