Moçambique – Äldre historia

Under de första århundradena efter Kristus invandrade bantutalande folk till det område som utgör dagens Moçambique. Från 700-talet växte swahili-kulturen fram i mötet mellan bantufolk och arabiska köpmän som slog sig ned vid kusten. På 1500-talet tog portugiser kontroll över handeln i Afrikas sydöstra kustområden. Slavhandeln var en viktig inkomstkälla. Under 1900-talets andra hälft växte protesterna mot det portugisiska kolonialstyret och 1964 inledde gerillarörelsen Frelimo en väpnad befrielsekamp. När diktaturen i Portugal störtades 1974, avvecklades kolonialväldet.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

115088

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer här

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0