Pakistan

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/pakistan/

Pakistan i Sydasien bildades vid Brittiska Indiens delning 1947. Landet är en muslimsk republik med en bräcklig demokrati och har under långa perioder styrts av militären. Kärnvapenmakten Pakistan plågas av korruption, fattigdom och militant politisk och religiös extremism. Militären utnyttjar våldsamma islamistgrupper i sin kamp mot ärkefienden Indien. Taktiken har dock slagit tillbaka mot landet självt som skakats av många terrordåd. Ekonomin baseras på jordbruk, textilindustri och remitteringar.

Pakistan – Geografi och klimat

Pakistan bildar övergången mellan Centralasien och den indiska subkontinenten. Landet är till ytan nästan dubbelt så stort som Sverige. Pakistan drabbas ofta av jordbävningar, den senaste riktigt svåra inträffade i oktober 2005.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
796 095 km2 (2022) 1
Tid
svensk +4 timmar
Angränsande land/länder
Iran, Afghanistan, Kina, Indien
Huvudstad med antal invånare
Islamabad 1 061 000 (uppgift från FN 2018)
Övriga större städer
Karachi (14 900 000), Lahore (11 100 000), Faisalabad (3 200 000), Rawalpindi (2 100 000) (folkräkning 2017)
Högsta berg
K2 (Mount Godwin Austen) (8 611 m ö h)
Viktiga floder
Indus
Medelnederbörd/månad
Islamabad 258 mm (aug), 12 mm (nov)
Medeltemperatur/dygn
Islamabad 32 °C (juli), 10 °C (jan)
1. innefattar inte de omstridda områdena Azad Kashmir och Gilgit-Baltistan, vilka tillsammans har en yta på 84 159 kvadratkilometer

Källor

Pakistan – Befolkning och språk

Pakistan är världens femte folkrikaste land, men invånarna är ojämnt geografiskt fördelade. Bland flera olika folkslag är punjaberna klart största grupp. Pakistan hyser kanske uppemot tre miljoner afghanska flyktingar, en av de största flyktingbefolkningarna i världen.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
punjaber, pashtuner, sindhier, saraikier, mohajirer, balucher m fl
Antal invånare
225 199 929 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
287 (2020)
Andel invånare i städerna
37 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
27,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,8 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,9 procent (2021)
Fertilitetsgrad
3,5 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
48,5 procent (2020)
Förväntad livslängd
67 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
68 år (2019)
Förväntad livslängd för män
66 år (2019)
Språk
officiellt språk är urdu, andra viktiga språk är punjabi, sindhi, pashto, saraiki, baluchi och engelska

Källor

Pakistan – Religion

Islam är själva förutsättningen för Pakistans existens. Landet grundades 1947 för att skapa ett hem för de muslimer som levde i kolonialtidens Indien. Numera råder starka religiösa motsättningar i samhället, dels mellan shia- och sunnimuslimer, dels mellan fundamentalister och mer toleranta riktningar. Landets strikta lagar mot hädelse har fått kritik från omvärlden.

Pakistan – Utbildning

Det pakistanska skolväsendet är svårt eftersatt. En snabb befolkningsökning frestar på utbildningssektorn, vars budgetanslag genom åren fått stå tillbaka för satsningar på militären. Ambitioner sedan millennieskiftet att rätta till bristerna har haft begränsad framgång.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
67,6 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
44 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
58,0 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,5 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,6 procent (2019)

Källor

Pakistan – Kultur

Kulturen i Pakistan har flera lager: den gamla induskulturen, buddism och islam. De allra flesta pakistanier känner sig dock i första hand som punjaber, sindhier, pashtuner eller balucher. På samma sätt är kulturarvet regionalt förankrat, även om det finns vissa gemensamma drag.

Pakistan – Sociala förhållanden

I få länder har ekonomiska framsteg haft så liten inverkan på den sociala utvecklingen som i Pakistan. Trots att landet under långa perioder haft en snabb ekonomisk tillväxt lever var fjärde invånare under den nationella fattigdomsgränsen.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
56 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,2 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
90,1 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
68,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
43 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2020)

Källor

Pakistan – Seder och bruk

I det nästan helt muslimska Pakistan präglas livet av islam, dess levnadsregler och högtider. Samhället är socialt tätt sammansvetsat och det är viktigt att hålla nära kontakt med släktingar och vänner. Gästfrihet är en av de främsta dygderna och besökare tas emot med åtminstone te, kaffe eller kalla drycker, hur fattig värdfamiljen än är. Att tacka nej till erbjuden dryck är oartigt.

Pakistan – Äldre historia

Några av världens äldsta kulturer uppstod för tusentals år sedan längs floden Indus. Det område som idag utgör Pakistan har under historiens lopp formats av perser, greker, indier, araber, turkar, afghaner och britter. Den kulturella mångfalden medförde att islam var den enda sammanhållande faktorn i den stat som utropades 1947.

Pakistan – Modern historia

Pakistan var redan vid tillblivelsen 1947 en bräcklig statsbildning. Upprepade militärkupper och krig mot Indien har gjort det svårt för demokratin att få fäste. Bitter maktkamp mellan militären och de ledande politikerna har i kombination med ett allt starkare inflytande från religiös extremism gjort Pakistan till ett av Asiens mest instabila länder.

