Senegal

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/senegal/

Senegal är den enda staten på det västafrikanska fastlandet som aldrig styrts av militärer. Dess första president efter självständigheten 1960 var poeten Léopold Sédar Senghor, som följts av andra civila ledare. Sedan början av 1980-talet råder flerpartidemokrati. I regionen Casamance i söder har det i decennier pågått ett lågintensivt separatistkrig. Trots att Senegal är mer utvecklat än de flesta av grannländerna råder stor fattigdom. Majoriteten av befolkningen är beroende av odling och fiske för eget bruk för att klara sin försörjning.

Senegal – Geografi och klimat

Senegal ligger i Västafrika och är knappt hälften så stort som Sverige. Halvön Cap Vert, där huvudstaden Dakar ligger, är det afrikanska fastlandets västligaste punkt. Den lilla staten Gambia går som en kil rakt in längs med Gambiafloden och avskärmar Casamanceregionen i söder från resten av Senegal.

Klimatet är varierat i Senegal. I den norra delen är det halvtorrt och vid kusten kan det vintertid vara förhållandevis svalt. I Casamanceregionen i söder är det betydligt hetare och fuktigare än i resten av landet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
196 722 km2 (2022)
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Gambia, Mauretanien, Mali, Guinea, Guinea-Bissau
Huvudstad med antal invånare
Dakar 3,3 miljoner (inklusive förorter, uppskattning 2021)
Övriga större städer
Thiès, Kaolack, Mbour, Saint-Louis
Viktiga floder
Senegal, Casamance, Saloum
Medelnederbörd/år
1250 mm i söder, 220 mm i norr
Medeltemperatur/dygn
Dakar 22 °C (jan), 28 °C (sept)

Källor

Senegal – Befolkning och språk

I Senegal finns runt 20 etniska grupper. Störst är wolof som utgör mer än en tredjedel av befolkningen och dominerar språkligt och kulturellt. Nästan hälften av invånarna bor i städer. På senare år har Senegal blivit ett transitland för afrikanska migranter på väg till Europa. Det är också många unga senegaleser som ger sig av på jakt efter ett bättre liv.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
wolof 38,5 %, fulani och tukulor 27 %, serer 15 %, mandinka 5 %, diola 4 %, soninke 2,3 % (officiell statistik)
Antal invånare
17 196 308 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
87 (2020)
Andel invånare i städerna
48 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
33,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,5 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,7 procent (2021)
Fertilitetsgrad
4,6 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
51,2 procent (2020)
Förväntad livslängd
68 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
70 år (2019)
Förväntad livslängd för män
66 år (2019)
Språk
franska är officiellt språk 1
1. wolof är största språk

Källor

Senegal – Religion

Det stora flertalet senegaleser är muslimer varav de flesta tillhör islams huvudinriktning sunni. Religionsfriheten garanteras i Senegals författning och toleransen är stor mellan landets olika religiösa grupper.

Senegal – Utbildning

Bara drygt hälften av invånarna i Senegal kan läsa och skriva, vilket är en låg siffra även för Afrika. Ändå har läs- och skrivkunnigheten ökat snabbt de senaste årtiondena. Barnen börjar i den sexåriga grundskolan vid sex års ålder. Formellt råder skolplikt, men det finns fortfarande en grupp barn som inte ens börjar i skolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
75,4 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
36 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
51,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,3 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
22,1 procent (2020)

Källor

Senegal – Kultur

Senegal har en levande musik- och danskultur som ligger till grund för en framgångsrik musikindustri. Många artister har fått internationellt genomslag med musikstilen mbalax. Det finns också en rik berättartradition och landet hade tidigt en framgångsrik om än liten filmindustri.

Senegal – Sociala förhållanden

I det index som FN:s utvecklingsorgan UNDP upprättar årligen över levnadsstandarden i världen hamnade Senegal 2021 på plats 170 av 191 länder.  Detta trots att medellivslängden har ökat med elva år sedan 1990 och barnen går fler år i skolan än tidigare. Fattigdomen är dock fortfarande ett problem. Sjukvården är något bättre än i omgivande länder, men långt ifrån tillräcklig.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
33 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,3 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
84,9 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
56,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,0 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
59 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
43 procent (2020)

Källor

Senegal – Seder och bruk

Olika folkgrupper har olika seder och traditioner, men en del sedvänjor är gemensamma för flertalet senegaleser, möjligen med undantag för invånarna i den sydliga provinsen Casamance. Känslan för thiossane – historia och tradition – är stark. Ett centralt begrepp är teranga, som betyder välkomnande eller gästfrihet på wolof.

Senegal – Äldre historia

Dagens Senegal har varit bebott sedan förhistorisk tid. I historisk tid bildades flera wolofriken norr om Gambiafloden. Européer kom till området från mitten av 1400-talet och inledde handel med bland annat slavar. Wolof-rikena bestod till dess att Frankrike tog kontroll över området i början av 1800-talet. Kolonifederationen Franska Västafrika som bildades 1895. Landet blev förhållandevis förfranskat. Efter andra världskriget växte kraven på självstyre. Senegal blev självständigt 1960.

