Senegal

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/senegal/

Senegal är den enda staten på det västafrikanska fastlandet som aldrig styrts av militärer. Dess första president efter självständigheten 1960 var poeten Léopold Sédar Senghor, som följts av andra civila ledare. Sedan början av 1980-talet råder flerpartidemokrati. I regionen Casamance i söder har det i decennier pågått ett lågintensivt separatistkrig. Trots att Senegal är mer utvecklat än de flesta av grannländerna råder stor fattigdom. Majoriteten av befolkningen är beroende av odling och fiske för eget bruk för att klara sin försörjning.

Senegal – Geografi och klimat

Senegal ligger i Västafrika och är knappt hälften så stort som Sverige. Halvön Cap Vert, där huvudstaden Dakar ligger, är det afrikanska fastlandets västligaste punkt. Den lilla staten Gambia går som en kil rakt in längs med Gambiafloden och avskärmar Casamanceregionen i söder från resten av Senegal.

Klimatet är varierat i Senegal. I den norra delen är det halvtorrt och vid kusten kan det vintertid vara förhållandevis svalt. I Casamanceregionen i söder är det betydligt hetare och fuktigare än i resten av landet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
196 722 km2 (2020)
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Gambia, Mauretanien, Mali, Guinea, Guinea-Bissau
Huvudstad med antal invånare
Dakar 3 miljoner (inklusive förorter, uppskattning 2018)
Övriga större städer
Touba, Guediawaye, Thiès, Kaolack, Mbour, Saint-Louis
Viktiga floder
Senegal, Casamance, Saloum
Medelnederbörd/år
1250 mm i söder, 220 mm i norr
Medeltemperatur/dygn
Dakar 22 °C (jan), 28 °C (sept)

Källor

Senegal – Befolkning och språk

I Senegal finns runt 20 etniska grupper. Störst är wolof som utgör mer än en tredjedel av befolkningen och dominerar språkligt och kulturellt. Nästan hälften av invånarna bor i städer. Många flyktingar från andra länder i regionen söker sig till Senegal, som uppfattas som ett politiskt stabilt land.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
wolof 38,5 %, fulani och tukulor 27 %, serer 15 %, mandinka 5 %, diola 4 %, soninke 2,3 % (officiell statistik)
Antal invånare
16 296 364 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
82 (2018)
Andel invånare i städerna
46,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
35,6 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,9 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,8 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,8 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
68 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
70 år (2018)
Förväntad livslängd för män
66 år (2018)
Språk
franska är officiellt språk 1
1. wolof är största språk

Källor

Senegal – Religion

Det stora flertalet senegaleser är muslimer varav de flesta tillhör islams huvudinriktning sunni. Religionsfriheten garanteras i Senegals författning och toleransen är stor mellan landets olika religiösa grupper.

Senegal – Utbildning

Bara drygt hälften av invånarna i Senegal kan läsa och skriva, vilket är en låg siffra även för Afrika. Ändå har läs- och skrivkunnigheten ökat snabbt de senaste årtiondena. Barnen har skolplikt från sex års ålder, men vart fjärde barn går inte i skolan över huvud taget.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
74,1 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
33 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
42,8 procent (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,7 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
21,6 procent (2017)

Källor

Senegal – Kultur

Senegal har en levande musik- och danskultur som ligger till grund för en framgångsrik musikindustri. Många artister har fått internationellt genomslag med musikstilen mbalax. Det finns också en rik berättartradition och landet hade tidigt en framgångsrik om än liten filmindustri.

Senegal – Massmedier

Senegal har av tradition en relativt fri press med ett stort utbud av tidningar och en livlig politisk debatt. Numera finns även privatägda radio- och TV-kanaler. Samtidigt begränsas medierna av lagar som gör att journalister riskerar fängelse och höga böter för att ha förolämpat presidenten, publicerat falska nyheter eller hotat landets säkerhet.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
46 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
104 (2018)

Källor

Senegal – Arbetsmarknad

De allra flesta senegaleser tjänar sitt uppehälle helt eller delvis utanför den formella ekonomin, genom småskalig odling för eget bruk eller genom exempelvis gatuförsäljning, hantverk eller hushållstjänster. Arbetslösheten är stor och bidrar till att många söker sig utomlands på jakt efter försörjning.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
6,5 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
8,4 procent (2019)

