Senegal – Jordbruk och industri

En stor andel av senegaleserna livnär sig på jordbruk och fiske. Jordbruket bedrivs främst i liten skala med enkla metoder. De flesta odlar både för eget bruk och för försäljning. Jordnötter dominerar, vid sidan av bomull, som kommersiell gröda. Fisket har på senare år blivit allt viktigare för ekonomin. Senegal är ett av de mest industrialiserade länderna i Västafrika. Det handlar i hög grad om förädling av livsmedel.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
15,7 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
46,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
41,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
24,5 procent (2022)

Källor

Varukorg

Totalt 0