Senegal – Modern historia

Republiken Senegal blev en självständig stat 1960, med Léopold Sédar Senghor som president. På 1960-talet utvecklades landet i praktiken till en enpartistat, men under 1970-talet tilläts oppositionspartier. Senghor lämnade 1981 över makten till Abdou Diouf som tillsammans med Socialistpartiet vann alla val fram till 2000, då Adboulaye Wade från partiet PDS segrade. 2012 blev Wade själv besegrad av Macky Sall från APR-Yakaar i ett för Senegal ovanligt oroligt val.

Senegal – Politiskt system

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Senegal – Demokrati och rättigheter

Den demokratiska traditionen och rättsstatens institutioner är starka i Senegal. Men regeringen har på senare tid kritiseras för att begränsa oppositionens möjligheter till inflytande.

 

Senegal – Inrikespolitik och författning

Republiken Senegal har en stark presidentmakt och har länge setts som en förebild vad gäller demokrati och stabilitet i Afrika. Landet styrs sedan 2012 av Macky Sall som satsat stort på ekonomiska reformer och ny infrastruktur. Samtidigt brottas landet fortfarande med gamla problem som utbredd fattigdom, hög arbetslöshet och ett seglivat separatistuppror i den sydliga provinsen Casamance.

Fakta – politik

Officiellt namn
République du Sénégal/ Republiken Senegal
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Macky Sall (2012–)
Regeringschef
premiärminister Amadou Ba (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Förenade i hopp (BBY) 82, Befria folket (YAW) 56, Rädda Senegal (WS) 24, övriga 3 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Förenade i hopp (BBY) 125, Vinnande koalitionen (MWS) 19, Koalitionen för Senegals förnyelse (MTS) 7, övriga 14 (2017)
Valdeltagande
drygt 46 procent i parlamentsvalet i juli 2022, drygt 66 procent i presidentvalet i februari 2019
Kommande val
presidentval 2024, parlamentsval 2027

Källor

Senegal – Aktuell politik

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Senegal – Konflikten i Casamance

I södra Senegal bedriver Rörelsen för Casamances demokratiska krafter (Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance, MFDC) en väpnad kamp för självständighet sedan 1982. Försök att nå fred har försvårats av att separatiströrelsen är splittrad i flera fraktioner. I augusti 2022 skrev dock regeringen och en fraktion av MFDC under ett fredsavtal.

Senegal – Utrikespolitik och försvar

Senegal spelar en aktiv roll i arbetet för ökad integration och samarbete i Västafrika och på kontinenten i stort. Separatistupproret i Casamance i södra Senegal har dock periodvis ansträngt relationerna till Guinea-Bissau. Även i kontakterna till Gambia finns spänningar. Senegal har nära band till den gamla kolonialmakten Frankrike.

Fakta – försvar

Armén
11 900 man (2020)
Flygvapnet
750 man (2017)
Flottan
750 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,6 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,8 procent (2020)

Källor

Senegal – Ekonomisk översikt

Senegal är ett fattigt land vars befolkning i huvudsak försörjer sig på jordbruk och fiske. Samtidigt är det sedan kolonialtiden mer utvecklat och har en robustare ekonomi än flertalet länder i Västafrika. Infrastrukturen är tämligen väl utbyggd och industrin någorlunda varierad. Landet är också ett regionalt finanscentrum.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 472 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
4,7 procent (2021)
Total BNP
24 644 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
17,0 procent (2020)
Industrins andel av BNP
23,2 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
49,9 procent (2020)
Inflation
3,0 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
68,7 procent (2020)
Utlandsskuld
17 239 miljoner US dollar (2020)
Valuta
västafrikansk franc
Varuexport
3 866 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
7 262 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
-2,2 miljarder US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
48 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
pärlor och ädelstenar, olja, kol och vax, kemikalier
Största handelspartner
Mali, Schweiz,Frankrike, Kina, Nederländerna, Nigeria
Bistånd per person
57 US dollar (2017)

Källor

Senegal – Naturtillgångar och energi

Innanför Senegals kust finns stora fyndigheter av fosfater, som är det enda mineral som utvinns i större skala. Kalciumfosfat bryts i Thiès och aluminiumfosfat i Taïba. Det finns potential för ökad utvinning av bland annat guld, järnmalm, naturgas och olja.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
270 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
222 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
10 620 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,7 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
37,2 procent (2019)

Källor

Senegal – Jordbruk

Drygt två tredjedelar av Senegals befolkning livnär sig på jordbruk och fiske. Jordbruket bedrivs främst i liten skala med enkla metoder. De flesta odlar för både självhushåll och försäljning. Jordnötter dominerar som kommersiell gröda, men fisk är numera Senegals viktigaste exportvara.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
17,0 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
46,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
41,9 procent (2020)

Källor

Senegal – Industri

Senegal är ett av de mest industrialiserade länderna i Västafrika. Industrisektorn domineras av förädling av varor från jordbruket, som ger bland annat jordnötsolja, tonfiskkonserver och rensad bomull. Vid sidan av jordbruksförädlingen finns en viss klädtillverkning, kemisk industri, tobaksindustri och framställning av skinn, papper, cement och trävaror. I landet finns också ett oljeraffinaderi.