UI är stängt 20 december–6 januari

Vi öppnar åter den 7 januari. Under tiden går det bra att skicka e-post till info@ui.se. Vi svarar så fort vi har möjlighet.

Jemen
Foto: Shutterstock/Claudiovidri

Jemen

Republiken Jemen bildades 1990 när det konservativa Nordjemen och det socialistiska Sydjemen gick samman. Då skapades ett för regionen ovanligt demokratiskt styresskick med flerpartisystem och fria val, men samarbetet gnisslade och efter ett kort inbördeskrig kom nordsidan att dominera. Separatistiska strävanden i både norr och söder har lett till återkommande oroligheter. Sedan 2015 rasar fullt krig med grannstater inblandade. Huvudstaden hålls av Iranstödda rebeller, som bekämpas med bombanfall av en saudiskt ledd sunniallians på regeringens sida. Den mänskliga nöden växer i krigets spår.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • December

  • Kärvande samarbete kring avtal

   Det har gått en månad sedan regeringen och sydseparatisterna slöt avtal om att återuppta sitt samarbete, tillsätta en gemensam ministär och samordna sina militära styrkor. Men när Riyadöverenskommelsens tidsgräns, en månad, löper ut har det inte skett. Parterna anklagar varandra för att inte uppfylla avtalet. Snart har det också gått ett år sedan regeringssidan och huthirebellerna enades om vapenvila i hamnstaden al-Hudayda (se 13 december 2018), men även i det fallet har inte alla delar av överenskommelsen genomförts.

  • November

  • Regeringen återvänder till Aden

   Premiärminister Muin Abd al-Malik Said och fyra andra ministrar i den saudiskt ledda regeringen återvänder från Riyad till Aden som ett led i uppgörelsen med separatiströrelsen i söder. Presidenten följer inte med: han har upphållit sig i Saudiarabien alltsedan huthirebellerna intog huvudstaden Sanaa, även om hans sida i konflikten har haft Aden som högkvarter i hemlandet.

  • Ny regering bildas efter avtal

   Jemens internationellt erkända regering och representanter för Sydjemen skriver under sitt nya samarbetsavtal. Enligt den så kallade Riyadöverenskommelsen ska de också bilda en ny regering med tolv ministrar ur vardera lägret. Deras samlade militära styrkor underställs försvars- och inrikesdepartementen. Saudiarabiens kronprins utlovar fortsatt saudiskt stöd, medan FN:s fredssamordnare hoppas att det nu också ska bli lättare att få till en bredare fredsuppgörelse, mellan regeringssidan i Jemen och huthirebellerna.

  • Oktober

  • Avtal mellan regeringen och sydseparatisterna

   Förhandlingar har lett till en överenskommelse mellan huthirebellernas motståndare: Jemens internationellt erkända regering och separatiströrelsen i söder. Det sker efter en tid av öppna strider mellan parterna som tvingat regeringen att lämna hamnstaden Aden (se Augusti 2019). Att förlora Aden var en svår motgång för den saudiskt stödda regeringen, som tidigare drivits bort från huvudstaden Sanaa av huthierna. Det nya avtalet leder till att Saudiarabien tar samlat befäl över regeringssidans och sydseparatisternas styrkor, som ska återuppta sitt samarbete. Förenade arabemiraten, som vid striderna i söder stödde separatisterna (och alltså hamnade i saudiernas motståndarläger) har också samtyckt till att lämna ifrån sig posteringar. Därmed finns det åter en huvudsaklig konfliktlinje i Jemen: på ena sidan de shiamuslimska huthirebellerna med stöd av Iran, på andra sidan regeringen och sydseparatisterna med stöd av de närmaste grannländerna.

  • September

  • Huthierna släpper fångar

   Huthirebellerna har ensidigt frigett 290 fångar som ett led i FN:s fredsinitiativ, uppger Internationella rödakorskommittén. FN:s fredssamordnare säger att han hoppas få se fler åtgärder av den typen. I den överenskommelse som de krigförande parterna slöt i Sverige i december 2018 var utväxling av fångar en av punkterna. Dagen före beskedet har huthierna gett sin bild av läget efter strider vid gränsen mot Saudiarabien, nära Najran: där säger sig huthierna ha dödat 200 motståndare och tagit 2 000 till fånga.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0