Swaziland/Eswatini

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/swaziland/

Det lilla kungadömet Swaziland (Eswatini) har en kort gräns mot Moçambique i öster och är i övrigt omgivet av Sydafrika. Landet var ett brittiskt protektorat fram till självständigheten 1968. En maktkamp mellan den regerande kungafamiljen och oppositionspartier har pågått i årtionden. Kungadömet är i huvudsak ett jordbruksland, men många swazier arbetar i Sydafrika och skickar hem pengar.

Efter självständigheten från Storbritannien behöll kungadömet det koloniala namnet Swaziland, men 2018 bytte landet formellt namn till eSwatini (se faktarutan). I Landguiden håller vi fast vid det i Sverige etablerade namnet Swaziland.

Swaziland – Geografi och klimat

Swaziland är ungefär lika stort som Värmland. Landet gränsar i öster till Moçambique och är i övrigt omslutet av Sydafrika. Swaziland rymmer såväl höga bergskedjor som bördigt lågland. Hårt utnyttjande av savann- och stäppområden för bland annat sockerrörsodling har utarmat växt- och djurlivet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
17 363 km2 (2020)
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Sydafrika, Mocambique
Huvudstad med antal invånare
Mbabane 66 000 (uppskattning 2014)
Övriga större städer
Manzini
Viktiga floder
Komati, Usutu
Medelnederbörd/år
1400 mm
Medeltemperatur/dygn
Mbabane 20 °C (jan), 12 °C (juli)

Källor

Swaziland – Befolkning och språk

En stor majoritet av Swazilands befolkning tillhör bantufolket swazier. I landet finns också små minoriteter av andra bantufolk, till exempel zulu, shangaan och tsonga, samt vita av sydafrikansk härkomst. Födelsetalen är höga, men befolkningstillväxten bromsas av att även dödstalen är höga på grund av aidsepidemin som slagit hårt mot landet.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
swazier 1
Språk
siswazi och engelska är officiella språk
1. minoriteter av zulu, shangaan, tsonga m fl

Källor

Swaziland – Religion

En stor andel av swazierna är på ett eller annat sätt påverkad av kristendomen. Mer än hälften av invånarna räknas som kristna, medan övriga bekänner sig till traditionella afrikanska religioner. Gränserna mellan religionerna är dock ofta flytande.

Swaziland – Utbildning

Det råder ingen skolplikt i Swaziland: ändå beräknas drygt fyra av fem barn börja den sjuåriga grundskolan, som startar vid sex års ålder. Läskunnigheten är relativt hög bland både män och kvinnor. Aidsepidemin har skapat brist på lärare.

Swaziland – Kultur

Swazifolkets kultur liknar den som andra bantufolk utövar: danser och sånger hänger oftast samman med religiösa ceremonier som går långt tillbaka i historien. De äldsta kulturella sevärdheterna är klippmålningar, troligen utförda av medlemmar av ursprungsbefolkningarna san och khoikhoi.

Swaziland – Massmedier

Swazilands massmedier utsätts för inskränkningar och repressalier från makthavarnas sida. Då och då angriper myndigheterna misshagliga journalister eller försvårar utgivningen för obekväma tidningar. Kritik mot kungen och kungahuset förekommer sällan, och journalisterna ålägger sig självcencur.

Swaziland – Sociala förhållanden

I Swaziland är klyftorna djupa mellan rika och fattiga. Drygt två av tre invånare lever under den nationella fattigdomsgränsen. Runt 40 procent av befolkningen beräknas leva i extrem fattigdom, vilket innebär att de inte har tillgång till livets nödtorft. Swaziland är dessutom ett av de länder i världen som har drabbats hårdast av hiv/aidsepidemin.

Swaziland – Seder och bruk

Mellan swazier finns tydliga och strikta regler för umgänge. De grundas ofta på släktskap eller samhällsställning. Hierarkierna är starka. Status tydliggörs genom pärlor som bärs på olika sätt. Äldre ska visas respekt. Det görs genom att man sänker blicken inför dem vid ett möte och niger lätt. Kvinnor ska visa respekt för män.

Swaziland – Kommunikationer

Swaziland har ett relativt väl utbyggt vägnät. Buss är det vanligaste transportmedlet för invånarna. Det finns en järnväg som knyter Swaziland till järnvägssystemet i Sydafrika. Det går också en järnväg till hamnen i Moçambiques huvudstad Maputo. Flygbolaget Swaziland Airlink förbinder Swaziland med den internationella flygtrafiken via Johannesburg och Maputo.

Swaziland – Äldre historia

Området där Swaziland idag ligger har sannolikt varit bebott i närmare hundratusen år. Först på plats var troligtvis folkslagen san och khoikhoi. Under 1400-talet vandrade bantufolket swazi in och bildade så småningom ett kungadöme. Tre sekler senare etablerade den nuvarande kungaätten Dlamini sig på rikets tron. På 1800-talet tog britter och boer från Sydafrika kontrollen över området, även om kungen fick sitta kvar på tronen.

