Senegal

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/senegal/

Senegal är den enda staten på det västafrikanska fastlandet som aldrig styrts av militärer. Dess första president efter självständigheten 1960 var poeten Léopold Sédar Senghor, som följts av andra civila ledare. Sedan början av 1980-talet råder flerpartidemokrati. I regionen Casamance i söder har det i decennier pågått ett lågintensivt separatistkrig. Trots att Senegal är mer utvecklat än de flesta av grannländerna råder stor fattigdom. Majoriteten av befolkningen är beroende av odling och fiske för eget bruk för att klara sin försörjning.

Senegal – Geografi och klimat

Senegal ligger i Västafrika och är knappt hälften så stort som Sverige. Den lilla staten Gambia går som en kil rakt in längs med Gambiafloden och avskärmar Casamanceregionen i söder från resten av Senegal. Klimatet är varierat. I norr är det halvtorrt, medan det är betydligt hetare och fuktigare i söder.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
196 722 km2 (2022)
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Gambia, Mauretanien, Mali, Guinea, Guinea-Bissau
Huvudstad med antal invånare
Dakar 3,3 miljoner (inklusive förorter, uppskattning 2021)
Övriga större städer
Thiès, Kaolack, Mbour, Saint-Louis
Viktiga floder
Senegal, Casamance, Saloum
Medelnederbörd/år
1250 mm i söder, 220 mm i norr
Medeltemperatur/dygn
Dakar 22 °C (jan), 28 °C (sept)

Källor

Senegal – Befolkning och språk

I Senegal finns runt 20 etniska grupper. Störst är wolof som utgör mer än en tredjedel av befolkningen och dominerar språkligt och kulturellt. Nästan hälften av invånarna bor i städer. På senare år har Senegal blivit ett transitland för afrikanska migranter på väg till Europa. Det är också många unga senegaleser som ger sig av på jakt efter ett bättre liv.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
wolof 38,5 %, fulani och tukulor 27 %, serer 15 %, mandinka 5 %, diola 4 %, soninke 2,3 % (officiell statistik)
Antal invånare
17 316 449 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
87 (2020)
Andel invånare i städerna
49 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
33,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,5 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,6 procent (2022)
Fertilitetsgrad
4,4 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,8 procent (2022)
Förväntad livslängd
67 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2021)
Förväntad livslängd för män
65 år (2021)
Språk
franska är officiellt språk 1
1. wolof är största språk

Källor

Senegal – Religion

Det stora flertalet senegaleser är muslimer varav de flesta tillhör islams huvudinriktning sunni. Religionsfriheten garanteras i Senegals författning och toleransen är stor mellan landets olika religiösa grupper.

Senegal – Utbildning

Bara drygt hälften av invånarna i Senegal kan läsa och skriva, vilket är en låg siffra även för Afrika. Ändå har läs- och skrivkunnigheten ökat snabbt de senaste årtiondena. Barnen börjar i den sexåriga grundskolan vid sex års ålder. Formellt råder skolplikt, men det finns fortfarande en grupp barn som inte ens börjar i skolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
75,4 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
36 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
56,3 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
22,2 procent (2022)

Källor

Senegal – Kultur

Senegal har en levande musik- och danskultur som ligger till grund för en framgångsrik musikindustri. Många artister har fått internationellt genomslag med musikstilen mbalax. Det finns också en rik berättartradition och landet hade tidigt en framgångsrik om än liten filmindustri.

Senegal – Sociala förhållanden

I det index som FN:s utvecklingsorgan UNDP upprättar årligen över levnadsstandarden i världen hamnade Senegal 2021 på plats 170 av 191 länder.  Detta trots att medellivslängden har ökat med elva år sedan 1990 och barnen går fler år i skolan än tidigare. Fattigdomen är dock fortfarande ett problem. Sjukvården är något bättre än i omgivande länder, men långt ifrån tillräcklig.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
29 per 1000 födslar (2021)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,3 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen som har tillgång till elektricitet
43 procent (2021)
Andel av befolkningen som har tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
85 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
56,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
77 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
44 procent (2022)

Källor

Senegal – Seder och bruk

Olika folkgrupper har olika seder och traditioner, men en del sedvänjor är gemensamma för flertalet senegaleser, möjligen med undantag för invånarna i den sydliga provinsen Casamance. Känslan för thiossane – historia och tradition – är stark. Ett centralt begrepp är teranga, som betyder välkomnande eller gästfrihet på wolof.

Senegal – Äldre historia

Dagens Senegal har varit bebott sedan förhistorisk tid. I historisk tid bildades flera wolofriken norr om Gambiafloden. Européer kom till området från mitten av 1400-talet och inledde handel med bland annat slavar. Wolof-rikena bestod till dess att Frankrike tog kontroll över området i början av 1800-talet. Kolonifederationen Franska Västafrika som bildades 1895. Landet blev förhållandevis förfranskat. Efter andra världskriget växte kraven på självstyre. Senegal blev självständigt 1960.

