Eswatini/Swaziland

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/swaziland/

Det lilla kungadömet Swaziland (Eswatini) har en kort gräns mot Moçambique i öster och är i övrigt omgivet av Sydafrika. Landet var ett brittiskt protektorat fram till självständigheten 1968. En maktkamp mellan den regerande kungafamiljen och oppositionspartier har pågått i årtionden. Kungadömet är i huvudsak ett jordbruksland, men många swazier arbetar i Sydafrika och skickar hem pengar.

Efter självständigheten från Storbritannien behöll kungadömet det koloniala namnet Swaziland, men 2018 bytte landet formellt namn till eSwatini (se faktarutan). I Landguiden håller vi fast vid det i Sverige etablerade namnet Swaziland.

Eswatini – Geografi och klimat

Eswatini är ungefär lika stort som Värmland. Landet gränsar i öster till Moçambique och är i övrigt omslutet av Sydafrika. Eswatini rymmer såväl höga bergskedjor som bördigt lågland. Hårt utnyttjande av savann- och stäppområden för bland annat sockerrörsodling har utarmat växt- och djurlivet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
17 363 km2 (2022)
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Sydafrika, Moçambique
Huvudstad med antal invånare
Mbabane 76 000 (uppskattning 2022)
Övriga större städer
Manzini
Viktiga floder
Komati, Usutu
Medelnederbörd/år
1400 mm
Medeltemperatur/dygn
Mbabane 20 °C (jan), 12 °C (juli)

Eswatini – Befolkning och språk

Majoriteten av invånarna i Eswatini tillhör folkgruppen swazi, ett bantufolk med nära band till zulu-folket i dagens Sydafrika. Aidsepidemin på 1990-talet gav höga dödstal och dämpade befolkningstillväxten under många år men idag har utvecklingen vänt.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoriteten tillhör bantufolket swazi; det finns också minoriteter av zulu, shangaan, tsonga m fl
Antal invånare
1 201 670 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
67 (2020)
Andel invånare i städerna
25 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
25,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
8,9 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,8 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,8 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
57 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
61 år (2021)
Förväntad livslängd för män
53 år (2021)
Språk
siswazi och engelska är officiella språk

Eswatini – Religion

Mer än hälften av Eswatinis invånare räknar sig som kristna, medan övriga bekänner sig till traditionella afrikanska religioner.

Eswatini – Utbildning

Det råder ingen skolplikt i Eswatini men trots det beräknas drygt 80 procent av alla barn börja den sjuåriga grundskolan. Läskunnigheten är relativt hög bland både män och kvinnor.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
89,3 procent (2020)
Andel barn som börjar grundskolan
82,5 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
27 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,0 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,1 procent (2022)

Eswatini – Sociala förhållanden

Klyftorna mellan rika och fattiga är djupa i Eswatini. Runt 40 procent av befolkningen beräknas leva i extrem fattigdom, vilket innebär att de inte har tillgång till livets nödtorft. Eswatini är dessutom ett av de länder i världen som har drabbats hårdast av hiv/aidsepidemin.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
71 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
64,3 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
27,9 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
42 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
219 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
14 procent (2022)

Eswatini – Kultur

De äldsta kulturella sevärdheterna i Eswatini är klippmålningar, troligen utförda av medlemmar av ursprungsbefolkningarna san och khoikhoi. Kulturen spelar en viktig roll i samhället och flera gamla traditioner upprätthålls.

Eswatini – Seder och bruk

Mellan swazier finns tydliga och strikta regler för umgänge. De grundas ofta på släktskap eller samhällsställning. Hierarkierna är starka.

Eswatini – Äldre historia

Området där Eswatini i dag ligger har sannolikt varit bebott i över hundratusen år. Det finns rika lämningar från folkslagen san och khoikhoi. För 2000 år sedan vandrade bantufolket swazi in norrifrån och bildade så småningom ett kungadöme. Den nuvarande kungaätten Dlamini tros ha anor tillbaka till 1400-talet. På 1800-talet tog britter och vita afrikander från Sydafrika, kontrollen över området.

