Irak
Floden Tigris rinner i nord-sydlig riktning genom hela landet. Foto: Lena Ha/Shutterstock.

Irak

I det bördiga Mesopotamien vid floderna Eufrat och Tigris växte mänsklighetens första civilisation fram för 5 000 år sedan. I vår tid har Irak härjats av våld och död, först under diktatorn Saddam Hussein, sedan genom invasion och inbördeskrig. Saddam störtades 2003 efter en USA-ledd invasion, som följts av konflikter främst mellan sunni- och shiamuslimska grupper. Iraks regering stärkte sin position när extremistgruppen IS, som under några år hade kontroll över delar av landet, kunde besegras. Men förvandlingen till demokratisk stat kantas av motgångar och Irak ansätts av anspråk på inflytande från USA och Iran. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2024

  • Juni

  • Kyrkoledare återvänder till Bagdad

   Patriarken Raphael Sako får återuppta sin position som Kaldeiska kyrkans ledare i Bagdad efter beslut av premiärminister al-Sudani. I ett år har Sako levt i inre exil i Kurdistan, som har regionalt självstyre, till följd av en konflikt mellan kristna grupper (se 15 juli 2023). Kaldeiska kyrkoledare är nyckelpersoner i kontakterna mellan Iraks styrande och den kristna minoriteten. Sakos kyrka är katolsk och patriarken har bland annat spelat en avgörande roll i samband med besök av påve Franciskus 2021. 

  • Maj

  • 20-årig FN-insats ska avvecklas

   På begäran av regeringen i Bagdad avvecklar FN en insats i Irak som har pågått i över 20 år. FN:s säkerhetsråd röstar enhälligt för att stödinsatsen Unami, som inrättades efter det att en USA-ledd militär allians drev bort diktatorn Saddam Hussein från makten 2023, ska upphöra i slutet av 2025. Inom Unami finns cirka 700 anställda som har i uppdrag att bistå Iraks styrande med politiskt statsbyggande, till exempel att genomföra val, skapa utrymme för civilsamhället och ge råd om statsapparatens uppbyggnad. Samhällsbygget i Irak har fortfarande stora brister, bland annat i fråga om att utreda anklagelser om korruption, men det finns också ett växande motstånd mot FN:s närvaro och mot internationell inblandning i statens funktioner. Analytiker konstaterar att avvecklingen av Unami ger premiärminister Sudani en förändring som kan åberopas som framgång inför väljarna.

  • April

  • Stränga straff för hbtq-brott

   Iraks parlament antar en lag som förbjuder sexuella relationer mellan personer av samma kön. Straffen kan bli 10 till 15 år fängelse. Även transsexuella personer och medicinska behandlingar av transsexuella kriminaliseras. Vårdansvariga läkare ska kunna dömas till tre år fängelse. Tidigare har fällande domar kunnat meddelas byggt på vaga moraliska grunder i strafflagen. Nu inryms de nya reglerna i ändringar av en lag mot prostitution; det blir också straffbart, med minst sju års fängelse, att förespråka sex mellan personer av samma kön.

  • Februari

  • Västmakter anfaller Iranstödda grupper

   USA genomför flyganfall mot milisgrupper i Irak och Syrien som vedergällning för tre amerikanska soldaters död i Jordanien den 28 januari. Dödsoffer rapporteras, men uppgifter om huruvida även civila dör är motstridiga. Dagen efter anfalls även huthirörelsen i Jemen. Vidare, den 7 februari, dör ledare inom en proiransk grupp i Bagdad när deras bil träffas av en amerikansk drönare. Sedan början på Gazakriget i oktober 2023, där USA har deklarerat stöd för Israels insatser efter terrordåd av den palestinska Hamasrörelsen, har amerikanska och allierade styrkor i regionen angripits minst 165 gånger. Olika väpnade grupper pekas ut, alla Iranstödda, men direkta stridshandlingar i Iran mellan USA och Iran har hittills inte rapporterats. Amerikanska och brittiska anfall mot huthierna i Jemen sker därför att huthirebeller angriper civil sjöfart i Röda havet med hänvisning till palestiniernas lidande.

 • 2023

  • December

  • Beslutsorgan på provinsnivå återkommer

   För första gången på ett årtionde hålls regionala val i alla de 15 provinser som inte har kurdiskt självstyre. Det ses som ett test för premiärminister al-Sudani, som har låtit återinföra regionalvalen. Folkvalda regionala rådsförsamlingar infördes efter diktatorn Saddam Husseins fall 2003, men de kom så småningom att uppfattas som arenor för korrupta maktspelare. I flera år har råden varit avskaffade som resultat av en protestvåg. Valmyndigheten uppger när merparten av rösterna räknats att Iranvänliga partier har fått flest röster i södra och centrala Irak. I Bagdad har dock sunnipartier det starkaste stödet. På regional nivå fatas beslut om vård, utbildning och transporter. Dessutom utser råden guvernörer.

Till kalendariet
10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick

Varukorg

Totalt 0