Senegal – Modern historia

Republiken Senegal blev en självständig stat 1960, med Léopold Sédar Senghor som president. På 1960-talet utvecklades landet i praktiken till en enpartistat, men under 1970-talet tilläts oppositionspartier. Senghor lämnade 1981 över makten till Abdou Diouf som tillsammans med Socialistpartiet vann alla val fram till 2000, då Adboulaye Wade från partiet PDS segrade. 2012 blev Wade själv besegrad av Macky Sall från APR-Yakaar i ett för Senegal ovanligt oroligt val.

Senegal – Politiskt system

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Senegal – Demokrati och rättigheter

Senegal brukar beskrivas som en av Afrikas mest stabila demokratier, men på senare år har regeringen anklagats för att försöka begränsa utrymmet för oppositionen, bland annat genom rättsprocesser mot ledande oppositionspolitiker. Senegal har förhållandevis fria medier, även om flera medielagar har skärpts på senare år. 

 

Senegal – Inrikespolitik och författning

Republiken Senegal har en stark presidentmakt och har länge setts som en förebild vad gäller demokrati och stabilitet i Afrika. Landet styrs sedan 2012 av Macky Sall som satsat stort på ekonomiska reformer och ny infrastruktur. Samtidigt brottas landet fortfarande med gamla problem som utbredd fattigdom, hög arbetslöshet och ett seglivat separatistuppror i den sydliga provinsen Casamance.

Fakta – politik

Officiellt namn
République du Sénégal/ Republiken Senegal
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Macky Sall (2012–)
Regeringschef
premiärminister Amadou Ba (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Förenade i hopp (BBY) 82, Befria folket (YAW) 56, Rädda Senegal (WS) 24, övriga 3 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Förenade i hopp (BBY) 125, Vinnande koalitionen (MWS) 19, Koalitionen för Senegals förnyelse (MTS) 7, övriga 14 (2017)
Valdeltagande
drygt 46 procent i parlamentsvalet i juli 2022, drygt 66 procent i presidentvalet i februari 2019
Kommande val
presidentval 2024, parlamentsval 2027

Källor

Senegal – Aktuell politik

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Senegal – Konflikten i Casamance

I södra Senegal bedriver Rörelsen för Casamances demokratiska krafter (Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance, MFDC) en väpnad kamp för självständighet sedan 1982. Försök att nå fred har försvårats av att separatiströrelsen är splittrad i flera fraktioner. I augusti 2022 skrev dock regeringen och en fraktion av MFDC under ett fredsavtal.

Senegal – Utrikespolitik och försvar

Senegal spelar en aktiv roll i arbetet för ökad integration och samarbete i Västafrika och på kontinenten i stort. Separatistupproret i Casamance i södra Senegal har dock periodvis ansträngt relationerna till Guinea-Bissau. Även i kontakterna till Gambia finns spänningar. Senegal har nära band till den gamla kolonialmakten Frankrike.

Fakta – försvar

Armén
11 900 man (2020)
Flygvapnet
750 man (2017)
Flottan
750 man (2017)
Militärutgifter i andel av BNP
1,76 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
6,8 procent (2021)

Källor

Senegal – Ekonomisk översikt

En stor del av Senegal befolkningen försörjer sig på jordbruk och fiske. Samtidigt är landet sedan kolonialtiden mer utvecklat och har en robustare ekonomi än de flesta av de andra länderna i Västafrika. Infrastrukturen är tämligen väl utbyggd och industrin någorlunda varierad. Landet är också ett regionalt finanscentrum.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 599 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,7 procent (2022)
Total BNP
27 684 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
15,7 procent (2022)
Industrins andel av BNP
24,5 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
49,7 procent (2022)
Inflation
7,5 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
75,0 procent (2022)
Utlandsskuld
28 931 miljoner US dollar (2021)
Valuta
västafrikansk franc
Varuexport
5 851 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
12 923 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-2,2 miljarder US dollar (2018)
Varuhandeln i andel av BNP
68 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
pärlor och ädelstenar, olja, kol och vax, kemikalier
Största handelspartner
Mali, Schweiz,Frankrike, Kina, Nederländerna, Nigeria
Bistånd per person
82 US dollar (2021)

Källor

Senegal – Naturtillgångar, energi och miljö

Innanför Senegals kust finns stora fyndigheter av fosfater, som är det enda mineral som utvinns i större skala. Men det finns fyndigheter av flera andra mineraler och gruvnäringen växer, om än ganska långsamt. Flera stora utländska gruvbolag är verksamma i landet. Senegal är också drabbat av torka och översvämningar, problem som förvärras i takt med att klimatet förändras.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
270 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
222 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen som har tillgång till elektricitet
68 procent (2021)
Utsläpp av koldioxid totalt
10 680 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,6 ton (2020)
Andelen energi från förnybara källor
38,6 procent (2020)

Källor

Senegal – Jordbruk och industri

En stor andel av senegaleserna livnär sig på jordbruk och fiske. Jordbruket bedrivs främst i liten skala med enkla metoder. De flesta odlar både för eget bruk och för försäljning. Jordnötter dominerar, vid sidan av bomull, som kommersiell gröda. Fisket har på senare år blivit allt viktigare för ekonomin. Senegal är ett av de mest industrialiserade länderna i Västafrika. Det handlar i hög grad om förädling av livsmedel.