Irak
Floden Tigris rinner i nord-sydlig riktning genom hela landet. Foto: Lena Ha/Shutterstock.

Irak

I det bördiga Mesopotamien vid floderna Eufrat och Tigris växte mänsklighetens första civilisation fram för 5 000 år sedan. I vår tid har Irak härjats av våld och död, först under diktatorn Saddam Hussein, sedan genom invasion och inbördeskrig. Saddam störtades 2003 efter en USA-ledd invasion, som följts av konflikter främst mellan sunni- och shiamuslimska grupper. Iraks regering stärkte sin position när extremistgruppen IS, som under några år hade kontroll över delar av landet, kunde besegras. Men förvandlingen till demokratisk stat kantas av motgångar och Irak ansätts av anspråk på inflytande från USA och Iran. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2024

  • Februari

  • Västmakter anfaller Iranstödda grupper

   USA genomför flyganfall mot milisgrupper i Irak och Syrien som vedergällning för tre amerikanska soldaters död i Jordanien den 28 januari. Dödsoffer rapporteras, men uppgifter om huruvida även civila dör är motstridiga. Dagen efter anfalls även huthirörelsen i Jemen. Vidare, den 7 februari, dör ledare inom en proiransk grupp i Bagdad när deras bil träffas av en amerikansk drönare. Sedan början på Gazakriget i oktober 2023, där USA har deklarerat stöd för Israels insatser efter terrordåd av den palestinska Hamasrörelsen, har amerikanska och allierade styrkor i regionen angripits minst 165 gånger. Olika väpnade grupper pekas ut, alla Iranstödda, men direkta stridshandlingar i Iran mellan USA och Iran har hittills inte rapporterats. Amerikanska och brittiska anfall mot huthierna i Jemen sker därför att huthirebeller angriper civil sjöfart i Röda havet med hänvisning till palestiniernas lidande.

 • 2023

  • December

  • Beslutsorgan på provinsnivå återkommer

   För första gången på ett årtionde hålls regionala val i alla de 15 provinser som inte har kurdiskt självstyre. Det ses som ett test för premiärminister al-Sudani, som har låtit återinföra regionalvalen. Folkvalda regionala rådsförsamlingar infördes efter diktatorn Saddam Husseins fall 2003, men de kom så småningom att uppfattas som arenor för korrupta maktspelare. I flera år har råden varit avskaffade som resultat av en protestvåg. Valmyndigheten uppger när merparten av rösterna räknats att Iranvänliga partier har fått flest röster i södra och centrala Irak. I Bagdad har dock sunnipartier det starkaste stödet. På regional nivå fatas beslut om vård, utbildning och transporter. Dessutom utser råden guvernörer.

  • November

  • Irak blir spelplan för USA och dess fiender

   Amerikanskt stridsflyg utför två anfall mot en Iranstödd milis i Irak. Nio milismän rapporteras dödade i milisen al-Hashd al-Shaabi, en paramilitär paraplyorganisation som sympatiserar med regimen i Iran även om den på senare år har knutits till Iraks reguljära försvarsmakt. USA:s anfall mot milisen bottnar i att amerikanska styrkor i Irak och Syrien, 2 500 repektive 900 soldater, den senaste tiden har attackerats mer än 70 gånger. De attackerna kopplas i sin tur till pågående krig mellan Israel och den Iranstödda palestinska Hamasrörelsen. Amerikanerna angrips av sympatisörer till Hamas. Iraks premiärminister gör efter flyganfallen en markering mot USA och uppmanar Washington att avstå från stridshandlingar på irakiskt område.

  • Talmannen avsatt av domstol

   Muhammad al-Halbusi, Iraks mest inflytelserike sunnimuslimske politiker, tvingas lämna talmansposten i parlamentet som han haft sedan 2018. Beslutet fattas av Iraks högsta domstol, som också förklarar att en annan sunnipolitikers mandat som parlamentsledamot har upphört. Bakom beslutet finns inbördes motsättningar mellan de två partikamraterna, med inslag som anklagelser om dokumentförfalskning. Domstolsbeslutet kan inte överklagas men tre ministrar, partikamrater till Halbusi, avgår i protest och partiet Taqaddum aviserar sin avsikt att framgent bojkotta val. Förste vice talman Muhsin al-Mandalawi träder in på talmansposten i väntan på att en ny talman utses. I enlighet med det etniskt baserade maktdelningssystem mellan främst araber och kurder som råder sedan diktatorn Saddam Hussein avsattes 2003 ska Iraks federala president vara kurd, premiärministern shiamuslim och parlamentets talman sunnimuslim.

  • September

  • Fusk och slarv bakom brandkatastrof

   I staden Qaraqosh i norr omkommer 107 människor i en brand i samband med ett bröllop. Fler än 900 personer har varit samlade i en lokal för max 400 som dessutom är ett svartbygge, enligt rapporter från staden nära Mosul som har kristen befolkning. Tragedin leder till att borgmästaren, kommunchefen, brandchefen och flera andra befattningshavare får sparken när inrikesdepartementet ingriper.

Till kalendariet
10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick

Varukorg

Totalt 0