Irak
Foto: Shutterstock/rasoulali

Irak

I det bördiga Mesopotamien vid floderna Eufrat och Tigris växte det som kallas mänsklighetens första civilisation fram för 5 000 år sedan. I vår tid har Irak härjats av våld och död, först under diktatorn Saddam Hussein och sedan genom invasion och inbördeskrig. Saddam störtades 2003 efter en USA-ledd invasion, som följts av blodig konflikt främst mellan sunni- och shiamuslimska grupper. Men Iraks regering har stärkt sin position genom att extremistgruppen IS, som under några år haft kontroll över delar av landet, nu är besegrad.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Juni

  • Amerikanska intressen beskjuts

   En rad attacker med granater eller raketer har under ungefär en veckas tid riktats mot amerikanska intressen i Irak. Ingen har tagit på sig attackerna men projektilerna uppges vara avlossade från områden där det finns väpnade shiagrupper. Inga dödsoffer har rapporterats. Attackerna – mot militärbaser och oljeanläggningar där det finns amerikansk personal – uppfattas som stödmarkeringar för Iran i den konflikt med krigshot som pågår mellan Washington och Teheran.

  • USA tillåter Iranhandel trots sanktioner

   USA förlänger Iraks undantag från sanktionerna mot Iran. Gas- och oljehandeln mellan Iran och Irak kan fortsätta i ytterligare 90 dagar utan amerikanska straffåtgärder. Energiförsörjningen i Irak är starkt beroende av importen och elkonsumtionen i Irak ökar under sommarhettan. En upprepning av 2018 års protestvåg befaras om det skulle bli stora störningar i tillgången på el.

  • ”Kungafamilj” leder kurdiskt självstyre

   Två kusiner leder nu det kurdiska självstyret i Irak i och med att Masrour Barzani utses till premiärminister av det regionala parlamentet. Han efterträder Nechirvan Barzani som dagen innan har installerats på den regionala presidentposten (se 28 maj). Familjen Barzani har sådant grepp om maktpositionerna att klanen närmast fungerar som en kunglig dynasti: Massoud Barzani (far till Masrour, farbror till Nechirvan) väntas fungera som ”grå eminens” trots att han inte längre har någon formell befattning i de statliga institutionerna. Partiet KDP grundades av farfar Mustafa Barzani (1903–1979).

  • Gröna zonen i Bagdad öppnad

   Vägarna genom den tidigare så slutna ”gröna zonen” i Bagdad öppnas nu helt, i samband med firandet av högtiden id al-fitr. Zonen på västra sidan om floden Tigris har en historia som maktens säte under Saddam Hussein, men har också – av säkerhetsskäl – varit avspärrad för majoriteten av medborgarna sedan den USA-ledda invasionen 2003 då diktatorn störtades (se 25 oktober 2018).

  • Tribunal mot IS på dagordningen

   Sveriges regering håller ett internationellt möte för att dryfta hur en tribunal för att pröva misstänkta för brott begångna av IS skulle kunna genomföras. I mötet på tjänstemannanivå deltar bland andra flera västländer och FN. Från läger i kurdiskt kontrollerade områden i Syrien har flera länder börjat hämta hem föräldralösa barn och kvinnor med anknytning till IS.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0