Jemen
Foto: Shutterstock/Claudiovidri

Jemen

Republiken Jemen  bildades 1990 när det konservativa Nordjemen och det socialistiska Sydjemen gick samman. Då skapades ett för regionen ovanligt demokratiskt styresskick med flerpartisystem och fria val, men samarbetet gnisslade och sedan ett kort inbördeskrig 1994 kom nordsidan att dominera helt. Separatistiska strävanden i både norr och söder har lett till återkommande oroligheter och våld. Eskalerande protester mot regimen under 2011 ledde till att president Saleh avgick efter tre decennier vid makten. Hans efterträdare jagades på flykt av Iran-stödda rebeller som intagit huvudstaden och stora delar av västra och södra Jemen. Rebellerna bekämpas med bombanfall av en sunnimuslimsk allians ledd av Saudiarabien, och den mänskliga nöden växer i krigets spår.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • April

  • USA-stöd till Jemenkrig fortsätter efter Trump-veto

   Donald Trump gör bruk av presidentens vetorätt för att backa upp regimen i Saudiarabien. De folkvalda i USA har gjort flera försök att avsluta stödet till de saudiskt ledda krigsinsatserna i Jemen, och det Trumps veto stoppar är ett förslag som antagits av båda kongressens kamrar. Även partikamrater till Trump har röstat för att stoppa stödet. USA har sedan tidigare sålt vapen till Saudiarabien, men också hjälpt till med bland annat underrättelseuppgifter inför den saudiskt ledda alliansens flyganfall. Det är mycket ovanligt att kongressen röstar för att begränsa presidentens makt över krigsinsatser.

  • FN: Parterna lovar reträtt

   Jemens regering och huthirebellerna har enligt FN gått med på en detaljerad plan för hur trupptillbakadragandet ska ske från al-Hudayda. Löften om lokal reträtt gav parterna redan i samband med fredsförhandlingar i Sverige i slutet av 2018, men löftena har ännu inte uppfyllts. FN-sändebudet Marin Griffiths offentliggör ingen tidsplan.

  • Anfallande allians utlovar mat under fastan

   Jemens svältande befolkning ska lagom till fastemånaden ramadan, som i år inleds i början av maj, få matbistånd för 200 miljoner dollar från Saudiarabien och Förenade arabemiraten. Båda länderna ingår i den militärallians som strider mot en shiitisk rebellrörelse i Jemen och håller igång det krig som stör livsmedelsförsörjningen och skickar upp matpriserna i skyn. Traditionen under ramadan är, överallt i den muslimska världen, att dagtimmarnas fasta avlöses av festmåltider efter skymningen.

  • Nödhjälpslager blockeras

   FN:s livsmedelsprogram WFP tvingas ställa in arbetet vid ett nödhjälpslager nära al-Hudayda ”av säkerhetsskäl”. Enligt regeringssidan – som kontrollerar själva magasinen – är anledningen att huthirebellerna inte ger hjälparbetare tillträde. Det betyder att åtgärder som planeras för att rädda spannmålen från insektsangrepp inte kan genomföras (se 20 mars). I den överenskommelse som slöts i Sverige utfäster sig de krigförande parterna att inte hindra humanitära insatser och spannmålslagret nämns uttryckligen.

  • Mars

  • Fyra år med flyganfall – barn dör på klinik

   Fyra barn och sju vuxna dör på ett landsbygdssjukhus nära saudiska gränsen när en bensinstation intill beskjuts. Det har gått fyra år sedan en saudiskt ledd militärallians inledde anfall mot den shiitiska huthirörelsen som kontrollerar viktiga delar av Jemen – men alliansen har inte lyckats besegra huthierna. I hamnstaden al-Hudyada håller, i huvudsak, en lokal vapenvila som parterna enats om i Sverige (se 13 december 2018), men alla delar i avtalet har inte uppfyllts: lokalt trupptillbakadragande och utväxling av fångar har inte skett.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0