Swaziland – Modern historia

Ända sedan Swaziland blev självständigt från kolonialmakten Storbritannien 1968 har landets historia kännetecknats av hårda motsättningar mellan kungatrogna traditionalister och grupperingar som vill demokratisera kungadömet. Efter det att demokratianhängarna vunnit viss framgång i ett val 1973 upplöste kungen parlamentet och införde partiförbud. Sedan kung Mswati III kröntes 1986 har oppositionen mot den absoluta monarkin vuxit i styrka.

Swaziland – Politiskt system

Swaziland är Afrikas enda kvarvarande absoluta monarki, där kungen har i det närmaste oinskränkt makt. I praktiken råder partiförbud och såväl parlamentet som rättsväsendet utsätts för starka påtryckningar från kungahuset. En demokratirörelse kämpar för att ändra systemet genom strejker och protestaktioner.

Swaziland – Demokrati och rättigheter

Swaziland är ett auktoritärt och patriarkalt samhälle. Kung Mswati III kan regera genom dekret och premiärministern har begränsat handlingsutrymme. Politiska partier är förbjudna och de som kämpar för en demokratisering av landet förföljs och trakasseras.

Swaziland – Aktuell politik

Swazilands politiska scen har i decennier präglats av motsättningar mellan det närmast enväldiga kungahuset med sina anhängare och demokratiförespråkare organiserade i en rad grupperingar. Regelrätta politiska partier är i praktiken förbjudna.

 

Fakta – politik

Officiellt namn
Umbuso weSwatini/Konungariket Eswatini 1
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Mswati III
Regeringschef
Cleopas Dlamini (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
politiska partier får inte delta i val
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
politiska partier får inte delta i val
Kommande val
parlamentsval 2023
1. 2018 ändrade kungen landets formella namn från kungariket Swaziland till Kungariket Eswatini som betyder just "swaziernas land" (eller "swaziernas plats") på landets språk.

Källor

Swaziland – Utrikespolitik och försvar

Swaziland är genom sitt läge starkt beroende av de stora grannländerna Sydafrika och Moçambique. Landet prioriterar av handelsmässiga skäl även goda förbindelser med USA, Storbritannien och Taiwan. USA och Storbritannien har dock på olika sätt markerat mot Swazilands brist på demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Swaziland – Ekonomisk översikt

Swaziland har en hög bruttonationalprodukt (BNP) per invånare, mätt med afrikanska mått. Inkomsterna är dock ojämnt fördelade mellan invånarna. Fyra femtedelar av befolkningen bedriver småskaligt jordbruk och boskapsskötsel för husbehov på jord ägd av kungen.

Fakta – Ekonomi

Valuta
lilangeni

Källor

Swaziland – Naturtillgångar och energi

Swaziland har tillgångar av kol, diamanter, guld, tenn, kaolin (porslinslera), talk, järnmalm och kiselsyra, men numera bryts endast stenkol, sten och lite järnmalm. Gruvindustrins andel av bruttonationalprodukten (BNP) har stadigt minskat ända sedan 1960-talet, från en tiondel till mindre än en procent några år in på 2010-talet.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
373 kilo oljeekvivalenter (2007)

Källor

Swaziland – Jordbruk

Fyra femtedelar av befolkningen i Swaziland livnär sig på jordbruk. Vanligast är små familjejordbruk på mark som formellt tillhör kungen. Den allra viktigaste grödan för hushållen är majs. Ett stort problem för bönderna är återkommande torka som leder till matbrist och ibland hungersnöd.

Swaziland – Industri

Industrin bidrar till omkring hälften av Swazilands bruttonationalprodukt (BNP). Landets industrialisering har gått snabbt, bland annat till följd av att utländska företag har investerat i livsmedelsfabriker. Socker står för runt en femtedel av exportinkomsterna. Fruktkoncentrat, läskedrycker och bomull är andra viktiga industrivaror.

Swaziland – Utrikeshandel

Sydafrika är Swazilands i särklass viktigaste handelspartner. Grannlandet levererar nästan alla importvaror och är även största exportmarknad. Andra exportmarknader av betydelse är USA och EU. Mellan 1989 och 2001 slet Swaziland med ett ständigt underskott i handelsbalansen med utlandet. Därefter har handelsbalansen varierat mellan perioder med underskott och perioder med ett litet överskott.

Fakta – utrikeshandel

Viktigaste exportvaror
fruktkoncentrat, socker, textilier, bomullsgarn, kylskåp, citrusfrukter, konserverad frukt
Största handelspartner
Sydafrika, USA, EU

Källor

Swaziland – Turism

Swazilands bergiga landskap och naturreservat med vilda djur borde kunna göra landet till ett turistparadis. Sydafrikanska företag har investerat i turistanläggningar, och EU och Världsbanken ger bidrag för att utveckla turistnäringen.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
947 000 (2016)
Turistinkomster
13 200 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
0,7 procent (2016)

Källor