Källor

Senegal – Sociala förhållanden

Fattigdomen är utbredd i Senegal, där närmare två tredjedelar av befolkningen lever på mindre än två dollar om dagen. Sjukvården är något bättre än i omgivande länder, men långtifrån tillräcklig. Ungefär halva landsbygdsbefolkningen saknar rent vatten, vilket leder till att parasitsjukdomar och diarré sprids. Malaria, tuberkulos och mässling skördar många liv.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
32 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,4 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
75,2 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
51,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
53 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
42 procent (2018)

Källor

Senegal – Seder och bruk

Olika folkgrupper har olika seder och traditioner, men en del sedvänjor är gemensamma för flertalet senegaleser, möjligen med undantag för invånarna i den sydliga provinsen Casamance. Känslan för thiossane – historia och tradition – är stark. Ett centralt begrepp är teranga, som betyder välkomnande eller gästfrihet på wolof.

Senegal – Kommunikationer

Dakar är en betydelsefull internationell knutpunkt. Ett stort antal flygbolag använder den senegalesiska huvudstaden som regionalt nav. Väg- och järnvägsnätet utgår från Dakar som också har en viktig transithamn för internationell godstrafik.

Senegal – Äldre historia

Dagens Senegal har varit bebott sedan förhistorisk tid. I historisk tid bildades flera wolofriken norr om Gambiafloden. Européer kom till området från mitten av 1400-talet och inledde handel med bland annat slavar. Wolof-rikena bestod till dess att Frankrike tog kontroll över området i början av 1800-talet. Kolonifederationen Franska Västafrika som bildades 1895 fick några år senare Dakar som huvudstad. Landet blev förhållandevis förfranskat. Efter andra världskriget växte kraven på självstyre. Senegal blev självständigt 1960.

Senegal – Modern historia

Republiken Senegal uppnådde 1960 full självständighet från kolonialmakten Frankrike. Landets förste president var Léopold Sédar Senghor. På 1960-talet utvecklades Senegal i praktiken till en enpartistat, men under 1970-talet tilläts oppositionspartier. Senghor lämnade 1981 över makten till Abdou Diouf som tillsammans med Socialistpartiet vann alla val fram till 2000, då Adboulaye Wade från partiet PDS segrade och ett fredligt maktskifte kom till stånd. 2012 blev Wade själv besegrad av Macky Sall från APR-Yakaar i ett för Senegal ovanligt oroligt val.

Senegal – Politiskt system

Republiken Senegal har en stark presidentmakt och ett förhållandevis oberoende rättsväsen. Landet har länge setts som en förebild vad gäller demokrati och stabilitet i Afrika. Det har förskonats från militärkupper och har många politiska partier. Inför presidentvalet 2012 uppstod en förtroendekris, då många ansåg att den sittande presidenten Abdoulaye Wades beslut att ställa upp på nytt stred mot författningen. Situationen lugnade emellertid ned sig när Wade besegrades av sin tidigare partikamrat Macky Sall.

Senegal – Demokrati och rättigheter

Den demokratiska traditionen och rättsstatens institutioner är starka i Senegal. Men regeringen har på senare tid kritiseras för att begränsa oppositionens möjligheter till inflytande.

 

Senegal – Aktuell politik

Efter segern i presidentvalet i mars 2012 har Macky Sall från partiet Allians för republiken-Hopp (APR-Yakaar) lanserat ekonomiska reformer för att öka tillväxten och satsat stort på ny infrastruktur, bland annat nya motorvägar och höghastighetståg. Hans regering har även genomfört korruptionsutredningar mot högt uppsatta medlemmar av den förra presidenten Wades regering. Det seglivade separatistupproret i den sydliga provinsen Casamance har inte avtagit under Salls mandatperiod – snarare tvärtom.

Fakta – politik

Officiellt namn
République du Sénégal/ Republiken Senegal
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Macky Sall (2012–)
Regeringschef
President Macky Sall (2019–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Benno Bokk Yakaar 125, Mankoo Taxawu Senegaal 19, Mankoo Taxawu Senegaal 7, övriga 14 (2017)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Benno Bokk Yakaar 119, Senegals demokratiska parti (PDS) 12 samt 19 mandat till flera mindre partier (2012)
Valdeltagande
runt 54 % i parlamentsvalet i juli 2017, drygt 66 % i presidentvalet i februari 2019
Kommande val
presidentval 2019, parlamentsval 2022
1. premiärministerposten avskaffades i maj 2019

Källor

Senegal – Konflikten i Casamance

I södra Senegal bedriver Rörelsen för Casamances demokratiska krafter (Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance, MFDC) en väpnad kamp för självständighet sedan 1982. Provinsen Casamance är avskuren från övriga landet av Gambia, som skär in som en kil i Senegal. Rebellerna inom MFDC anser att provinsen är försummad av regeringen i Dakar. Kulturella och religiösa traditioner är dessutom delvis annorlunda där och många Casamancebor har reagerat mot ”wolofiseringen” när senegaleser från norr flyttar dit och får höga administrativa poster.