Pakistan – Politiskt system

Pakistan är sedan 2010 en parlamentarisk demokrati, men vägen dit har kantats av långa perioder av militärdiktatur. Även inflytelserika storgodsägare och klanledare har i decennier urholkat demokratin. Inte förrän 2013 kunde en demokratiskt vald regering avsluta en hel mandatperiod. Genom valet samma år skedde Pakistans första demokratiska maktskifte.

Pakistan – Demokrati och rättigheter

Demokratin i Pakistan är bräcklig och utmanas av många särintressen och starka maktcentra. 2013 skedde det första demokratiska maktskiftet i landets historia. Författningen garanterar grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter, men i verkligheten ser det annorlunda ut. 

Pakistan – Aktuell politik

I april 2022 valdes Shahbaz Sharif från PML-N till ny premiärminister sedan företrädaren Imran Khan hade fällts i en förtroendeomröstning i parlamentet. Khan och hans parti PTI hade suttit vid makten sedan valet 2018, men fick svårt att infria löften om en välfärdsstat och bättre levnadsvillkor för pakistanierna. Dessutom fick Khan den mäktiga militären emot sig efter att i flera år ha åtnjutit dess stöd.

Fakta – politik

Officiellt namn
Islami Jumhuriyah e Pakistan/Islamiska republiken Pakistan
Statsskick
republik
Statschef
president Arif-ur-Rehman Alvi (2018–)
Regeringschef
premiärminister Shahbaz Sharif (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Pakistans rörelse för rättvisa (PTI) 116, Muslimska förbundet-Nawaz (PML-N) 64, Pakistanska folkpartiet (PPP) 43, mindre partier 34, oberoende 13, ej fördelade mandat 2 (2018) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Muslimska förbundet-Nawaz (PML-N) 129, Pakistanska folkpartiet (PPP) 37, Pakistans rörelse för rättvisa (PTI) 27, MQM 19, småpartier 32, oberoende 26, ej fördelade mandat 2 (2013)
Valdeltagande
50,1 procent i parlamentsvalet 2018, 53,6 procent i parlamentsvalet 2013
Kommande val
provins- och parlamentsval 2023
1. efter fyllnadsval i oktober 2018 har PTI + allianspartiet PML 177, PML-N 85, övriga 80

Källor

Pakistan – De pashtunska klanområdena

I Pakistan pågår en konflikt mellan staten och klaner sammanfogade med militanta islamistiska grupperingar och nätverk. Konflikten utlöstes när landet 2001 bestämde sig för att stödja den USA-ledda invasionen av Afghanistan samma år. Sju områden i nordvästra Pakistan, längs gränsen mot Afghanistan, pekas ofta ut som fästen för motståndsgrupperna.

Pakistan – Utrikespolitik och försvar

Pakistans utrikespolitik präglas av konflikten med Indien som främst kretsar kring Kashmir. Det upplevda hotet från Indien innebär att enorma ekonomiska satsningar görs på militären, vars ledning i praktiken styr stora delar av utrikespolitiken. För USA har Pakistan varit en viktig – men skör – länk i kampen mot islamistiska motståndsgrupper i Afghanistan. Pakistan har nära relationer med Kina, som ger stöd i form av lån och vapen.

Fakta – försvar

Armén
560 000 man (2020)
Flygvapnet
70 000 man (2017)
Flottan
23 800 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
4,0 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
17,4 procent (2020)

Källor

Pakistan – Ekonomisk översikt

Pakistan är Sydasiens näst största ekonomi efter Indien. Sedan nationens tillblivelse 1947 har ekonomin i huvudsak vilat på tre pelare: jordbruk, textilindustri och remitteringar (pengar som pakistanska arbetare i utlandet sänder hem). Den pakistanska ekonomin har beskrivits som "tillväxt utan utveckling".

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 189 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
3,9 procent (2021)
Total BNP
262 610 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
23,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
17,7 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
53,8 procent (2020)
Inflation
11,2 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
87,6 procent (2020)
Utlandsskuld
116 506 miljoner US dollar (2020)
Valuta
pakistansk rupie
Varuexport
21 943 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
43 532 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
0,3 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
26 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
textilier (sängkläder, handdukar, kläder, bomullstyger, bomullsgarn), basmatiris, läder och lädervaror, smycken (2019)
Största handelspartner
Export: USA, Kina, Storbritannien, Tyskland. Import: Kina, Förenade arabemiraten, USA, Indonesien (2019)
Bistånd per person
12 US dollar (2017)

Källor

Pakistan – Naturtillgångar, energi och miljö

Pakistans viktigaste naturtillgång är naturgas, som främst utvinns i den sydvästliga provinsen Baluchistan. Landet har också egna oljetillgångar, men de täcker bara en liten del av behovet. Elbrist och ständiga strömavbrott är svåra problem för såväl hushållen som samhällsekonomin. Pakistan märker av klimatförändringarna i form av översvämningar och torka.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
486 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
472 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
190 570 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,9 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
43,4 procent (2019)

Källor

Pakistan – Jordbruk och industri

Jordbruket försörjer nästan hälften av Pakistans befolkning. Ungefär en femtedel av landytan är uppodlad. Ändå kan Pakistan inte producera tillräckligt med mat utan tvingas importera. Industrin står för huvuddelen av den ekonomiska tillväxten i landet. Pakistans i särklass viktigaste industrigren är textilbranschen, som är den enda betydande exportindustrin.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
23,1 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
47,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
4,8 procent (2020)
Industrins andel av BNP
17,7 procent (2020)

Källor