Irak
Floden Tigris rinner i nord-sydlig riktning genom hela landet. Foto: Lena Ha/Shutterstock.

Irak

I det bördiga Mesopotamien vid floderna Eufrat och Tigris växte mänsklighetens första civilisation fram för 5 000 år sedan. I vår tid har Irak härjats av våld och död, först under diktatorn Saddam Hussein, sedan genom invasion och inbördeskrig. Saddam störtades 2003 efter en USA-ledd invasion, som följts av konflikter främst mellan sunni- och shiamuslimska grupper. Iraks regering stärkte sin position när extremistgruppen IS, som under några år hade kontroll över delar av landet, kunde besegras. Men förvandlingen till demokratisk stat kantas av motgångar och Irak ansätts av anspråk på inflytande från USA och Iran. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Mars

  • Handel med Iran tillåts, i en månad

   USA beviljar undantag från sanktioner för Iraks behov av import från Iran, men undantaget är det kortaste hittills: bara en månad. När USA 2018 återinförde sanktioner mot Iran, särskilt dess energibransch, gjorde man undantag för Irak där bland annat elbrist kan utlösa kravaller och politiskt våld och ge större spelrum för iranska intressen. Att USA trots allt ännu låter Irak handla med Iran antas bero på att Washington inte vill störa Adnan al-Zurfis ansträngningar att bilda regering (se 17 mars).

  • Beslut på riksnivå mot coronasmitta

   De flesta av Iraks provinser har fattat beslut om regionala åtgärder som utegångsförbud mot coronapandemin; smittspridningen är stor inte minst i grannlandet Iran, där det också finns många dödsoffer. I Irak har 20 dödsfall bekräftats och nu inför Irak åtgärder som gäller hela landet för att motverka spridningen av viruset. Skolor, samlingsplatser och internationella flygplatser hålls stängda. Gränsen mot Iran är stängd sedan flera veckor, men myndigheterna har svårt att stoppa bland annat religiösa massmöten där risken för smittspridning är stor. Shialedaren Muqtada al-Sadr har fortsatt att samla sina anhängare till stormöten i Kufa och i den tätt befolkade Sadrstaden i Bagdad. 

  • Oljepriskrig oroar Irak

   Sjunkande oljepriser väcker oro i Irak, där olja utgör över 90 procent av statens inkomster. Olja handlas nu internationellt för under 30 dollar per fat, medan Iraks förslag till statsbudget för 2020 bygger på nästan dubbla priset, 56 dollar per fat. Två viktiga förklaringar till att priserna rasat: coronapandemin har lett till att Kinas efterfrågan på olja har minskat avsevärt. Saudiarabien, som därför har tappat intäkter, försöker istället kapa åt sig marknadsandelar genom att sänka priset (saudierna kan utvinna olja billigare än konkurrentländer). I hopp om att priserna ska vända uppåt försöker Irak hitta saker att spara in på, men staten har stora utgifter: löner till fyra miljoner statsanställda, pensioner till tre miljoner människor och försörjningsstöd till en miljon.

  • Ny regeringsbildare utnämnd

   Adnan al-Zurfi, tidigare guvernör i den shiamuslimskt dominerade provinsen Najaf, får presidentens uppdrag att försöka bilda regering. Han har 30 dagar på sig att få till en ministär som godkänns i parlamentet. Till de tidigare svårigheter som råder i Irak tillkommer nu att hantera coronapandemin. Smittan har konstaterats hos 154 personer och elva dödsfall är kända. Tills vidare leds en expeditionsministär av Adil Abd al-Mahdi, som avgick i december efter en folklig protestvåg (se främst 1 december 2019 och 7 februari 2020).

  • Regeringsbildare hoppar av

   Muhammad Allawi avsäger sig uppdraget att bilda regering (se 1 december 2019 och 1 februari 2020). Tre gånger har omröstningar i parlamentet om Allawis förslag till ministär varit planerade, men inte genomförts. President Barham Salih har två veckor på sig att utse en ny regeringsbildare. Den som blir premiärminister ska inte bara handskas med de återkommande gatuprotester som är riktade mot Iraks politiska elit, utan också hitta ett sätt att navigera genom de oroliga vatten som skapas av att både USA och Iran vill ha inflytande över Irak.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0