Irak
Floden Tigris rinner i nord-sydlig riktning genom hela landet. Foto: Lena Ha/Shutterstock.

Irak

I det bördiga Mesopotamien vid floderna Eufrat och Tigris växte mänsklighetens första civilisation fram för 5 000 år sedan. I vår tid har Irak härjats av våld och död, först under diktatorn Saddam Hussein, sedan genom invasion och inbördeskrig. Saddam störtades 2003 efter en USA-ledd invasion, som följts av konflikter främst mellan sunni- och shiamuslimska grupper. Iraks regering stärkte sin position när extremistgruppen IS, som under några år hade kontroll över delar av landet, kunde besegras. Men förvandlingen till demokratisk stat kantas av motgångar och Irak ansätts av anspråk på inflytande från USA och Iran. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Juni

  • Turkiet till offensiv i norra Irak

   Turkiet inleder en flyg- och markoffensiv i norra Irak i jakt på kurdiska rebeller. Några dagar tidigare har flygräder genomförts i samma syfte. Offensiverna motiveras med att kurdisk gerilla anfallit turkiska polis- och militärposteringar vid gränsen från baser i bergen i norra Irak. Kurdiska gerillabaser är inte uttryckligen tillåtna och PKK ogillas men tolereras av det kurdiska självstyret i Irak. Hos centralregeringen i Bagdad väcker Turkiets agerande irritation och diplomatiska protester.

  • USA-soldater ska bli färre

   USA och Iraks nya regering har kommit överens om de amerikanska styrkorna på irakisk mark (se 5 januari 2020). Antalet soldater ska dras ned under de kommande månaderna är beskedet i ett gemensamt uttalande där inga detaljer ges. Washington har lovat att USA inte strävar efter permanent militär närvaro i Irak. Baghdad lovar för sin del att beskydda de baser där det finns amerikansk personal, detta efter återkommande raketattacker som antas ha utförts av proiransk milis (se 27 januari).

  • Regeringen fulltalig

   Den nya regeringen är fulltalig. Parlamentet godkänner de sju sista ministrarna (se 6 maj). Ihsan Israil, tidigare oljebolagschef, blir oljeminister i en besvärlig tid som präglas av låga priser (som ger skrala inkomster till statskassan), Opec-beslut om nedskärningar av produktionen och amerikanska anspråk på inflytande över hur Irak ska sköta sina affärer på energimarknaden. Utrikesminister blir Fuad Hussein, tidigare finansminister och kurdisk veteranpolitiker. Han är den enda av ministrarna som också hade en post i den förra regeringen.

  • Maj

  • Irak vädjar om pengar till löner

   Den nye finansministern Ali Allawi gör sin första utlandsresa, till Saudiarabien för att dryfta oljeprisraset. I klartext: för att be grannarna om hjälp, eftersom bristen på oljeintäkter gör att statskassan gapar tom. I april fick Irak bara in 1,4 miljarder dollar på att sälja råolja och det samtidigt som enbart lönerna till offentliganställda kostar 4 miljarder i månaden. Allawi väntas också åka till Förenade arabemiraten och till Kuwait. En möjlighet, som enligt uppgifter till nyhetsbyrån AFP övervägdes av den förra regeringen, är att be Kuwait att få skjuta upp den månatliga betalningen av det krigsskadestånd som Irak fortfarande betalar sedan Saddam Husseins invasion av Kuwait 1990, som ledde till krig och till att mängder av oljekällor stacks i brand.

  • Klartecken för ny regeringschef

   Mustafa al-Kadhimi godkänns av parlamentet som premiärminister (se 1 december 2019 och 9 april 2020). In i det sista käbblar partierna om ministerposterna och sju av de 22 platserna förblir vakanta tills vidare, bland dem jobben som utrikesminister respektive oljeminister. Ali Allawi, som haft flera ministerposter tidigare, blir finansminister och försvarsstabens chef Uthman al-Ghanimi blir försvarsminister. Från USA, som är till freds med att Irak fått en ny regering, kommer beskedet att Washington åter förlänger Iraks undantag från sanktionerna mot Iran: Irak kan nu i 120 dagar köpa el från Iran utan att drabbas av amerikansk bestraffning (se 26 april).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0