Senegal – Utrikespolitik och försvar

Senegal spelar en aktiv roll i arbetet för ökad integration och samarbete i Västafrika och på kontinenten i stort. Förhållandet till grannländerna har historiskt varit gott. Separatistupproret i Casamance i södra Senegal har dock periodvis ansträngt relationerna till såväl Gambia som Guinea-Bissau. Senegal har nära band till den gamla kolonialmakten Frankrike.

Fakta – försvar

Armén
11 900 man (2017)
Flygvapnet
750 man (2017)
Flottan
750 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,5 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
6,3 procent (2019)

Källor

Senegal – Ekonomisk översikt

Senegal är ett fattigt land vars befolkning i huvudsak försörjer sig på jordbruk och fiske. Samtidigt är det sedan kolonialtiden mer utvecklat och har en robustare ekonomi än flertalet länder i Västafrika. Infrastrukturen är tämligen väl utbyggd och industrin någorlunda varierad. Landet är också ett regionalt finanscentrum.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 522 US dollar (2018)
Total BNP
24 130 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
5,3 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
16,6 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
18,7 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
50,4 procent (2018)
Inflation
1,8 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
61,6 procent (2018)
Utlandsskuld
8 886 miljoner US dollar (2017)
Valuta
västafrikansk franc
Varuexport
3 278 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
5 973 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 1 522 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
47 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
fisk, jordnötter, fosfat, kemikalier
Största handelspartner
Mali, Indien, Frankrike, Italien, Nigeria, Tyskland

Källor

Senegal – Naturtillgångar och energi

Innanför Senegals kust finns stora fyndigheter av fosfater, som är det enda mineral som utvinns i större skala. Kalciumfosfat bryts i Thiès och aluminiumfosfat i Taïba. Det finns potential för ökad utvinning av bland annat guld, järnmalm, naturgas och olja.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
270 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
222 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
10 902 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,7 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
42,7 procent (2015)

Källor

Senegal – Jordbruk

Drygt två tredjedelar av Senegals befolkning livnär sig på jordbruk och fiske. Jordbruket bedrivs främst i liten skala med enkla metoder. De flesta odlar för både självhushåll och försäljning. Jordnötter dominerar som kommersiell gröda, men fisk är numera Senegals viktigaste exportvara.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
16,6 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
46,1 procent (2016)

Källor

Senegal – Industri

Senegal är ett av de mest industrialiserade länderna i Västafrika. Industrisektorn domineras av förädling av varor från jordbruket, som ger bland annat jordnötsolja, tonfiskkonserver och rensad bomull. Vid sidan av jordbruksförädlingen finns en viss klädtillverkning, kemisk industri, tobaksindustri och framställning av skinn, papper, cement och trävaror. I landet finns också ett oljeraffinaderi.

Senegal – Utrikeshandel

Genom sin stora hamn i huvudstaden Dakar har Senegal utvecklats till en viktig knutpunkt för den regionala handeln. Landets ständiga underskott i handelsbalansen har minskat på senare år tack vare ökad export av fosfater och fisk.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
3 278 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
5 973 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 1 522 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
47 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
fisk, jordnötter, fosfat, kemikalier
Största handelspartner
Mali, Indien, Frankrike, Italien, Nigeria, Tyskland

Källor

Senegal – Turism

Senegal är Västafrikas största turistland med omkring en miljon besökare varje år. Turisterna lockas av fina stränder söder om Dakar och i Casamance, en region som också har vacker natur och intressant byarkitektur. Ön Gorée utanför Dakar är ett välbesökt turistmål, med museer som berättar slavhandelns mörka historia.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
1 006 600 (2015)
Turistinkomster
481 000 000 US dollar (2014)
Turistinkomsternas andel av exporten
11,2 procent (2014)

Källor