Eswatini – Modern historia

Ända sedan Eswatini blev självständigt från kolonialmakten Storbritannien 1968, då under namnet Swaziland, har landets historia kännetecknats av hårda motsättningar mellan kungatrogna traditionalister och demokratiförespråkare. Efter det att demokratianhängarna vunnit viss framgång i ett val 1973 upplöste kungen parlamentet och införde partiförbud. Sedan kung Mswati III kröntes 1986 har oppositionen mot den absoluta monarkin vuxit i styrka.

Eswatini – Demokrati och rättigheter

Eswatini är ett auktoritärt och patriarkalt samhälle. Kung Mswati III kan regera genom dekret och premiärministern har begränsat handlingsutrymme. Politiska partier är förbjudna och de som kämpar för en demokratisering av landet förföljs och trakasseras.

Eswatini – Inrikespolitik och författning

Eswatini är Afrikas enda kvarvarande absoluta monarki, där kungen har i det närmaste oinskränkt makt. Landets nuvarande monark Mswati III har suttit på tronen sedan 1986. I praktiken råder partiförbud och såväl parlamentet som rättsväsendet utsätts för starka påtryckningar från kungahuset. En demokratirörelse kämpar för att ändra systemet genom strejker och protestaktioner. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Umbuso weSwatini/Konungariket Eswatini 1
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Mswati III
Regeringschef
Cleopas Dlamini (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
politiska partier får inte delta i val
Kommande val
parlamentsval 2028
1. 2018 ändrade kungen landets formella namn från kungariket Swaziland till Kungariket Eswatini som betyder just "swaziernas land" (eller "swaziernas plats") på landets språk.

Eswatini – Utrikespolitik och försvar

Eswatini är genom sitt läge starkt beroende av de stora grannländerna Sydafrika och Moçambique. Landet prioriterar av handelsmässiga skäl även goda förbindelser med USA, Storbritannien och Taiwan. USA och Storbritannien har dock på olika sätt markerat mot Eswatinis brist på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

Fakta – försvar

Militärutgifter i andel av BNP
1,70 procent (2021)

Eswatini – Ekonomisk översikt

Eswatini har en hög BNP per invånare, mätt med afrikanska mått. Inkomsterna är dock ojämnt fördelade mellan invånarna. Fyra femtedelar av befolkningen bedriver småskaligt jordbruk och boskapsskötsel för husbehov på jord ägd av kungen.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
4 040 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
0,5 procent (2022)
Total BNP
4 854 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
8,1 procent (2021)
Industrins andel av BNP
32,3 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
53,9 procent (2021)
Inflation
4,9 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
45,4 procent (2022)
Utlandsskuld
1 130 miljoner US dollar (2021)
Valuta
lilangeni
Varuexport
2 076 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
2 004 miljoner US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
84 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
fruktkoncentrat, socker, textilier, bomullsgarn, kylskåp, citrusfrukter, konserverad frukt
Mottaget bistånd per invånare
105 US dollar (2021)

Eswatini – Naturtillgångar och energi

Eswatini hyser en lång rad naturtillgångar och gruvbrytningen i landet har pågått i tiotusentals år. Sedan 1960-talet har dock gruvindustrins andel av BNP stadigt minskat. Numera bryts endast stenkol, sten och lite järnmalm.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
373 kilo oljeekvivalenter (2007)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
83 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
79 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
3,00 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
2,59 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
1 148 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,0 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
1 326 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Eswatini – Jordbruk och industri

Fyra femtedelar av befolkningen i Eswatini livnär sig på jordbruk. Industrisektorn sysselsätter inte lika många men är viktig för exporten. De flesta industrier sysslar med framställning av livsmedel.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
8,1 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
71,0 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
28,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
32,3 procent (2021)