Swaziland – Jordbruk

Fyra femtedelar av befolkningen i Swaziland livnär sig på jordbruk. Vanligast är små familjejordbruk på mark som formellt tillhör kungen. Den allra viktigaste grödan för hushållen är majs. Ett stort problem för bönderna är återkommande torka som leder till matbrist och ibland hungersnöd.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

89488

Gratis nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

Varukorg

Totalt 0