Jemen
Foto: Shutterstock/Claudiovidri

Jemen

Republiken Jemen bildades 1990 när det konservativa Nordjemen och det socialistiska Sydjemen gick samman. Då skapades ett för regionen ovanligt demokratiskt styresskick med flerpartisystem och fria val, men samarbetet gnisslade och efter ett kort inbördeskrig kom nordsidan att dominera. Separatistiska strävanden i både norr och söder har lett till återkommande oroligheter. Sedan 2015 rasar fullt krig med grannstater inblandade. Huvudstaden hålls av Iranstödda rebeller, som bekämpas med bombanfall av en saudiskt ledd sunniallians på regeringens sida. Den mänskliga nöden växer i krigets spår.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Juni

  • Saudi-allians undgår FN-kritik

   I FN:s årsrapport om barn i krig slipper den saudiskt ledda allians som bekämpar huthibellerna i Jemen stå på "skamlistan" över ansvariga. Det sker trots att FN-rapporten säger att kriget i Jemen krävde 222 barns liv 2019 och att det skedde fyra anfall mot sjukhus och skolor. Organisationer som Human Rights Watch (HRW) är upprörda och framhåller att också andra stormakter undgår FN-kritik för hur de behandlar barn i väpnade konflikter.

  • Givarmöte fyller halva behovet

   FN får in löften om hjälp till Jemen vid en givarkonferens, men utfästelserna sträcker sig inte så långt att det räcker till behoven året ut. Bistånd för 1,35 miljarder dollar utlovas av 30 länder, men FN-organisationerna har beräknat att det behövs drygt 2,4 miljarder. Saudiarabien står värd för det virtuella givarmötet, som hålls mer än fem år efter det att landet gick in militärt i Jemen, och utlovar en halv miljard dollar. Storbritannien och USA, som båda är stora vapenleverantörer till saudierna, utlovar 200 respektive 225 miljoner dollar. Enligt FN:s generalsekreterare äventyras 30 av 41 större FN-program i Jemen om inte mer pengar flyter in. 

  • Maj

  • FN-vädjan för Jemen

   Det faktum att coronapandemin nått Jemen får förödande effekter inte minst för barnen, varnar flera FN-organisationer i en gemensam vädjan om stöd. 2,4 miljarder dollar behövs senast vid årets slut varav 180 miljoner för insatser mot covid-19, enligt Mark Lowcock, undergeneralsekreterare i FN med ansvar för humanitära insatser. Fler än tolv miljoner barn behöver nödhjälp. Utöver de två miljoner jemenitiska barn som går miste om sin skolgång till följd av inbördeskriget har skolor för ytterligare fem miljoner elever stängts för att minska risken för smittspridning. 

  • Strid mellan tidigare alliansbröder

   Sydseparatiser och styrkor som strider för Jemens regering råkar i strid om Zinjibar, huvudstad i Abyan på sydkusten, öster om Aden. Dödsoffer ska ha krävts i båda lägren. Sammanstötningen bottnar i att alliansen mellan regeringen och Söderns övergångsråd återigen har brakat samman (se 26 april). Från separatisthåll hävdas att motståndarna i Zinjibar tillhör islamistpartiet al-Islahs väpnade gren, som stöder regeringen.

  • Både huthier och regering måste ta itu med smitta

   Huthirebellerna bekräftar det första dödsoffret i virussjukdomen covid-19 i huvudstaden Sanaa: en man från Somalia som hittats död på ett hotell. Därmed är det klarlagt att coronasmittan finns både i delar av Jemen som de shiamuslimska rebellerna håller och i områden som regeringssidan eller dess allierade kontrollerar.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0